Yusuf Suresin’in Önemi?

0
Soru:
Lütfen Hz.Yusuf (a.s) un kıssasındaki önemli noktaları açıklar mısınız?

Cevap:
Kur’an’daki en güzel kıssa olarak nitelendirilen Hz. Yusuf (a.s) kıssası ders, ibret ve şahsi, ahlakî, içtimai ve ailevî erdemleri içermektedir. Bu erdemlerden bazıları şunlardır:
1. İnsanları Allah’a doğru çağırma yolunda Peygamberlerin ifa ettikleri rolü ve çektikleri sıkıntıyı tanımak
2. Hayattaki kötü zan ve kıskançlık tehlikesine dikkat çekmek
3. İnsanın geleceğindeki yeni, aceleci ve tepkisel tutumların tehlikesi
4. Aileyi dağılmaktan korumada ve çocuklara nasıl davranılması hususunda ailede babanın rolü
5. Günahkâr olmayan masum birine günah yükleme tehlikesine dikkat etmek
6. Olabildiğince cinayet işlemeyi azaltmak
7. Dost ve arkadaşların komplolarından uzak durmak
8. Allah’a ümit beslemek ve O’nun rahmetinden meyus olmamak
9. Özel meseleleri gizli bir şekilde halletmek
10. Yalan ağlamaya kanmamak
11. Büyük zorluk ve meşakkatlerle karşılaşmada sabretmek ve tahammül göstermek
12. İffet ve namus
13. Kâfir olsa da size iyilik yapan birinin haysiyetini korumak
14. Günaha düşme tehlikesi karşısında zindanı tercih etmek
15. Uygun olmayan yerde ve sorunların bulunmasına rağmen kulları Allah’a doğru yöneltmek
16. Asılsız töhmet karşısında kendi haysiyetini korumak
17. Günahsızlığı ispat etmek için çabalamak
18. Halka hizmet etmenin ve onların maslahatlarının gerektirdiği yerde ilmî salahiyet ve meslek uzmanlığını gösterip açıklamak
19. Güçlü ve galip olunduğunda bağışlamak
20. Başkalarının daha önce bulaştığı filleri temizlemek için çalışmak
21. Geçmiş günah ve hatayı hatırlatmamak ve eski kinleri anımsamamak
22. Hepsinden daha önemlisi güçlüyken ve zayıfken Allah’ın lütuf ve nimetini unutmamak