Tarama Etiketi

Şia Fıkhı

Şia, Allah’ın Kitabı’na ve Hz. Peygamber’in (s.a.a) sünnetine uyarak şer’î hükümleri çıkarmak, ortaya koymak için aşağıdaki şu dört temel kaynaktan istifade etmektedir:1- Allah’ın Kitabı 2- Sünnet 3- İcma 4- Akıl Bu adı geçen kaynaklar arasında Allah’ın Kitabı ve Peygamber’in…
Daha fazla oku...