Tarama Etiketi

İmam Sadık

Caferilik, Hz. İmam Cafer Sadık (a.s)'ın mezhebine mensup olmak demek olup, Hz. Resulullah (s.a.a)'dan sonra İslam camiasının önderliğinin ilki Hz. Ali olan on iki imama ait olduğuna inanan Ehl-i Beyt mektebinin ortak ismidir. Bu mektebe aynı zamanda İsnaaşeriyye, İmamiyye, Şiilik ve Alevilik de…
Daha fazla oku...
Caferilik, Hz. İmam Cafer Sadık (a.s)’ın mezhebine mensup olmak demek olup, Hz. Resulullah (s.a.a)’dan sonra İslam camiasının önderliğinin ilki Hz. Ali olan on iki imama ait olduğuna inanan Ehl-i Beyt mektebinin ortak ismidir. Bu mektebe aynı zamanda İsnaaşeriyye, İmamiyye, Şiilik ve Alevilik de…
Daha fazla oku...
Emevilerin son dönemleriyle Abbasiler"in ilk dönemlerine rastlayan zaman diliminde imamet görevini üstlenen İmam Sâdık -s- bu dönemlerde Emevilerle Abbasilerin birbirini altetmeye meşgul olmalarından yararlanarak büyük çaplı bir İlmî- dini hareket ve eğitim başlattı. Medine şehri kısa sürede,…
Daha fazla oku...
Emevilerin son dönemleriyle Abbasiler"in ilk dönemlerine rastlayan zaman diliminde imamet görevini üstlenen İmam Sâdık -s- bu dönemlerde Emevilerle Abbasilerin birbirini altetmeye meşgul olmalarından yararlanarak büyük çaplı bir İlmî- dini hareket ve eğitim başlattı. Medine şehri kısa sürede,…
Daha fazla oku...
İmam Sadık (a.s)"ın dönemi; İslâmî düşünce, medeniyet ve kültür ile diğer milletlere ait medeniyet, kültür ve inançlar arasında geçen ilmî etkileşim ve gelişim asrı olma özelliğini taşımaktadır. Bu dönemde, tercüme alanında hızlı bir gelişme oldu. Felsefe ve diğer ilimlerle ilgili birçok kitap…
Daha fazla oku...
İmam Caferi Sadık Aleyhisselam şialarına şöyle buyurdu: Ant olsun Allah’a yalnızca sizin amelleriniz kabul edilir. Ant olsun Allah’a ki sadece sizler Allah’ın rahmeti altındasınız.  Sizinle mutluluk ve ebedi saadet arasında canınızın boğazınıza varışı kadar bir fasıla vardır. (Yani, sizinle…
Daha fazla oku...
İmam Sadık (a.s) şöyle buyuruyor: “Sa’d bin Muaz’ın ölüm haberini Resulullah (s.a.a)’e verdiklerinde, Hazret kalkıp ashabıyla birlikte onun evine gittiler.  Resulullah’ın emri ile Sa’d’a gusül verdiler. Gusül ve kefenleme işleminden sonra onu bir tabuta bırakıp defnetmek için…
Daha fazla oku...
İmam Sadık (a.s)’dan şöyle nakledilmiştir: Hz. İsa (a.s) havarileriyle (ashabıyla) seyahat ediyordu, halkı yol ve evlerinde ölen bir köye yetiştiler.  Hz. İsa, köy halkının bu durumunu görünce şöyle dedi: “Bunlar, kendi ecelleriyle ölmemişlerdir, kesinlikle İlahi gazaba…
Daha fazla oku...
S. 1- İmam Sadık (a.s)’ın isim ve künyesi nedir? C. 1- İsmi Cafer, künyesi ise Ebu Abdullah’tır. S. 2- İmam Sadık (a.s)’ın baba ve annesinin isimleri nedir? C. 2- Babasının adı İmam Muhammed Bakır (a.s), Anne adı ise Kasım bin Muhammed bin Ebu Bekir’in kızı Ümmü Ferve’dir. S.…
Daha fazla oku...
Çok zor şartlar altında İmam Sadık(a.s) İslami maarifi yeniden diriltmeye koyuldu ve büyük bir ilmi mektep kurdu.  Bu İlmi mektebin mahsul ve neticesi, çeşitli dallarda eğitim gören dört bin mütehassıs öğrenci idi. Bunlar, o günün İslam ülkesinin her tarafına tebliğ etmek için dağıldılar. Böyle…
Daha fazla oku...
Emevilerin son dönemleriyle Abbasiler"in ilk dönemlerine rastlayan zaman diliminde imamet görevini üstlenen İmam Sâdık (a.s) bu dönemlerde Emevilerle Abbasilerin birbirini altetmeye meşgul olmalarından yararlanarak büyük çaplı bir İlmî- dini hareket ve eğitim başlattı. Medine şehri kısa sürede,…
Daha fazla oku...
Rey ahalisinden (halkından) olan bir şahıs şöyle diyor: Yahya bin Halid, bir kimseyi bize vali tayin etti. Bir miktar maliyet (vergi) borçlu idim, sürekli benden istiyorlardı. Ama ben onu ödemekten mazurdum. Çünkü benden almış olsalardı, fakir ve muhtaç olurdum. Valinin, Şii mezhepli…
Daha fazla oku...
İmam Sadık (a.s)’dan şöyle nakledilmiştir: Bir gün Resulullah (s.a.a) ashabına; “Hanginiz bütün günleri oruç tutuyorsunuz!” diye sordu. Selman; “Ben ya Resulellah” dedi. Resulullah (s.a.a); “Hanginiz (her zaman için) geceyi ibadetle geçiriyorsunuz?” diye buyurdular. Selman; “Ben ya…
Daha fazla oku...
Allah’ı inkar eden biri olan Abdullah-i Disanî, İmam Sadık (a.s)’ın huzuruna vararak şöyle dedi: “Beni Rabb’ime doğru yönelt.” dedi. İmam (a.s): “İsmin nedir?” diye sordu. Disanî ismini demeden kalkarak gitti. Dostları ona; “Neden ismini söylemedin?” dediler. Disani şöyle dedi:…
Daha fazla oku...
Bir gün bir genç İmam Sadık (a.s)’ın huzuruna gelip; “Sermayem toktur.” dedi. İmam (a.s); “Doğru ve dürüst ol! Allah Teala rızkı ulaştırır.” buyurdular. Genç İmam’ ın yanından ayrılıp dışarı çıktığında yol üzerinde kemere bağlanan bir kese buldu. İçerisinde yedi yüz dinar vardı. Kendi…
Daha fazla oku...
1- Resulullah (s.a.a): “Benim hadislerimi Kuran ile ölçün, eğer Kur’an’la bağdaşırsa, o bendendir ve ben söylemişimdir.”   2- Resulullah (s.a.a): “Her hakkın bir hakikatı, her doğrunun bir nuraniyeti vardır; öyleyse Kur’an’la muvafık olanı alın, Kur’an’la ters düşeni bırakın (amel etmeyin).”…
Daha fazla oku...