Tarama Etiketi

İmam Rıza

1- Resulullah (s.a.a): “Benim hadislerimi Kuran ile ölçün, eğer Kur’an’la bağdaşırsa, o bendendir ve ben söylemişimdir.”   2- Resulullah (s.a.a): “Her hakkın bir hakikatı, her doğrunun bir nuraniyeti vardır; öyleyse Kur’an’la muvafık olanı alın, Kur’an’la ters düşeni bırakın (amel etmeyin).”…
Daha fazla oku...
İmam Rıza babalarından, onlar da Hz. Ali b. Ebi Talib’den Allah Resulü’nün şöyle buyurduğunu nakletmiştir. “Allah Teala benden daha üstün birisini yaratmamış ve hiçbir yaratığına da benden daha çok ikramda bulunmamıştır. Ali (a.s) şöyle diyor: “Resulullah’a (s.a.a) şöyle dedim: “Siz mi…
Daha fazla oku...
Seyyid İbn Tavus (ra) muteber senetle İmam Rıza’dan (as) Hz. Cafer-i Tayyar namazını sorduklarında İmam’ın (as) şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir: “Neden Resulullah’ın (saa) namazından gafilsin.  Resulullah (saa)  hiçbir zaman Cafer’in namazını kılmamış olabilir ve Cafer de hiçbir zaman…
Daha fazla oku...
Zurare şöyle rivayet etmiştir: Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm)'a Allah azze ve celle'nin "O bir resul, nebi idi." (Meryem, 54) âyetiyle ilgili olarak bir soru yönelttim ve dedim ki: "Resul nedir, nebi nedir?"  Buyurdu ki: «Nebi, rüyasında gören, sesi duyan ve melekle bizzat…
Daha fazla oku...