Tarama Etiketi

imam hüseyin

Aşura vakıası (Arapça: (واقعة عاشوراء (إحصائيات), İmam Hüseyin’in (a.s) hicretin 61. Yılında Muharrem ayının onuncu günü Kerbela’da Yezit ordularıyla girdiği savaş hadisesidir.Kerbela topraklarında Ömer bin Saad komutasındaki Yezit binMuaviye ordularının saldırısı İmam Hüseyin, ailesi ve…
Daha fazla oku...
İmam Hüseyin"in (a.s) vefalı ashabının mukaddes naaşları paramparça olmuş hâlde toprak üstünde yatmaktaydı. Şimdi Ehlibeyt"ten başka kimse kalmamıştı.  İmam Hüseyin"in (a.s), cemal ve ahlak olarak herkesten daha güzel olan oğlu Ali, İmam"ın (a.s) huzuruna varıp savaşmak için izni istedi. İmam…
Daha fazla oku...
Hem... Aliekber"le ben de diğerleri gibi nicedir susuzluktan kavrulmaktaydık. Göz açıp kapayıncaya kadar Ali"yi Fırat"a ulaştırdım... Daha ben duramamışken, o bir panter çevikliğiyle yere sıçrayıp, elindeki kırbaları Fırat"ın serin suyuna daldırmıştı bile. Bu sırada başını…
Daha fazla oku...
"Kerbelâ'nın Sekkâ"sı, Hz. Ebu'l Fazl-il Abbas'tır. Evet, bu yüce makam ve büyük rütbe "Haşimoğullarının Dolunayı" olan Kamer-i Benî Haşim'e mahsustur ancak. Ama... Aşura'dan bir gün önce... Yani Tasua Gecesi suyu biz getirdik Leyla... Bunu sen de bilmiyordun işte. Evet, biz... Ben ve…
Daha fazla oku...
İmam Hüseyin (a.s) çok susamıştı. Kardeşi Alemdar Abbas ile birlikte Fırat nehrinin yanına geldi. Ömer b. Sa'd'ın ordusu harekete geçerek onlara engel oldu. Darumoğulları kabilesinden biri İmam"a (a.s) bir ok fırlattı. Ok İmam"ın (a.s) ağzına isabet etti. İmam Hüseyin (a.s), oku çıkarıp elini akan…
Daha fazla oku...
İmam Hüseyin"in (a.s) kafilesi yola koyuldu. Artık Kûfe"ye iki menzil kalmıştı ki, bin atlı askere komuta eden Hürr b. Yezid ortaya çıktı. İmam Hüseyin (a.s): – Bize yardım etmek için mi geldiniz; yoksa bizimle savaşmak için mi? Hürr: – Ey Hüseyin (a.s), sizinle savaşmak için geldim!…
Daha fazla oku...
Hamd, hamdın sahibi Allah"adır. Kulu ve Resulü Muhammed Mustafa"ya, aline ve Allah yolunda hakkı ile savaşan ashabına salat-u selam olsun. Ayetullah Dr. Şehid Behişti'nin kaleminden Selam olsun Hüseyn"e, oğlu Ali (Zeynul Abidin)"e, onun evladına ve bütün varlıklarını Allah yolunda sarf eden…
Daha fazla oku...
Bir hareket veya bir hicrete kutsallık kazandıran konu, tertemiz ilahi duygu ve gerekçelerle beraber olmasıdır. Kuran-ı Kerime göre cihad, ancak Allah uğruna olduğu zaman değer kazanır.  Peygamber efendimiz (sav) şöyle buyurur: bir işin değeri saiklerine bağlıdır ve herkese niyetine göre verilir.…
Daha fazla oku...
Mücadelelerde oldukça önem taşıyan sorunlardan biri, güvenilir ve doğru çalışan bir irtibat mekanizmasının varlığıdır. Bu mekanizmanın çevik, imanlı ve ülkü sahibi insanlardan oluşturulması gerek. Kays İbn-i Musehher değerli bir mümin olarak bu hususta örnek gösterilebilir.. Hüseynin mesajını halka…
Daha fazla oku...
İmam Hüseyin'in (a.s) kıyamı konusunda incelenmesi gereken meselelerden biri de bu kıyamın mahiyetinin ne olduğudur. Zira tüm doğal yaratık ve olgular gi­bi, kıyamların da muhtelif mahiyeti vardır. Doğal varlık ve olguların, madenlerden tutun bitkilere ve çeşitli hayvanlara kadar her birinin özel…
Daha fazla oku...
İmam Hüseyin (a) hicri dördüncü yılında Şaban ayının beşinci gününün akşamı, bir görüşe göre de üçüncü gününde dünyaya gelmiştir. Bazıları da, hicri üçüncü yılında Rebi'ul Evvel ayının sonlarında dünyaya geldiğini söylemişlerdir. İmam'ın (a) doğumu hakkında daha farklı rivayetler de mevcuttur. İmam…
Daha fazla oku...
Allah'ın selâm ve salatı Resulü'ne (s.a.a) ve onun tertemiz ve pâk Ehlibeyti'ne olsun. İnsanoğlunun yaşam tarihinde birçok önemli dönüm noktaları olmuştur. Bunlardan bazıları insanlığın geleceğine ışık tutacak ve insanı tekamüle erdirecek olaylardır, bazıları ise insanlığın yüz karası ve…
Daha fazla oku...
Ben Sakine'yim... Bugün Âşurâ günü, burası da Kerbelâ... Öğle vaktinden bir saat geçmiş olmalı... Bilemiyorum... Fakat bize bir ömür kadar uzun geldiğini biliyorum şu birkaç saatin. Özellikle babamın savaş meydanına gittiği şu lahzalar... Babamın savaş meydanında bulunduğu şu dakikalarda…
Daha fazla oku...
Hüseynî kıyamın, üzerinde durmaya ve hakkında düşünmeye değer çeşitli boyutları vardır. Biz bu boyutlardan bazılarına işaret edeceğiz: Bu büyük kıyam, gerçekleşmesinde temel bir fonksiyona sahip olan ilahî boyutlara sahip olduğu gibi, İmam Hüseyn'in ashabının Emevi güçleri ile karşılaşmasını…
Daha fazla oku...
Allah"ın selâm ve salatı Resulü"ne (s.a.a) ve onun tertemiz ve pâk Ehlibeyti"ne olsun. İnsanoğlunun yaşam tarihinde birçok önemli dönüm noktaları olmuştur. Bunlardan bazıları insanlığın geleceğine ışık tutacak ve insanı tekamüle erdirecek olaylardır, bazıları ise insanlığın yüz karası ve…
Daha fazla oku...
Hüseyni kıyamın, üzerinde durmaya ve hakkında düşünmeye değer çeşitli boyutları vardır. Biz bu boyutlardan bazılarına işaret edeceğiz:    Bu büyük kıyam, gerçekleşmesinde temel bir fonksiyona sahip olan ilahî boyutlara sahip olduğu gibi, İmam Hüseyin'in ashabının Emevi güçleri ile…
Daha fazla oku...
Galib Esedi'nin Bişr ve Beşir adındaki iki oğlu şöyle rivayet etmişlerdir: Arefe günü -Arafet'ta- İmam Hüseyin'in (a.s) huzurundaydık; İmam, ailesi, çocukları ve izleyicilerinden bir grup beraberinde olduğu halde çadırından gayet huşu ve vakarla dışarı çıkıp Arafat dağının sol tarafında durarak…
Daha fazla oku...