Tarama Etiketi

imam hasan

Cennet Gençlerinin Efendisi, Ehlibeyt İmamlarının ikincisi Hz. Hasan (as) Mübarek Doğum Yıldönümünde ülkemizde , İslam dünyasının dört bir yanında Ve Şehrimizde de anılacaktırr. Bu Münasebetle Yarın Akşam İftar'da Merkez Ehlibeyt Işıklı Camii KOnferans salonunda Ehlibeyt Aşıkları Bir Aaraya gelerek…
Daha fazla oku...
Bir gün İmam Hasan"la İmam Hüseyin (a.s) henüz küçük yaşta iken yazı yazıyorlardı. İmam Hasan (a.s) kardeşi Hüseyin (a.s)"a: Benim yazım senin yazından daha iyidir.  dedi. İmam Hüseyin: Hayır! Benim yazım daha iyidir. dedi. Bu yüzden anneleri Fatıma (a.s)"ın yanına gidip; Anneciğim! Hangimizin…
Daha fazla oku...
Kûfe'nin en kötü şartlar altında varlığını sürdürdüğü bir zamanda Emir-ül Müminin (a.s.) şehid edildi. Kûfeliler Camel savaşında eskiden beri rekabette bulundukları Basralılara karşı zafere ulaştılarsa da çok geçmeden, Sıffin savaşında  gösterdikleri şecaat ve yiğitliklere rağmen zafere tam bir adım…
Daha fazla oku...
Uyanık Hizmetçi Bir gün İmam Hasan (a.s)’ın hizmetçisi, cezalandırılmayı hakkeden bir suç işler. İmam (a.s) onun tembih edilmesini emreder. Bu arada uyanık hizmetçi: Ey mevlam! Allah, “Ve’l kazimin’el ğayz” (öfkelerini yenenler) buyurur” der, bunun üzerine İmam (a.s): “Onu cezalandırmaktan…
Daha fazla oku...
Sefer ayının 28. günü Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed -saa- vefat günü olmakla birlikte bu azimuşşan Peygamberin Ehl-i Beyt' inden İmam Hasan -as-' ın da şehadet yıldönümüdür. Dünya müslümanları bu günde taziye ve matem merasimi düzenler ve islamın yüce rehberleriyle ahitlerini tazelerler.…
Daha fazla oku...
Nitekim Muaviye liderliğindeki Şam ordusu karısında teslim olan bu komutanlar ve kandırılmış kimseler hakkında İmam Hasan -as- şöyle buyurdu: "Sizler kin ve nefret üzerine hareket edip, birlik ve dayanışmanızı bozdunuz. Sizler bugün kendi çıkarlarınızı dininize üstün tuttunuz ve islama olan…
Daha fazla oku...
İmam Hasan (a.s)’ın Makamı Resulullah ( s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Hasan ve Hüseyin kıyam etseler de etmeseler de İmamdırlar.” Resulullah ( s.a.a) buyurmuştur ki: “Hasan ve Hüseyin, benden ve babalarından sonra yeryüzü halkının en üstünleridirler;anneleri de yeryüzündeki…
Daha fazla oku...
İmam Hasan (a.s)’ın Haccı İmam Sadık (a.s) buyurmuştur ki: “Hasan bin Ali (a.s) yaya olarak yirmi beş defa hacca gitti; iki defa malının yarısını Allah yolunda bağışladı.” İmam Zeyn’ul Abidin (a.s) da buyurmuştur ki: “Hasan bin Ali (a.s), hacca gittiğinde yaya olarak…
Daha fazla oku...
İyiliği Emretme ve Kötülükten Nehyetme vb.  Konularda Babası Hz. Ali (a.s) ve Başkalarının  Sorularına Verdiği Cevaplar    İmam Hasan aleyhi's-selâm'a Zühd nedir? Hata! Başvuru kaynağı bulunamadı. denildi; İmam: Takvalı olmaya rağbet etmek (ilgi göstermek) ve dünyaya gönül vermemektir. buyurdu.…
Daha fazla oku...
Sahi, İmam Hasan hakkında neler biliyoruz, onu ne kadar tanıyoruz? Mezar taşı neden yok? Resulullah Efendimizin(s.a.s) ilk torunu ve mübarek Ehl-i Beyt’inin(a.s) 2. İmamı olan İmam Hasan(a.s) yedi yaşına kadar Allah Resulü'nün kucağında büyüdü, Hz. Peygamber'imizin ona ve kardeşi İmam Hüseyin'e…
Daha fazla oku...
İmam Hasan hazretleri hicretin 3. yılında dünyaya geldi ve 7 yaşına kadar aziz ceddi Hz. Muhammed Mustafa sav.in kucağında büyüdü ve eğitimin ilahi vahyin indiği bir merkezde bizzat bu dinin yüce peygamberinden aldı. Bizzat Resulullah efendimizin kendisi bir hadisi şerifinde  ahlak ve dış…
Daha fazla oku...
O yüce insanın adı “Hasan”’dır. Bu isim, Alim olan Allah tarafından kendilerine seçilmiştir. İmam Seccad’dan yapılan bir rivayete göre; Hz. Mücteba dünyaya geldiği vakit Cebrail, Peygamber’in yanına gelerek Allah’tan şunu getirdi: “Emir’ul Müminin'in sana olan konumu, Harun’un Musa’ya olan konumu…
Daha fazla oku...
İmam Hasan (as), babasının şehit edilişinden sonra değişen siyasi dengelerin farkındaydı. Babasının beş yıllık savaşlarla geçen hilafeti döneminde, bir çok çıkarcı ve dindar görünümlü fasıkların temizlenmiş olmasına karşın kendisini bekleyen tehlikeleri görebilmekteydi. Masum babasının şehit…
Daha fazla oku...
O yüce insanın adı “Hasan”’dır. Bu isim, Alim olan Allah tarafından kendilerine seçilmiştir. İmam Seccad’dan yapılan bir rivayete göre; Hz. Mücteba dünyaya geldiği vakit Cebrail, Peygamber’in yanına gelerek Allah’tan şunu getirdi: “Emir’ul Müminin'in sana olan konumu, Harun’un Musa’ya olan…
Daha fazla oku...
İmam Hasan (as.), hicretten elli yıl sonra sefer ayında, kendisine verilen kuvvetli zehir karşısında ciğerleri parçalanmış ve şehit düşmüştür. İmameti on yıl süren İmam Hasan (as.), kardeşi ve vasisi İmam Hüseyin (as.) tarafından gusül verilip, kefenlenmiş ve vasiyeti üzere baba anesi Fatıma…
Daha fazla oku...
İmam Hasan (as), babasının şehit edilişinden sonra değişen siyasi dengelerin farkındaydı. Babasının beş yıllık savaşlarla geçen hilafeti döneminde, birçok çıkarcı ve dindar görünümlü fasıkların temizlenmiş olmasına karşın kendisini bekleyen tehlikeleri görebilmekteydi. Masum babasının şehit…
Daha fazla oku...
İki cihan serveri Hz. Resul-ü Ekrem'in (s.a.a) ilk torunu ve İmam Ali'yle (a.s) Hz. Fatıma Zehra'nın (s.a) ilk yavruları, hicretin 3. yılı Ramazan'ının 15. gecesi dünyaya geldi. Hz. Resulullah (s.a.a) İmam Ali'nin (a.s) evine gelip onu kutlayarak Allah'ın emriyle bebeğe "Hasan" adını verdi. İmam…
Daha fazla oku...
a) Tefsir: Hamd suresinin tamamının ve Bakara suresinin bir kısmının tefsirini içeren bir tefsir kitabı İmam Askeri'ye (a.s.) nispet verilmiştir Bu kitap ilmi mahfillerde konu edildiğinden beri, dördüncü yüzyıldan bugüne kadar çeşitli şekillerde yorumlanmıştır.  Bazıları onu İmam'ın kitabı…
Daha fazla oku...