Tarama Etiketi

İmam Cevad

İmam Cevad (a.s) şöyle buyurmuştur: “Her ümmet semavi kitabını terk edip bir kenara itince Allah onlardan onun ilmini aldı. Her ümmet düşmanlarını dost ve veli edindiğinde ise Allah o düşmanlarına velayet ve hükümet imkanını verdi. Kitabı bir kenara itmek, harf ve kelimelerini ikame ettikleri halde…
Daha fazla oku...
  İmam Cevad(a.s)'in Şehadet yıldönümü münasebetiyle, başta İmam Zaman (a.c.f) olmak üzere bütün Ehl-i Beyt dostlarına taziyet arz ederiz! İMAM CEVAD'IN (A.S) HAYATI Adı: Muhammed Lakapları: Cevad, Taki, İbnur-Rıza Künyesi: Ebu Cafer. Baba-Ana: Ali Rıza (a.s) – Hayzeran. Doğumu:…
Daha fazla oku...
İslam ülkesinin her yerinde İmami Şialar yaşamaktaydı. Onların büyük bir bölümü Bağdat, Medain, Sevad-i Irak'da, bir grubu da İran'da ve o günün diğer bölgelerinde yaşamaktaydı. Bunlar (a.s.) hazretin vekilleriyle irtibat kurmanın yanı sıra hac mevsiminde de Medine'de İmam'ın kendisiyle…
Daha fazla oku...
Genelde bir İmam dünyadan göçtükten sonra, ortaya çıkan bir takım zorluklardan dolayı Şiaların bir sonraki İmam"la irtibatı bir süre çok kısıtlı oluyordu ve hatta O Hazretin diğer şehirlerdeki vekilleri bile İmam"la irtibat kurmak için bir takım zorluklarla karşılaşıyorlardı. İmam Cevad'ın…
Daha fazla oku...
  S. 13- İmam Cevad (a.s) ölümden korkan hasta öğrencisine nasıl bir örnek vermiştir? C. 13- İmam Cevad (a.s) şöyle buyurdular: “Ey Allah’ın kulu! Sen ölümün ne olduğunu bilmediğin için ondan korkuyorsun, sana bir örnek veriyorum: Eğer bedenin kirli ve necis olur da onda yaraların çıkmasına…
Daha fazla oku...
Gaybı İnkar Etmeyle Onu Mutlak Olarak Kabul Etme Arasında Orta Yol Bazı Müslümanlar zaruret anları dışında gaybcılığı tamamen reddetmektedirler; fakat diğer bazıları da birinci grubun aksine ister zaruret durumunda ve ister zaruret durumu dışında her türlü meseleyi gaypla yorumlamaktadırlar.…
Daha fazla oku...
 imam cevad'ın (a.s.) yaşam tarihi hakkında geniş bir bilgiye sahip değiliz. Çünkü halifeler, muhaliflerinin faaliyetlerinden emanda olmak ve korunmak için siyasi kısıtlamalar getirerek daima masum imamlar hakkındaki haberlerin yayılmasına engel oluyorlardı. Buna ek olarak da imam cevad'ın…
Daha fazla oku...
Genelde bir İmam dünyadan göçtükten sonra, ortaya çıkan bir takım zorluklardan dolayı Şiaların bir sonraki İmam"la irtibatı bir süre çok kısıtlı oluyordu ve hatta O Hazretin diğer şehirlerdeki vekilleri bile İmam"la irtibat kurmak için bir takım zorluklarla karşılaşıyorlardı.  imam cevad"ın…
Daha fazla oku...