Tarama Etiketi

İmam Ali

Hz. Ali b. Ebu Talip (Arapça: علي بن أبي طالب, İngilizce: Ali b. Abi Talib) (Hicretten 23 yıl önce – Hicrî 40) tüm Şia fırkalarının birinci imamı ve Ehlisünnet nezdinde Hulefa-i Raşidin’dendir (Raşid Halifeler veya Dört Büyük Halifelerden). Kendisi vahiy kâtibi idi. Şia tarihçileri ve çok sayıda…
Daha fazla oku...
Şia kelimesi İmam Ali (a.s.)’ı seven ve onun söz ve davranışlarını peygamberin (s.a.a)’in söz ve davranışlarının en açık göstergesi bilen kimselere denmektedir. Bu kelime ilk defa İslam peygamberi (s.a.a) tarafından dile getirilmiştir. Daha önceki konularda da imamet ve hilafet meselesi…
Daha fazla oku...
Hz. Fatıma annemiz, Şiilerden (Hz. Ali’nin takipçi ve taraftarı) olup olmadığını öğrenmek isteyen birisine şöyle buyurdu: “Eğer emrettiğimiz şeyi yerine getiriyor ve sakındırdığımız şeyden de sakınıyorsan o halde sen bizim Şiilerimizdensin aksi halde değilsin.” Bunu duyan adam aldığı cevaptan…
Daha fazla oku...
İmam Ali (as) ile Hz. Fatıma (sa)'nın evlilik yıldönümleri İslam dünyasının dört bir yanında kutlanıyor. Allame Cafer Süphani, Ebediyet Nuru adlı eserinde Peygamber kızı, Ehlibeyt'in annesi Hz. Fatımat'üz Zehra'nın çeyizini şu şekilde anlatıyor: 1- Yedi dirheme alınan bir gömlek 2- Bir…
Daha fazla oku...
Hz. Fatıma (a.s), İslâm ile cahiliye arasındaki savaşın en şiddetli, en keskin zamanında dünyaya geldi. O, gözlerini dünyaya açtığı sırada, Müslümanlar, zorba putperestliğe karşı verdikleri cihadın en ağır koşullarını yaşıyorlardı. Kureyş, Resulullah'a (s.a.a) ve tüm Haşimoğulları boyuna abluka…
Daha fazla oku...
Kur’an İslam peygamberinin en önemli vazifesini, bereketli hakikat nurlarının ortaya çıkıp sapma ve cehalet karalıklarının ortadan kaybolması için, toplumda ilim ve hidayet nur ve hakikatlerinin açıklanması olarak zikretmiştir. Her toplum sınırlarını korumak, sapmalara karşı mücadele etmek ve…
Daha fazla oku...