Tarama Etiketi

Hz. Peygamber

NEDEN KERBELA? Kerbela olayının üzerinden 13 asır geçmesine rağmen bu kıyam, hâlâ gündemini korumaktadır. Toplumumuzun her zaman ne kadar hassasiyeti azalmış olsa bile Kerbela olayını gündeme getirmektedir. Mesela bu olayın hedef ve sebeplerini anlamaktan ziyade bir yas günü, bir adet durumuna…
Daha fazla oku...
Sefer ayının 28. günü Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed -saa- vefat günü olmakla birlikte bu azimuşşan Peygamberin Ehl-i Beyt' inden İmam Hasan -as-' ın da şehadet yıldönümüdür. Dünya müslümanları bu günde taziye ve matem merasimi düzenler ve islamın yüce rehberleriyle ahitlerini tazelerler.…
Daha fazla oku...
Sahi, İmam Hasan hakkında neler biliyoruz, onu ne kadar tanıyoruz? Mezar taşı neden yok? Resulullah Efendimizin(s.a.s) ilk torunu ve mübarek Ehl-i Beyt’inin(a.s) 2. İmamı olan İmam Hasan(a.s) yedi yaşına kadar Allah Resulü'nün kucağında büyüdü, Hz. Peygamber'imizin ona ve kardeşi İmam Hüseyin'e…
Daha fazla oku...
Son zamanlarda Sistan Beluçistan eyaletinde (İran Sünnilerinin yoğunlukta yaşadığı eyalet) sahih İslam tarihinden habersiz biri çıkmış Peygamber efendimizin değerli kızı Hz. Fatıma (s.a) hakkında bir makale yazmış adını da “Hz. Fatımatu’z Zehra’nın (s.a) şehadet efsanesi” koymuş. Bu makalede…
Daha fazla oku...
İmam Ali (as) ile Hz. Fatıma (sa)'nın evlilik yıldönümleri İslam dünyasının dört bir yanında kutlanıyor. Allame Cafer Süphani, Ebediyet Nuru adlı eserinde Peygamber kızı, Ehlibeyt'in annesi Hz. Fatımat'üz Zehra'nın çeyizini şu şekilde anlatıyor: 1- Yedi dirheme alınan bir gömlek 2- Bir…
Daha fazla oku...
Resulullah şöyle buyurmuştur:“Fatıma’yı ne zaman görürsem, benden sonra onun başına gelecek musibetleri hatırlarım. Güya onun evine horluk ve zillet girmiş, hürmeti ve saygınlığı çiğnenmiş, hakkı gasp edilmiş, mirasını kullanmaktan men edilmiş, kaburgaları kırılmış, çocuğu düşürülmüş ve “Yetiş ey…
Daha fazla oku...
Cabir (r.a) rivayet eder: Bir bedevî Hz. Peygamber'in (s.a.v) yanına geldi ve dedi ki: "Ey Muhammed! Bana İslâm'ı anlat." Buyurdu ki: Buyurdu ki: "Tek ve ortaksız Allah'tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın kulu ve resulü olduğuna şahadet etmektir İslâm." Dedi ki: "Bunu bana…
Daha fazla oku...
Allah-u Tealâ şöyle buyuruyor: “Rahman, Rahîm Allah’ın adıyla. (Ey Habibim!) Biz sana Kevser’i verdik. Şu hâlde Rabbin için namaz kıl ve (tekbir alırken) ellerini boğazına kadar kaldır. Şüphesiz asıl soyu kesik olan, sana kin duyandır.”  Bu sure o dört iddiaya cevap olarak indirilmiştir.…
Daha fazla oku...
Kur'ân-ı Kerim, bazı insanları övmüş, konumlarına ve hak uğruna yaptıkları fedakârlığa yönelik bir onurlandırma olarak gece gündüz okunan ayetlerinde onlardan söz ederek hatıralarını ölümsüzleştirmiştir. Kur'ân-ı Kerim, bazı insanları övmüş, konumlarına ve hak uğruna yaptıkları fedakârlığa…
Daha fazla oku...
S. 1- Hz. Resulullah (s.a.a)’in meşhur lakapları nedir? C. 1- Resulullah, Hatem’ül- Enbiya. S. 2- Hz. Resulullah (s.a.a)’in anne ve babasının adları nedir? C. 2- Babasının adı Abdullah, annesinin adı ise Amine'dir. S. 3- Hz. Resulullah (s.a.a) ne zaman ve nerede dünyaya geldi?…
Daha fazla oku...
Hadis kaynaklarında Resulullah'ın (s.a.a) veya Ehlibeyt İmamlarının (a.s) bazı kişilere bazı taahhütlere karşılık cennet vaat etmeleriyle ilgili birçok örnek zikredilmiştir ki biz bunlardan birkaç örneği size takdim edeceğiz: 1- Resul-i Ekrem (s.a.a)'den şöyle nakledilmiştir: "Siz bana altı…
Daha fazla oku...
Ya Ali, Allah"ı gazaplandıracak (bir şeyle) hiçbir kimseyi razı etmemen, Allah"ın (sana) verdiği bir şeyden dolayı başkasını övmemen, Allah"ın senden esirgediği bir şeyden dolayı da kimseyi yermemen yakine ermenin alametidir. Çünkü rızık, ihtirasla elde edilemeyeceği gibi, rağbetsizlikle de…
Daha fazla oku...
Hz. Muhammed'in (s.a.a.) ve Hz. Ali (a.s. )mın hayatlarını ve gerçekleştirdikleri mucadelerini ele alırken, büyük ustat Ali Şeriat'ın getirmiş olduğu belge ve kaynaklarına değinmeden geçemeyiz. Geniş detaylı bir çalışmanın sonucunu İslam devrimiyle bağdaştıran düşünce ve felsefeye bağlıyarak fikir…
Daha fazla oku...
Resulullah (saa) şöyle buyurdular: Benden sonra zina çoğalırsa beklenmedik ani ölümler de çoğalır Ölçüyü eksik tuttuklarında, Allah-u Teâla onları kıtlığa duçar eder. Zekât vermediklerinde yeryüzü bereketini, yani toprak, meyve ve madenlerini onlardan esirger. Hüküm vermede adaletsizlik…
Daha fazla oku...
Bir gün Resulullah halka; "Ey insanlar, sizce çocuksuz kimdir?" diye sordu. Halk;"Geride bir çocuk bırakmadan ölen kimsedir." ." dediler. Resulullah: "Hayır, gerçek çocuksuz, her ne kadar kendisinden sonra kalan çocukları çok olsa bile, çocuklarından Allah nezdinde hesap edeceği birisini önceden…
Daha fazla oku...
Bir gün, bir adam Peygamber Efendimiz'in yanına gelerek, "Size dünya ve ahiretle alakalı soracak sorularım var." der. Bunun üzerine Peygamberimiz o kimseye, "Ne istiyorsan sor." buyururlar. Ardından o kişi ile Peygamber Efendimiz arasında bizim de pek çok dersler çıkarabileceğimiz şu diyalog…
Daha fazla oku...