Tarama Etiketi

hz fatima

Ehlisünnet’in muhtelif kaynaklarında, İslam’ın değerli Peygamberinin kızı Hz. Fatıma (s.a) büyük bir saygıyla anılmıştır; elbette bazı görüşleri Şiilerin görüşleriyle uyuşmamaktadır. İslam tarihi, Peygamber efendimizin (s.a.a) yaşamı ve yaşam tarzı hakkında yazılmış en eski ve asli araştırma ve…
Daha fazla oku...
Peygamberimiz, Hz. Muhammed'in kızı, Hz. Ali bin Ebu Talib'in eşi, Ehlibeyt'in annesi, kadınların en hayırlısı Hz. Fatıma (sa), vefat yıldönümünde dünyanın dört bir yanında anılıyor. Hz. Fatımat'uz Zehra'nın Kısaca Hayatı Çocukluk dönemi Ehl-i Sünnet alimleri çoğunlukla o Hazret'in Hz.…
Daha fazla oku...
Hz. Fatıma annemiz, Şiilerden (Hz. Ali’nin takipçi ve taraftarı) olup olmadığını öğrenmek isteyen birisine şöyle buyurdu: “Eğer emrettiğimiz şeyi yerine getiriyor ve sakındırdığımız şeyden de sakınıyorsan o halde sen bizim Şiilerimizdensin aksi halde değilsin.” Bunu duyan adam aldığı cevaptan…
Daha fazla oku...
Bilin ki ben, sizlerin bize arka çıkmayacağınızdan, bizi yalnız bırakacağınızdan, kalbinizde yerleşen hıyanetten haberdar olmama rağmen bu sözleri size söyledim. Bu sözler benim size karşı hüccetimdir. Evet, alın götürün onu (hilafeti) ve yükleyin yükünüzü! Ama bilin ki, bu devenin sırtı yaralı,…
Daha fazla oku...
Allah Tealâ, Peygamber'ine enbiyanın bulunduğu, yani seçkinlere ayırdığı makama yücelmeyi kararlaştırdığında sizlerdeki nifak düğümleri aşikâr oldu. Şeytan başını kendi yuvasından çıkarıp sizleri kendisine doğru çağırdı. Sizlerin onun davetini kabullenmeye ve aldanmaya meyilli olduğunuzu gördü;…
Daha fazla oku...
Son zamanlarda Sistan Beluçistan eyaletinde (İran Sünnilerinin yoğunlukta yaşadığı eyalet) sahih İslam tarihinden habersiz biri çıkmış Peygamber efendimizin değerli kızı Hz. Fatıma (s.a) hakkında bir makale yazmış adını da “Hz. Fatımatu’z Zehra’nın (s.a) şehadet efsanesi” koymuş. Bu makalede…
Daha fazla oku...
Bir kadını en iyi bilen kişi kocası olduğundan onun tanınması için en üstün yol, kadının kocası tarafından tanıtılması ve tarif edilmesidir. Koca, karısını onu dünyaya getiren anne ve babasından bile daha iyi tanır.  Yine koca karısının kimsenin görmediği davranış ve düşüncelerini, iyi ve kötü…
Daha fazla oku...
Resulullah şöyle buyurmuştur:“Fatıma’yı ne zaman görürsem, benden sonra onun başına gelecek musibetleri hatırlarım. Güya onun evine horluk ve zillet girmiş, hürmeti ve saygınlığı çiğnenmiş, hakkı gasp edilmiş, mirasını kullanmaktan men edilmiş, kaburgaları kırılmış, çocuğu düşürülmüş ve “Yetiş ey…
Daha fazla oku...
O’nun hayatının bütün yönleri birer dersti insanlar için. Tevella teberra, müşterek hedef uğruna eşle omuz omuza mücadele, işlerde sefa ve ihlâs, göreve bağlılık, insanlara yardım, hakkı beyan, fedakârlık, zalimler karşısında sebat, hicap dersi ve daha niceleri. Babaya saygı, babanın hakkını…
Daha fazla oku...
Kıyamet gününde mahşer yerine Yeşil berat ile gelir Fâtıma Sağında Hatice solunda Havva Yeşil berat ile gelir Fâtıma Nurdan beratını almış eline Seğirdiben gelir mahşer yerine Mu'minler müjdeler biribirine Yeşil berat ile gelir Fâtıma         Mahşerin yerinde feryad ediyor Ümmetlerim diye…
Daha fazla oku...
Ali, zırhını Osman"a sattıktan sonra mihri alıp getirdi. Mihir dört yüz hecerî siyah dirhemden ibaretti.  Resulullah (s.a.a) dirhemleri aldı, yeni ev için eşya alsınlar diye parayı ashabından ve kendi eşlerinden bazılarına teslim etti.   Fatıma"nın çeyizi şundan ibaretti: 1) Yedi dirhem…
Daha fazla oku...
Hz. Fatıma annemizin, çocuk eğitim yöntemine ilişkin öğrettiği en esaslı yaklaşımlardan biri de çocuklarının arasında adaleti gözetip, ne olursa olsun kesinlikle onlar arasında ayrım yapmamasıdır. Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin`in kendi aralarında düzenledikleri yarışmalarda, evlatlarından herhangi…
Daha fazla oku...
Tarihin çehresini değiştirmek için Müslüman kadınlar Hz. Fatıma’yı örnek almak zorundalar. Kur’an’ın örnek kadın olarak gösterdiği şahsiyet, Hz. Fatıma’nın şahsında somutlaşmaktadır. O tıpkı babası Hz. Muhammed (as) gibi yaşayan bir Kur’an’dır. Onun hayatını okuduğunuz zaman Kur’an’ın ayetlerini…
Daha fazla oku...
 Hz. Fatıma’nın (a.s.) ebedileşmesindeki sır, sadece peygamber efendimizin kızı olması değildir. Çünkü Hz. Fatıma yüce Ahlaki ve manevi değerlerle bütünleştiği için ebedi örneği dönüştü. Hz. Fatıma (a.s.) vefat anlarında önce su istedi ve abdest aldı. Temiz bir elbiseye bürünerek kıbleye yüz…
Daha fazla oku...
Hakim, Müstedrek-üs Sahihayn'de kendi senediyle Hz. Ali'den (a.s) neklediyor ki: "Resulullah (s.a.a), Fatıma'ya şöyle buyurdu: "Gerçekten Allah senin gazabın (hoşnutsuzluğun) için gazap eder ve senin hoşnutluğun için de hoşnut olur. (Yani seni gazaplandırmak Allah'ın gazap etmesine sebep olur…
Daha fazla oku...
Hz. Fatıma (a.s), İslâm ile cahiliye arasındaki savaşın en şiddetli, en keskin zamanında dünyaya geldi. O, gözlerini dünyaya açtığı sırada, Müslümanlar, zorba putperestliğe karşı verdikleri cihadın en ağır koşullarını yaşıyorlardı. Kureyş, Resulullah'a (s.a.a) ve tüm Haşimoğulları boyuna abluka…
Daha fazla oku...
Tarihte beş kimse herkesten daha çok ağlamıştır: Hz. Adem, Hz. Yakub, Hz. Yusuf, Hz. Fatıma ve Hz. Ali b. Hüseyin (a.s). Hz. Adem, cennet için o kadar ağladı ki gözyaşları yüzünde iz bıraktı. Hz. Yakub, Yusuf’a o kadar ağladı ki, gözlerinin nurunu kaybetti. Bu yüzden Hz. Yakub’a şöyle dediler:…
Daha fazla oku...