Sure Adları

0

Sure Adlarının Anlamlarını Biliyor Musunuz?

1 -FÂTİHA SÛRESİ: Açılış

2- BAKARA SÛRESİ: Sığır

3- ÂL-İ İMRÂN SÛRESİ: İmran Ailesi

4 -NİSÂ SÛRESİ: Kadınlar

5- MÂİDE SÛRESİ: Sofra

6 -EN’ÂM SÛRESİ:Koyun,keçi,deve ve sığır cinsi ehli hayvanları ifade eden bir kelime

7- A’RÂF SÛRESİ: Yüksek yerler,yüksek mevkiler

8- ENFÂL SÛRESİ: Savaş ganimeti

9- TEVBE SÛRESİ: Pişmanlık,tövbe

10- YÛNUS SÛRESİ: Hz.Yunus

11- HÛD SÛRESİ: Hz.Hud

12 -YÛSUF SÛRESİ: Hz.Yusuf

13- RA’D SÛRESİ: Gök gürültüsü

14- İBRÂHİM SÛRESİ: Hz.İbrahim

15- HİCR SÛRESİ: Kayalık Arazi

16- NAHL SÛRESİ: Arı

17 -İSRÂ SÛRESİ: Geceleyin yürütmek(Miraç yolculuğunu ifade eder)

18- KEHF SÛRESİ: Mağara

19- MERYEM SÛRESİ: Hz.Meryem

20- TÂ HÂ SÛRESİ: Ta-Ha harfleri

21– ENBİYÂ SÛRESİ: Peygamberler

22 HAC SÛRESİ: Hac ibadeti

23- MÜ’MİNÛN SÛRESİ: İnananlar,mü’minler

24- NÛR SÛRESİ: Nur

25 -FURKÂN SÛRESİ: Hak ile batılı birbirinden ayıran

26- ŞU’ARÂ SÛRESİ: Şairler

27 -NEML SÛRESİ: Karınca

28- KASAS SÛRESİ: Kıssalar

29 -ANKEBÛT SÛRESİ: Örümcek

30- RÛM SÛRESİ: Rumlar,Romalılar

31 -LOKMÂN SÛRESİ: Hz.Lokman

32 -SECDE SÛRESİ: Secde etme

33 -AHZÂB SÛRESİ: Gruplar

34- SEBE’ SÛRESİ: Sebe halkı ya da Sebe bölgesi

35- FÂTIR SÛRESİ: Yaratan

36- YÂSÎN SÛRESİ: Ya-sin harfleri

37- SÂFFÂT SÛRESİ: Sıra sıra dizilenler,saf saf duranlar

38 -SÂD SÛRESİ: Sad harfi

39- ZÜMER SÛRESİ: Zümreler,gruplar

40- MÜ’MİN SÛRESİ: İnanan

41- FUSSİLET SÛRESİ: Genişçe açıklandı

42- ŞÛRÂ SÛRESİ: Danışma

43- ZUHRUF SÛRESİ: Zühruf yaldız,mücevher,dünya hayatının geçici menfaati

44 -DUHÂN SÛRESİ: Duman

45- CÂSİYE SÛRESİ: Diz üstü çöken

46 -AHKÂF SÛRESİ: Uzun ve kıvrımlı kum yığınları,Yemen’de bir bölgenin adı

47- MUHAMMED SÛRESİ: Hz.Muhammed(S.a.v)

48- FETİH SÛRESİ: Zafer,fetih

49- HUCURÂT SÛRESİ: Odalar

50- KÂF SÛRESİ: Kaf harfi

51 -ZÂRİYÂT SÛRESİ: Esip savuran rüzgarlar

52- TÛR SÛRESİ: Dağ (Sina Dağı kastedilmektedir)

53 -NECM SÛRESİ: Yıldız

54 -KAMER SÛRESİ: Ay

55- RAHMÂN SÛRESİ: Pek Merhametli anlamına gelip Yüce Allah’ın isimlerindendir

56 -VÂKI’A SÛRESİ: Gerçekleşen,meydana gelen olay

57- HADÎD SÛRESİ: Demir

58- MÜCÂDELE SÛRESİ: Münakaşa etmek,tartışmak

59- HAŞR SÛRESİ: Toplamak

60- MÜMTEHİNE SÛRESİ: Mecazen imtihan eden demektir

61- SAFF SÛRESİ: Sıra

62 -CUM’A SÛRESİ: Cuma günü

63 -MÜNÂFİKÛN SÛRESİ: İkiyüzlüler,münafıklar

64 -TEĞÂBUN SÛRESİ: Aldanma

65 -TALÂK SÛRESİ: Boşamak

66 -TAHRÎM SÛRESİ: Haram kılmak

67- MÜLK SÛRESİ: Egemenlik,hükümranlık

68- KALEM SÛRESİ: Kalem

69 -HÂKKA SÛRESİ: Mutlaka gerçekleşecek olan kıyamet

70- ME’ÂRİC SÛRESİ: Yükselme yolları

71- NÛH SÛRESİ: Hz.Nuh

72 -CİN SÛRESİ: Cin

kuran

73- MÜZZEMMİL SÛRESİ: Örtünüp,bürünen

74 -MÜDDESSİR SÛRESİ: Örtünüp,bürünen

75- KIYÂME SÛRESİ: Kıyamet

76 -İNSAN SÛRESİ: İnsan

77- MÜRSELÂT SÛRESİ: Gönderilenler

78 -NEBE’ SÛRESİ: Haber

79 -NÂZİ’ÂT SÛRESİ: Ruhları çekip alan melekler

80- ABESE SÛRESİ: Yüzünü ekşitti

81- TEKVÎR SÛRESİ: Dürmek

82- İNFİTÂR SÛRESİ: Yarılmak

83 -MUTAFFİFÎN SÛRESİ: Ölçüde ve tartıda hile yapanlar

84 -İNŞİKÂK SÛRESİ: Yarılmak

85- BÜRÛC SÛRESİ: Burçlar

86- TÂRIK SÛRESİ: Şiddetle çarpan,vuran,gece gelen şey

87 -A’LÂ SÛRESİ: En yüce

88 -ĞÂŞİYE SÛRESİ: Kaplayıp,bürüyen

89- FECR SÛRESİ: Tan yerinin ağarması vakti

90- BELED SÛRESİ: Şehir,belde

91- ŞEMS SÛRESİ: Güneş

92- LEYL SÛRESİ: Gece

93 -DUHÂ SÛRESİ: Kuşluk vakti

94- İNŞİRÂH SÛRESİ: Açılmak,genişlemek

95- TÎN SÛRESİ: İncir

96- ALÂK SÛRESİ: Pıhtı,alak

97- KADR SÛRESİ: Kadir Gecesi

98 -BEYYİNE SÛRESİ: Apaçık delil

99- ZİLZÂL SÛRESİ: Sarsıntı,deprem

100 -ÂDİYÂT SÛRESİ: Hızlı koşan atlar

101- KÂRİ’A SÛRESİ: Vuran,çarpan,kapıyı çalan,yürekleri hoplatan şey

102- TEKÂSÜR SÛRESİ: Mal,mülk ve çoluk çocuğun çokluğuyla övünmek

103 -ASR SÛRESİ: Çağ,ikindi vakti,uzun zaman

104 -HÜMEZE SÛRESİ: İnsanları arkadan çekiştiren,ayıplayan kimse

105- FÎL SÛRESİ: Fil

106- KUREYŞ SÛRESİ: Kureyş Kabilesi

107- MÂ’ÛN SÛRESİ: Yardım ve zekat

108- KEVSER SÛRESİ: Çok hayır,bereket,hz.peygambere mahsus bir havuzun da adıdır

109- KÂFİRÛN SÛRESİ: İnkarcılar

110 -NASR SÛRESİ: Yardım

111- TEBBET SÛRESİ: Kurusun,kahrolsun

112- İHLÂS SÛRESİ: Samimi olmak,dine içtenlikle bağlanmak

113- FELÂK SÛRESİ: Sabah aydınlığı

114 -NÂS SÛRESİ: İnsanlar