Suni Döllenme

0

Soru :

Suni döllenme hakkındaki fetva nedir?

Cevap:

 

Yabancı bir erkeğin menisini, yabancı bir kadının rahmine yerleştirmek, bu iş ister yabancı biri tarafından yapılsın, ister kadının kocası tarafından yapılsın, caiz değildir. Anlatıldığı gibi suni döllenme her ne kadar haram olsa da bu iş zina değildir.

Suni döllenme yoluyla kadın çocuk dünyaya getirse, çocuğun babası sperm sahibidir ve evlat hükümlerinin tamamı onun için geçerlidir. Suni döllenme yoluyla çocuk sahibi olan kadın da, o çocuğun annesidir ve evlat hükümleri onun için geçerlidir.

Sadece evli eşler arasında bir tedavi yöntemi olarak câiz ve sakıncasız olan sunî döllenme ve tüp bebek uygulamasının, bugün bazı Avrupa ülkelerinde görülmeye başlandığı şekilde, evlenmeksizin kimliği belirsiz bir erkeğin sperminden çocuk sahibi olma, kocası iktidarsız veya spermleri yetersiz olduğunda karısını başka bir erkeğin spermi ile hamile bırakma, sperm bankası oluşturma gibi dinen ve ahlâken olduğu kadar fert psikolojisi, sosyal değerler, doğan çocuğun hakları gibi açılardan da olumsuz sonuçları bulunan bir uygulama halini alması esefle müşahede edilen bir durumdur.

Bu aynı zamanda ilmî ve teknik gelişmelerin, dinî ve ahlâkî zemin kaybedildiğinde ne gibi kontrolsüz ve zararlı bir ivme kazanabileceğini de göstermesi bakımından düşündürücüdür. Zaten bu alanda ortaya çıkan olumsuz sonuçlar Batılı düşünürler, bilim ve din adamları tarafından da sıklıkla dile getirilmekte, fakat yanlış uygulamaları önleyecek dinî ve ahlâkî bağlar büyük ölçüde devre dışı kaldığı, hukuk düzeni de bu çerçevede oluştuğu için olumlu bir gelişme kaydedilememektedir.

Selametle

Allah’a Emanet olun