Recep Ayı Gecelerine Ait Namazlar

0
Birinci gece: Yirmi rekât namaz kılınır. Her rekâtta Hamddan sonra bir defa İhlas okunur.

İkinci gece: On rekât namaz kılınır. Her rekâtta Hamddan sonra bir defa Kâfirun suresi okunur.

Üçüncü gece: On rekât namaz kılınır. Her rekâtta Hamddan sonra beş defa Nasr suresi okunur.

Dördüncü gece: Yüz rekât namaz kılınır. Birinci rekâtta Hamd suresinden sonra Felak suresi, ikinci rekâtta ise, Hamd”dan sonra Nas suresi okunur.

Beşinci gece: Altı rekât namaz kılınır. Her rekâtta Hamd suresinden sonra İhlas suresi okunur.

Altıncı gece: İki rekât namaz kılınır. Her rekâtta Hamddan sonra yedi defa Ayet-el Kürsi okunur.

Yedinci gece: Dört rekât namaz kılınır. Her rekâtta Hamddan sonra, İhlas, Felak ve Nas sureleri üçer defa okunur ve namazdan sonra on defa salavat gönderilir ve on defa da “Subhanallahi ve”Al-hamdulillahi ve la ilahe illellahu vallahu ekber.” denir.

Sekizinci gece: Yirmi rekât namaz kılınır. Her rekâtta Hamd”dan sonra İhlas, Kafirun, Felak ve Nas sureleri üçer defa okunur.

Dokuzuncu gece: İki rekât namaz kılınır. Her rekâtta Hamddan sonra beş defa Tekasur suresi okunur.

Onuncu gece: On iki rekât namaz kılınır. Her rekâtta Hamddan sonra üç defa İhlas suresi okunur.

On birinci gece: İki rekât namaz kılınır. Her rekâtta Hamddan sonra on iki defa Ayet-el Kürsi okunur.

On ikinci gece: İki rekât namaz kılınır. Her rekâtta Hamddan sonra on defa “Amener-resul” ayeti okunur.

On üçüncü gece: On rekât namaz kılınır. Birinci rekâtta Hamd suresinden sonra Adiyat suresi, ikinci rekâtta ise, Hamd”dan sonra Tekasur suresi okunur.

On dördüncü gece: Otuz rekât namaz kılınır. Her rekâtta Hamd”dan sonra bir defa İhlas suresi ve bir defa Kehf suresinin son ayeti okunur.

On beşinci gece: Otuz rekât namaz kılınır. Her rekâtta Hamddan sonra on defa İhlas suresi okunur.

On altı ve on yedinci geceler: Otuz rekât namaz kılınır. Her rekâtta Hamddan sonra on defa İhlas suresi okunur.

On sekizinci gece: İki rekât namaz kılınır. Her rekâtta Hamd”dan sonra onar defa İhlas, Felak ve Nas suresi okunur.

On dokuzuncu gece: Dört rekât namaz kılınır. Her rekâtta bir Hamd on beşer defa Ayet-el Kürsi ve İhlas suresi okunur.

Yirminci gece: İki rekât namaz kılınır. Her rekâtta Hamddan sonra beş defa Kadir suresi okunur.

Yirmi birinci gece: Altı rekât namaz kılınır. Her rekâtta Hamddan sonra onar defa Kevser ve İhlas suresi okunur.

Yirmi ikinci gece: Sekiz rekât namaz kılınır. Her rekâtta bir Hamd, yedi Kafirun suresi okunur ve namazdan sonra on defa salavat getirilip on defa “Esteğfirullah” söylenir.

Yirmi üçüncü gece: İki rekât namaz kılınır. Her rekâtta Hamddan sonra beş defa Duha suresi okunur.

Yirmi dördüncü gece: Kırk rekât namaz kılınır. Her rekâtta Hamdtan sonra bir defa İhlas suresi okunur.

Yirmi beşinci gece: Yirmi rekât namaz kılınır. Akşam ve Yatsı namazının arasında kılınan bu namazda her rekâtta Hamd”dan sonra bir İhlas suresi bir “Amener-Resulü” okunur.

Yirmi altıncı gece: On iki rekât namaz kılınır. Her rekâtta Hamd”dan kât namaz kılınır. Her rekâtta bir Hamd onar defa ”lâ ve Kadir sureleri okunur.