Recep Ayı Gecelerine Ait Namazlar

0
Birinci gece: Yirmi rekât namaz kılınır. Her rekâtta Hamd’dan sonra bir defa İhlas okunur.

İkinci gece:

On rekât namaz kılınır. Her rekâtta Hamd’dan sonra bir defa Kâfirun suresi okunur

.Üçüncü gece:

On rekât namaz kılınır. Her rekâtta Hamd’dan sonra beş defa Nasr suresi okunur.

Dördüncü gece:

Yüz rekât namaz kılınır. Birinci rekâtta Hamd suresinden sonra Felak suresi, ikinci rekâtta ise, Hamd’dan sonra Nas suresi okunur.

Beşinci gece:

Altı rekât namaz kılınır. Her rekâtta Hamd suresinden sonra İhlas suresi okunur

.Altıncı gece:

İki rekât namaz kılınır. Her rekâtta Hamd’dan sonra yedi defa Ayet-el Kürsi okunur.

Yedinci gece:

Dört rekât namaz kılınır. Her rekâtta Hamd’dan sonra, İhlas, Felak ve Nas sureleri üçer defa okunur ve namazdan sonra on defa salavat gönderilir ve on defa da “Subhanallahi ve’l-hamdulillahi ve la ilahe illellahu vallahu ekber.” denir.

Sekizinci gece:

Yirmi rekât namaz kılınır. Her rekâtta Hamd’dan sonra İhlas, Kafirun, Felak ve Nas sureleri üçer defa okunur.

Dokuzuncu gece:

İki rekât namaz kılınır. Her rekâtta Hamd’dan sonra beş defa Tekasur suresi okunur.

Onuncu gece:

On iki rekât namaz kılınır. Her rekâtta Hamd’dan sonra üç defa İhlas suresi okunur.

On birinci gece:

İki rekât namaz kılınır. Her rekâtta Hamd’dan sonra on iki defa Ayet-el Kürsi okunur

.On ikinci gece:

İki rekât namaz kılınır. Her rekâtta Hamd’dan sonra on defa “Amen’er-resul” ayeti okunur.

On üçüncü gece:

On rekât namaz kılınır. Birinci rekâtta Hamd suresinden sonra Adiyat suresi, ikinci rekâtta ise, Hamd’dan sonra Tekasur suresi okunur.

On dördüncü gece:

Otuz rekât namaz kılınır. Her rekâtta Hamd’dan sonra bir defa İhlas suresi ve bir defa Kehf suresinin son ayeti okunur.

On beşinci gece:

Otuz rekât namaz kılınır. Her rekâtta Hamd’dan sonra on defa İhlas suresi okunur

.On altı ve on yedinci geceler:

Otuz rekât namaz kılınır. Her rekâtta Hamd’dan sonra on defa İhlas suresi okunur.

On sekizinci gece:

İki rekât namaz kılınır. Her rekâtta Hamd’dan sonra onar defa İhlas, Felak ve Nas suresi okunur.

On dokuzuncu gece:

Dört rekât namaz kılınır. Her rekâtta bir Hamd on beşer defa Ayet-el Kürsi ve İhlas suresi okunur.

Yirminci gece:

İki rekât namaz kılınır. Her rekâtta Hamd’dan sonra beş defa Kadir suresi okunur.

Yirmi birinci gece:

Altı rekât namaz kılınır. Her rekâtta Hamd’dan sonra onar defa Kevser ve İhlas suresi okunur.

Yirmi ikinci gece:

Sekiz rekât namaz kılınır. Her rekâtta bir Hamd, yedi Kafirun suresi okunur ve namazdan sonra on defa salavat getirilip on defa “Esteğfirullah” söylenir.

Yirmi üçüncü gece:

İki rekât namaz kılınır. Her rekâtta Hamd’dan sonra beş defa Duha suresi okunur.

Yirmi dördüncü gece:

Kırk rekât namaz kılınır. Her rekâtta Hamd’tan sonra bir defa İhlas suresi okunur.

Yirmi beşinci gece:

Yirmi rekât namaz kılınır. Akşam ve Yatsı namazının arasında kılınan bu namazda her rekâtta Hamd’dan sonra bir İhlas suresi bir “Amener-Resulü” okunur.

Yirmi altıncı gece:

On iki rekât namaz kılınır. Her rekâtta Hamd’dan sonra dört İhlas suresi okunur.

Yirmi yedi, yirmi sekiz, yirmi dokuz ve otuzuncu geceler:

On iki rekât namaz kılınır. Her rekâtta bir Hamd onar defa Â’lâ ve Kadir sureleri okunur.