Peygamber ve İmam’ın Farkı nedir?

0
14 Masum ile 124.000 Peygamber arasındaki farklılıklar nelerdir?

CEVAP: On dört masumun (a.s) makamları enbiyalardan ve peygamberlerden (a.s) üstündür. Bu konu hakkında muteber hadislerde geldiği üzere on dört masumun (a.s) muhabbetleri ve velayetleri ilahi enbiyalar için de vaciptir. Hatta peygamberler zorluklara düştükleri zaman ön dört masuma (a.s) özellikle beş masuma (Hz. Muhammet, Ali, Fatıma, Hasan ve Hüseyin (a.s) )’a tevessül ederlerdi. Onları kendilerine şefaatçi karar kılırlardı. Hatta Ehl-i sünnet Ebu Hureyre’den Peygamber (s.a.a)’in şöyle buyurduğunu nakletmişlerdir: “Allah Hz. Adem’e zorluklarda beş masuma tevessül etmesini emretti. On dört masumdan kasıt değerli peygamberimiz Hz. Muhammet (s.a.a), Hz. Fatıma (a.s) ve on iki imamlardır. Bunların arasında Hz. Muhammet (s.a.a) Allah’ın peygamberidir ve O’na ilahi vahiy nazil olmuştur.

SORU: Kabir hayatında ne olacak?

CEVAP: Rivayet ve hadislerden anlaşıldığı üzere, kabirde insandan sorular sorulacaktır. İnsan hesap verecektir. Amellerinden, inançlarından dolayı hesap vermek zorundadır. Eğer mümin insan ve hayırlı ameller yapmışsa kabri cennet bahçelerinden bir bahçe ve eğer mümin olmayıp iyi ameller yapmamışsa kabri cehennem kuyularından bir kuyu olacaktır. En az azap ise kabrin insanı sıkmasıdır.

SORU: Biliyoruz ki 124 bin peygamber artı on iki imam (a.s) hatasız ve masumdurlar. Peki Hz. Âdem Allah tarafından yasak edilmiş ağaca dokunması ve yemesi günah mı veya hata mı?  Ayrıca Hz. Musa’nın bir adama tokat vurması ve o anda adamın ölmesi, bu olayda da Hz. Musa’nın yaptığı hatamıydı veya günah mıydı? Bu konularda bizi aydınlatırsanız sevinirim.

CEVAP: Allah Peygamberleri masumdurlar. Günah işlemezler. Hz. Âdem’in olayında, Hz. Adem’in yapmış olduğu evlâ olanı terk etmesidir. Allah’a isyan veya emirine karşı gelmek söz konusu değildir. Allah-u Teala eğer cennette kalmak istiyorsan bu ağaçtan uzak durmalısın diye emretmişti. Fakat Hz. Âdem o ağaçtan yedi ve cennetten çıkarılıp bu dünyaya gönderildi. Hz. Musa’nın olayında ise Hz. Musa mazlum birisini korumaya çalışıyordu, fakat istemeden Kıpti birisinin ölümüne neden oldu. Bu olaydan sonra Hz. Musa kendisini tehlikede gördüğü için “Allah’ım ben kendime zulmettim ve tehlikeye attım” dedi.

SORU:  Hz. İmam Mehdi (a.f) kıyamet günü zalimlere nasıl davranacak?

CEVAP:  Kıyamet günü zalimlerden intikamı Allah alacaktır. İmam Zaman (a.f) bu dünyada adaleti yayıp zulmü yeryüzünden kaldırmak için zuhur edecektir. Zalimleri yerlerine oturtacak ve eğer karşı çıkarlarsa onları öldürecektir.

SORU: Peygamber (s.a.a)’in Rukiye isimli kızı var mıydı? Bu konuyla ilgili hangi kaynaklara baş vurabiliriz?

CEVAP: Doğru ve sahih olan Peygamber efendimizin bir tane kızı olduğudur. O da Hz. Fatıma (s.a)’dır. Fakat Zeynep, Rukiye, Ümmü Kulsum ise Hz. Hatice’nin kız kardeşinin kızlarıdırlar ki Hz. Hatice’nin ve Peygamber efendimizin yanında büyüdüler. Onlara “Rebibe” denir. Fakat o tarihlerde bu gibi insanlara “Kız” da diyorlardı. Bu konu hakkında delilimiz ise Peygamber (s.a.a) efendimizin Hz. Ali (a.s) şöyle buyurduğu hadisidir: “Allah sana birkaç şey bağışlamıştır ki onlar bende ve diğerlerinde yoktur, birisi Fatıma gibi bir eşin vardır, diğeri benim gibi bir kayın baban vardır… bunlar hiç kimsede yoktur.” Bu hadisten anlaşıldığı üzere Peygamber (s.a.a)’in Fatıma’dan (s.a) başka kızının olmamasıdır. Aksi takdirde Peygamber efendimizin buyruğu sahih olmayacaktır. Bu konu hakkında Benati’n-Nebî kitabına müracaat edebilirsiniz.