Orucumuz neyi emreder?

0
”(O sayılı günler) Ramazan ayıdır ki, o ayda Kur’an, insanlara yol göserici, doğru yola iletici, eğri ile doğruyu birbirinden ayırt edici olarak indirildi…” 2/185
ORUCUMUZ NEYİ EMREDER?/Muhammed Can
”(O sayılı günler) Ramazan ayıdır ki, o ayda Kur’an, insanlara yol göserici, doğru yola iletici, eğri ile doğruyu birbirinden ayırt edici olarak indirildi…” 2/185 Orucumuz: Mazlumun hali ile halleşmek, ona yardımda bulunmak, gasp edilmiş hakkını aramak ve almak emreder.
Orucumuzda; Emr-i bil ma’ruf vardır. Orucumuzda; Tevella vardır. Orucumuzda; Teberri vardır. Ramazan; Safların ayrışması ve adaletin ihyası vardır. Ramazanda; Zulmün karşısında kıyam vardır. Ramazan ayında, Rahmet deryasını infak dalgaları kapsar. Ramazanda; Mazlumların içinde bulunduğu hal-i ruhiye yi derk edebilme cehdi yatar.
Ramazanda oruç tutmak; Aç ve açıkta olanların yerine kendisini koymak ve o hali idrak etme gayreti vardır. Bunlar inanan ferdin bireysel sorumluluğudur. Ancak Ümmetin oruç ibadeti ise, Ramazanla birlikte yeryüzü Şeytanı’nın kirli arzu ve emelleriniyok etmek ve o mel’unun şom emellerinin ellerini ebediyen kesmek sorumluluğu vardır.
Ramazan ayında İmam Alinin Şehid edilmesinin hikmetini anlamak ve bunun felsefesi ile ciddi olarak ilgilenmek ve onu anlatmaya çalışmak sorumluluğu vardır. İmamlarımızın geceleri omuzlarında şevkat ve merhametle taşıdıkları yardım çuvallarını mazlum, kimsesiz ve miskinlerin meskunlarının önünde bırakmaları, tenha gecelerdeki ılgıt ılgıt estirdikleri merhamet dalgalarını zalim ve zorbaların yüzüne vurulan en büyük adalet tokatı değilmiydi?
Genelde şehadetlerinden sonra kesilen yardımlardan anlaşılıyordu ki; eyvah kimlerdi bu kutlu eylemlerin salih sahipleri? Takva ve Adalet yüklü kutlu şahıslar onlardı.
Ne Hikmettir? Ne ilginç vakıa’dır? Ki; Rahmet ayı olarak adlandırılan (öyledir) Ramazan ayında dahi, o kutlu öncülerin hayatları boyunca uyguladıkları eylemleri bir aylık dahi olsa uygulamaktan aciz düşmüşüz. Yeniden Rahmeti kuşanma fırsatı olarak, Ramazan ayımızın fırsatını ganimet bilip, ihya etmemiz kaçınılmazdır.
Ancak: Hassas bir noktayı da kaçırmayalım ki; Mazlumlara, kimsesizlere ve mustazaflara yapılan yardımlarla zalimin zulmünün ömrünü uzatma tuzağına düşmeden bu tuzağı ifşa edebilelim!
İfşa edelimki; Zalim, zulmüyle abad olamasın. Kimi zaman mü’minlerin saf ve samimi infaklarını zalimler kendi zulüm çarklarının dönmesi için taze kan olarak kullanıp değerlendirmesinler. Ramazanda; Toplumsal ve sosyo-ekonomik meselelerdeki olumsuzluklar hakkında seminer, konferans sair etkinliklerele…
Ramazan ayı; Yeryüzünün bütün mü’ninlerine diğer ibadetlerin yüklediği sorumluluklarda olduğu gibi birlik ve beraberliği emreder. Namaz ve Hacc gibi büyük ibadetlerden olan oruç, aynı zamanda Barış, Adalet, Sevgi ve Kardeşlik bilinci ile bu merhalelerin zirvesine davet eder. Mazlumun hakkını zalimden almayı emreder. Oruç; Mü’minlere, talan edimiş ve halen edilmekte olan İslam ümmetinin yeraltı ve üstü değerlerine sahip çıkmayı, bu değerleri ümmetin hizmetine özellikle yetim ve mustazaflarına geri ulaştırmayı ermeder. Bayramlarımız ise; Adaletin tesisinin kutlanışı,Mazlumların mazlumiyetinin sonunu ve Zalimin öldüğünü ilan eden günüdür. Bayramlarımız: Evren’de Barış, Adalet, Sevgi ve kardeşlik binasının inşaa edildiği eyyamullah’tır.