Önyargıda Bulunmayın

0
Ehlibeyt İmamları”nın altıncı gülü İmam Cafer Sadık hazretleri (a.s) misafirine kaliteli bir hurma ikram edince misafir bunu lükse düşkünlük telakki ederek,
“Bu nimetlerle kıyamette hesaba çekileceksiniz.” mealindeki ayeti[1] okudu. Onun Kur”ân”ı yanlış anladığını gören İmam, “Kıyamette hesaba çekileceğiniz nimet, hurma değil, liderlik ve velayettir, imamet ve rehberliktir.”[2] buyurdu.  Evet misafir zat, İmam”ın evindeki kaliteli hurmayı takvaya ve imamet makamına aykırı zannederek İmam”ı e-leştirmeye kalkmaktadır! Oysa maruf ve münker konusunda girişimde bulunacak insanın, önce maruf ve münkerin ne olduğunu çok iyi bilmesi ve önyargıdan sakınması gerekir.

Kaldı ki hadis-i şerifte, “Allah Teala, verdiği maddî nimetlerin hesabını sormaktan münezzehtir. Alelade insanlar bile, birine ikram ettiği ekmeğin ve suyun hesabını sormayı kendine yakıştırmazken, bunu Rahman ve Rahim olan Allah”a yakıştırmak mümkün müdür?!” buyrulmaktadır.

———————————————-

[1] – Tekâsür, 8

[2]- Bu rivayet Tekasür, 8″in tefsirinde geçer.