Kur’andaki Mukattaa Harfleri (4)

0
Tefsir-i Kummî’de, Ebu Basir’in İmam Cafer-i Sadık’tan (a.s) şöyle rivayet ettiği bildirilmiştir:
“Kesik harfler, Allah’ın ism-i azamının harfleridir; eğer Peygamber (s.a.a) veya halifesi, onları birleştirecek ve onunla da Allah’ı çağıracak olsa Allah onun dileğini kabul eder.”

3-Kesik harfler, bu harflerle başlayan Kur’an sûrelerinin adlarıdır.

4-Bu harflerin her biri yüce Allah’ın isimlerindendir. Mesela “کهيعص” terkibindeki “کاف” harfi, Allah’ın “Kafi” ismine; “هاء” harfi Allah’ın “Hadi” ismine; “ياء” harfi, Allah’ın “Hekim” ismine; “عين” harfi, Allah’ın “Alim” ismine ve “صاد” harfi de, Allah’ın “Sadık” ismine işaret etmektedir.

Nakledilen uzunca bir rivayette, konuya temas edilerek bu harflerin, şifre ve sır yoluyla Allah’ın ismine işaret ettiği bildirilmiştir.

Gerçek şu ki bu görüş doğru değildir. Çünkü yüce Allah’ın isimleri Kur’an-ı Kerim’de açıkca anılmıştır ve haliyle sır ve şifre yoluyla tekrar anılmasına bir neden yoktur.

5-Kesik harfler konusunda Seyyid Murtaza şöyle buyurmuştur:

“Kesik harfler, insanların bir benzerini getirmekten aciz oldukları Kur’an-ı Kerim’in bu harflerden oluştuğu gerçeğini bildirmektedir.

Bu, biz insanlar, toprak ve balçıktan testi yaparken yüce Allah’ın aynı şeylerden insan yarattığına benzer ki O’ndan başka kimse bunu yapamaz. İşte yüce Allah, bu bilinen ve tanınan harflerden bir Kur’an oluşturmuştur ki insan, onun benzerini getirmekten acizdir.”

“Burhan” tefsirinde Şeyh Saduk kanalıyla İmam Hasan Askerî’nin (a.s) şöyle buyurduğu nakledilmiştir: “Kureyş ve Yahudiler, Kur’an’ı yalanlamış ve açık bir büyü olduğunu söylemişlerdi. Bunun üzerine de yüce Allah şöyle buyurmuştu ‘الم ey Muhammed! Sana indirdiğimiz bu kitap, tek tek harflerden oluşmuştur ve bunların biri ا, biri ل ve biri de م harfinden ibarettir. Onlara de ki, eğer doğru iseniz, siz de bunun benzerini getirin.’ Gerçek şu ki, onlar bundan aciz idiler.”

6-Her sûrenin başladığı kesik harfler, sûrenin o harflerle başlayan ayetlerine dikkat edilmesine işaret etmektedir. Mesela “الم” ile başlayan Bakara sûresinde, aynı harflerle başlayan ayetlerine dikkat edilmelidir. Bakara sûresinin bu harflerle başlayan ayetlerinden bazıları şöyledir:

اَلَم تَرَ اِلَی الذين خرجوا …

اَلَم تَرَ اِلَی المَلَأمِن بنی اسرائيل …

اَلَم تَرَ اِلَی الذی حاجَّ ابراهيم فی ربه …

7-Sûrelerin başlarında bulunan kesik harfler, gelecekte gerçekleşecek olaylara işaret eden şifrelerdir.

8-Her sûrenin başındaki kesik harf veya harfler, gerçekte o sûrede beyan edilen amaca işaret etmektedir.

Mesela Kalem sûresinin başladığı “ن” harfi, bu sûrede Allah’ın “nusretinden=yardımından” daha çok bahsedildiğine işarettir. Kâf sûresinin başladığı “ق” harfi, bu sûrede “Kur’an’dan” ve Allah’ın “kahrından=gazabından” daha çok söz edildiğine işarettir.

9-Reşad Halifeî’nin bu husustaki görüşü ise şöyledir: Kur’an-ı Kerim’in 114 sûresinin her birindeki 14 harfin her biri, o sûrenin bütün harflerine oranla daha fazladır. Mesela Kâf sûresindeki “ق” harfi, Kur’an’ın her sûresinde kullanılan “ق” harfinden daha fazladır. Yani diğer 113 sûrenin her birinde kullanılan “ق” harfi, Kâf sûresindekinden daha az kullanılmıştır.

Sâd sûresindeki “ص” harfi, Kur’an’ın diğer sûrelerine oranla bu sûrede daha fazladır.

A’raf sûresinin başlangıcındaki “المص” (yani الف, لام, ميم, صاد) harfleri, bu sûrede o kadar kullanılmıştır ki eğer bunların sayısını toplayacak ve bu sûrenin diğer harfleriyle kıyaslayacak olsak, bu harflerin daha çok olduğunu ve diğer sûrelere oranla bu sûrede daha fazla kullanıldığını göreceğiz.