Kur’an Dersleri (1)

0
Ben insanları ve cinleri ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. (Zariyat, 56)
* Hanginiz güzel işler yapacaksınız diye sizi imtihan etmek için ölümü de hayatı da yaratan O’dur. (Mülk, 2)

* Ey insanlar! Eğer öldükten sonra dirilmekten şüphe ediyorsanız, düşünün ki biz, sizi topraktan, sonra bir meniden, sonra bir pıhtı kandan, sonra şekli belli belirsiz bir lokma etten(ceninden) yarattık. Size kudretimizin kemalini açıkça gösterelim diye. (Hacc, 5)

* Bir de bakalım sabredecek misiniz diye bazınızı bazınıza fitne yaptık.(Bazınız fakir, bazınız zengin oldu.) Şüphesiz ki senin Rabb’in her şeyi çok iyi görendir. (Furkan, 20)

* Ey müminler! Sabır ile namaz ile yardım isteyiniz. Şüphe yok ki Allahu Teala sabredenlerle beraberdir… Vallahi biz sizleri elbette biraz korku ile, açlık ile, mallardan, canlardan, mahsulattan biraz eksiltme ile imtihan edeceğiz. Sabredenleri müjdele. (Bakara 153,155)

* Allah, müminlerden canlarını ve mallarını, karşılığında cenneti onlara vermek suretiyle satın almıştır.” (Tevbe,111)

* Yoksa siz, Allah içinizden savaşanları belli etmeden, sabırlıları belli etmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? (Al-i İmran 142)

* Dünya hayatı bir oyun ve oyalanmadan başka bir şey değildir. Ahiret yurdu ise fenalıklardan sakınanlar için daha hayırlıdır. Hala akıllanmayacak mısınız? (Enam, 32)

* “Allah ki, yaratandır, (en güzel bir biçimde) kusursuzca var edendir, ‘şekil ve suret’ verendir. En güzel isimler O’nundur. Göklerde ve yerde olan her şey Allah’ı tesbih etmektedir. O, Azizdir, Hakimdir.” (Haşr Suresi, 24)

 * Allah, bir şeyin olmasını dilediği zaman, ona “ol” der, o da oluverir. (Yasin, 82)

* Allah, her şeye gücü yetendir. (Kehf, 45)

* O Allah ki, göklerin ve yerin mülkü O’nundur. O, hiç çocuk edinmemiştir. Mülkünde O’na bir ortak da yoktur. Her şeyi O yaratmış ve bir ölçüye göre düzenlemiş, miktarını tayin buyurmuştur. Böyle iken (kafirler) O’ndan başka birtakım ilahlar edindiler ki onlar hiçbir şeyi yaratamazlar. Kendileri yaratılmaktadırlar. Kendi kendilerine ne bir zarar ne bir faydaya malik değiller. Öldürmeye, diriltmeye ve öldükten sonra tekrar diriltemeye de güçleri yetmez. (Furkan, 2-3)

* Allah sizi yaratan, sonra rızkınızı veren, sonra sizi öldürüp sonra diriltecek olandır. (Rum, 40)

* O, ölüden diriyi ve diriden ölüyü çıkarır. Toprağa da ölümünden sonra can verir(ondan bitkiler çıkarır). Siz de (kabirlerinizden) öyle çıkarılacaksınız.(Rum, 19)

* Gökten yere kadar bütün işleri (Allah) düzenler ve yönetir. (Secde, 5)