Keryy: IŞİD, Şiiler Aleyhine Soykırım Yapmıştır / Onlar Herkesle Düşmandır

0

Amerika Dışişleri Bakanı Perşembe günü Amerika Dışişleri Bakanlığında yaptığı bir toplantıda, Amerika açısından İşid’in soykırım yaptığını resmen ilan etti.

John Keryy, konuşmasının başında ülkesinin İşid’le mücadelesine değinerek şunları söyledi: İtilaf güçleri İşid’in Suriye’de kontrolü altındaki toprakların yüzde yirmisini ve Irak’ta yüzde kırkını kaybetmesini sağladı.

Keryy, İşid’in işlediği cinayetlere değinerek şöyle devam etti: İşid binlerce Yezidi kadını çalmıştır; onların bazısını pazarlamış ve bazısına da tecavüz etmiştir. İşid, Hıristiyanları dinlerinden ötürü öldürmüştür. Kiliselerini yakmış ve kadınlarını esir almış ve ailelerinin gözünün önünde tecavüz etmiştir.

Keryy, konuşmasının devamında şunları söyledi: İşid’in ideolojisine göre Yezidiler şeytanperest ve Şiiler kâfirdirler. Onlar herkesle düşmandırlar.

Bana göre İşid kontrolü altındaki topraklarda soykırım yapmıştır; özellikle Şiiler, Yezdiler ve Hıristiyanlar aleyhine. İşid bu gruplar aleyhine ve bazen Sünniler ve Kürtler aleyhine de insanlık aleyhine cinayet işlemiştir ve soykırım yapmıştır.

John Keryy şöyle devam etti: Ben Hâkim değilim, ama İşid’in savaş cinayetleri konusunu incelemek için özel bir komisyonun kurulması ve uluslararası bir mahkemenin teşkil edilmesi gereklidir. Amerika bu çabalardan himaye edecektir.

Keryy’nin bu açıklamalarından önce de Amerika Temsilciler Meclisi de Büyük bir çoğunlukla İşid’in Irak ve Suriye’de Hristiyanlar ve diğer dini azınlıklar konusunda işlediği suçları soykırım olarak ilan etmiştir.

Barack Obama Hükümetine İşid’in soykırım yaptığı konusunda resmi bir açıklama yapma noktasında baskı yapılmaktadır.

Kamuoyunda İşid’in işlediği cinayetler oldukça dehşet vericidir, ama hukiki açıdan “soykırım” tabirinin kullanılması, bu tekfiri grupla mücadelede büyük değişikler yapabilir.

Birleşmiş milletler, milli, kavmi, soy ve mezhebi bir grup aleyhine, onları yok etmek kastıyla yapılan girişimleri soykırım olarak niteliyor ve onu durdurmak için her aracı kullanabiliyor.