İslami Edep ve Ameller

0

Hafızayı Artıran Ameller / Göz Nurunu Aydınlatan Ameller / Ömrü Uzatan Şeyler / Rızkı Arttıran Şeyler / Bedenin Sağlığına Sebep Olan Şeyler / İnsanın Mutlu Ve Sevinçli Olmasına Neden Olan Şeyler / İnsanın Bağışlanmasına Neden Olan Ameller / Kabir Azabından Güvende Kalmak İçin Yapılması Gereken Ameller / Kadınlardan Kabir Sıkmasını Gideren Ameller / Kalbin Nurlanmasına Sebep Olan Ameller / Kalbi Aydınlatan Ameller / Ruhu Dirilten Ameller / Kalbin Yumuşamasına Neden Olan Ameller / Kalbin Güçlenmesine Neden Olan Ameller

AKLIN ARTMASINA NEDEN OLAN AMELLER
1. Diş Fırçalamak

2. Güzel Koku Kullanmak

3. Yolculuk Yapmak

4. Ticaret Etmek

5. İstişare Etmek

6. Hacamat olmak

7. Çemen (Yemeklere katılan bir çeşit sebze) yemek

8. Kereviz yemek

9. Kundur yemek

10. Turunç yemek

11. Ayva yemek

12. Sedef otu yemek

13. Kabak yemek

14. Pancar yemek

15. Sirke yemek

HAFIZAYI ARTIRAN AMELLER
1. Diş Fırçalamak

2. Kur’an Tilaveti

3. Hacamat Olmak

4. Bal Yemek

5. Kundur Yemek

6. Kereviz Yemek

7. Pazartesi tırnak kesmek

8. Oruç Tutmak

9. Safran, bal ve saad (bir çeşit hurma) birbirine karıştırılarak her gün 2 miskal yemek.

GÖZ NURUNU AYDINLATAN AMELLER
1. Kur’an okumak (hıfzdan değil)

2. Sarı ayakkabı giymek

3. Sürme sürmek

4. Kına yakmak

5. Saçı dibinden kazımak

6. Diş fırçalamak

7. Yemek sonrası elleri yıkamak

8. Sebzelere ve yeşil bitkilere bakmak

9. Akan sulara ve denize bakmak

10. Güzel yüze bakmak

11. Gece namazı kılmak

12. Perşembe günü tırnak kesmek

13. Ayetel Kürsü okumak

14. Et yemek

15. Cevizle çörek otunu birlikte yemek

16. Soğan yemek

17. Ayva yemek

18. Kundur yemek

ÖMRÜ UZATAN ŞEYLER
1. Anne ve babayı hoşnut ve razı etmek

2. Abdest almak

3. Bedenin sağlığını korumak

4. İnsanlarla iyi geçinmek

5. İnsanlara iyilik yapmak

6. Komşularla iyi geçinme

7. Aileye ihsanda bulunmak

8. Abdestli olmak

9. İmam Hüseyin’i (a.s) ziyaret etmek

10. Gece namazı kılmak

11. Kur’an tilavet etmek

12. Bakire kızlarla evlilik yapmak

13. Sıcak suyla gusül almak

14. Seher vakitlerinde elma yemek

15. Başkalarına yemek verildiğinde sofradan hemen kalkmamak ve oturmak

16. Zorunlu olmadıkça erkek ağaçları koparmamak ve kesmemek

17. Her namazdan sonra 18 defa “Ya Hay” demek

18. Yaşlılara ve büyüklere saygı ve ihtiramda bulunmak
19. Namazda secde ve rükuları uzun tutmak
RIZKI ARTTIRAN ŞEYLER
1. Sadaka vermek
2. Yemekten önce elleri yıkamak
3. İyi huylu olmak
4. Komşularla iyi geçinmek
5. Ebeveyne çok ihsanda bulunmak
6. İyi niyetli olmak
7. Evi süpürmek
8. Hatmi çiçeği ile başı yıkamak
9. Saçı taramak
10. Evin önünü süpürmek
11. Evde sirke bulundurmak
12. Güçsüzlere değer vermek
13. Ekonomide orta yolu tutmak
14. Diş ipiyle dişlerin arasını temizlemek
15. Akik kaşlı yüzük kullanmak
16. Yakut kaşlı yüzük kullanmak
17. Firuze kaşlı yüzük kullanmak
18. İstiğfar etmek
19. Ayetel Kürsü okumak
20. “Yasin” suresini okumak
21. Aşura Ziyaretini okumak
22. Her gece “Vakıa” suresini okumak
23. Allah’a tevekkül etmek
24. Hindiba yemek
25. Sabahın erken saatinde rızkının peşi sıra gitmek
26. Devamlı olarak abdestli ve taharetli olmak
27. İffetli sözler söylemek
28. Misafir ağırlamak
29. Yemekten önce abdest almak
30. Az konuşmak
31. Sofra başında başkalarına dua etmek
32. Huşu halinde namaz kılmak
33. Güzel yazı yazmak
34. Anne ve babaya dua etmek
35. Ezandan önce camide hazır bulunmak
36. Tuvalette konuşmamak
37. Hak sözü söylemek
38. Her Cuma günü tırnak ve bıyıkları kısaltmak
39. Gece namazı kılmak
40. Müezzine cevap vermek (müezzin her ne söylerse onu tekrarlamalı. Veya namazı vaktinde kılmak anlamındadır. Çünkü müezzin insanları namaza davet etmekte ve ona icabet etmek namaza gitmekle olur.)
41. “Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahi’l azim ve bi hamdihi” zikrini 30 kere söylemek
42. “La ilahe illallahu el- Meliku’l Hakku’l Mubin” zikrini her gün 100 kere okumak
43. Eve girince selam vermek (selamun aleykum) ve ihlas suresini evin içine girdikten sonra okumak
44. “La havle vale kuvvete illa billah” zikrini söylemek
45. Sabah namazının ve gece namazındaki vitir namazının müstahaplarını yerine getirmek
46. Her sabah “Tebarekellezi” (Mülk) suresini okumak
47. Öğlen, ikindi ve akşam yatsı namazlarını birleştirmek
48. Gizlide müminin mümin kardeşi için dua okuması
49. Cuma günleri “Saffat” suresini okumak
50. Sabah ve ikindi namazlarının tesbihatını yerine getirmek
51. Sofraya dökülen ekmek kırıntılarını yemek
52. Güneş batmadan önce ışıkları yakmak
53. Kadir suresini devamlı okumak
BEDENİN SAĞLIĞINA SEBEP OLAN ŞEYLER
1. Oruç tutmak
2. Yolculuk yapmak
3. Camilere ağız suyunu dökmekten sakınmak
4. Az yemek
5. Gündüz ayakta su içmek
6. Acıkmadan yemek yememek
7. Tam doymadan sofradan kalkmak
8. Yemekleri yutmadan önce iyice çiğnemek
9. Yatmadan önce küçük ve büyük tuvaletini yapmak
10. Az su içmek
11. Meyveleri mevsiminde yemek
12. Yaz ayında kendini soğuktan korumak ve bahar ayında kendini soğuktan korumamak
13. Her sabah aç karnına 21 tane kızıl meviz (siyah üzüm) yemek
14. Yağmur suyu içmek
15. Yemek yemeden önce elleri yıkamak
16. Banyodan çıkarken ayaklara soğuk su dökmek
17. Hac ve umre yapmak
18. Gece namazı kılmak
İNSANIN MUTLU VE SEVİNÇLİ OLMASINA NEDEN OLAN ŞEYLER
1. Yasin suresini okumak
2. Koltuk altı traşı olmak
3. Ata binmek
4. Tırnak almak
5. Müslümanlara yardım etmek
6. Bedeni yıkamak
7. Dişlerini fırçalamak
8. Sakalı taramak
9. Abdest almak
10. Güzel koku kullanmak
11. Sebze ve bitkilere bakmak
12. Sarı renkli ayakkabı giymek
13. Boyun arkası kıllarını traş etmek
14. Temiz elbiseler giymek
15. Sadırla başı yıkamak
16. Müminlerin kalplerinden gam ve kederi gidermek
17. Başı yıkamak
18. “La havle vale kuvvete illa billah” zikrini söylemek
19. İstiğfar etmek
20. “Ya Raufu ya Rahim” zikrini çok söylemek
21. İmam Hüseyin’i (a.s) ziyaret etmek
22. Bal yemek
23. Et yemek
24. Zeytin yemek
25. Ayva yemek
26. Siyah üzüm yemek
27. Meyveleri ilk mevsiminde yemek
İNSANIN BAĞIŞLANMASINA NEDEN OLAN AMELLER
1. Müminlerle tokalaşmak
2. Camileri süpürmek
3. Camilerin ışığını yakmak
4. Hasta ziyareti
5. Hasta olmak
6. Müslümanların teşyi cenazesine katılmak
7. Müstahap oruç tutmak
8. Aç olana yemek vermek
9. Salavat getirmek
10. Çok secde etmek
11. Kızıl akik takmak
12. Mümin misafire saygılı davranmak
KABİR AZABINDAN GÜVENDE KALMAK İÇİN YAPILMASI GEREKEN AMELLER
1. Hayır yapmak ve hayır öğretmek
2. Namazda rükuu tam yapmak
3. Müminlerin kalbini şat etmek
4. Müminlere elbise giydirmek (almak)
5. “Zariat” suresini okumak
6. Her Cuma günü “Nisa” suresini okumak
7. “Zuhruf” suresini okumak
8. Ayetel Kürsü okumak
9. Dört kere hacca gitmek
10. Cuma günü ölmek
11. “La ilahe illallahu el- Meliku’l Hakku’l Mubin” zikrini her gün 100 kere okumak
KADINLARDAN KABİR SIKMASINI GİDEREN AMELLER
1. Kocanın gayretine karşı sabırlı olmak
2. Kocanın kötü huyluluğuna sabır etmek
3. Mihriyesini kocasına bağışlaması; Allah bu kadınlardan her birine bin şehidin ve bir yıllık ibadet sevabını verir.
KALBİN NURLANMASINA SEBEP OLAN AMELLER
1. Sirke, ayva ve nar yemek
2. Sadırla başı yıkamak
3. Kına yakmak
4. Dişleri fırçalamak
5. La ilahe illallah zikrini söylemek
6. Nas suresini okumak
7. Hz. Fatıma’nın (s.a) tesbihini söylemek (34 kere Allah-u Ekber, 33 kere El-Hamdulilla, 33 kere Subhanallah demek)
KALBİ AYDINLATAN AMELLER
1. İhlas suresini çok okumak
2. Az yemek
3. Alimlerle birliktelik
4. Gece namazı kılmak
5. Namaz için camiye gitmek
RUHU DİRİLTEN AMELLER
1. Alimlerle konuşmak
2. Arkadaşlarla görüşmek
KALBİN YUMUŞAMASINA NEDEN OLAN AMELLER
1. Mercimek yemek
2. İncir yemek
3. Yetimin başına el çekmek
KALBİN GÜÇLENMESİNE NEDEN OLAN AMELLER
1. Oturarak saçları taramak
2. Güzel koku kullanmak
3. Ayva yemek
* Hadislerden ve İslam Tıbbı kitaplarından yararlanılmıştır.