İntihar Etmenin İslam’daki Yeri

0

Kur’an: “Ey iman edenler! Mallarınızı karşılıklı rıza ile yapılan ticaret dışında batıl ile (haram ve haksızlıkla) aranızda yemeyin, kendinizi öldürmeyin. Allah şüphesiz ki size merhamet edicidir.”[1]

Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Her kim kendisini boğarsa kendisini ateşte boğmuştur. Her kim kendisine mızrak vurursa ateştedir.”[2]
esulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Her kim kendisini dünyada herhangi bir şeyle öldürüse kıyamet günü o şeyle azap görür.”[3]
İmam sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: “Her kim bilerek intihar ederse ebedi cehennem ateşindedir.”[4]
Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Sizden önceki zamanlarda bir kimse yaralandı, acı ve sabırsızlıktan dolayı eline bir bıçak alarak elini kesti ve şiddetli kanamadan dolayı öldü. Bunun üzerine Allah şöyle buyurdu: “Kulum canını almak hususunda benden önce davrandı…Şüphesiz cenneti ona haram kıldım.”[5]
İmam Bakır (a.s) şöyle buyurmuştur: “Mümin her belaya düçar olur ve her ölümle ölür ama asla intihar etmez.”[6]

————————————
[1] Nisa suresi, 29. ayet

[2] Kenz’ul Ummal, 39961

[3] a. g. e. 39965

[4] Fakih, 4/95/5163

[5] et-Terğib ve’t-Terhib, 3/301/4

[6] el-Kafi, 3/112/8