İmam Sadık’tan (a.s) 25 Büyük Hazine

0
1-Cenneti istedim, onu cömertlikte buldum.
2-Afiyet ve esenliği istedim, onu (nefsi terbiye etmek için) inzivada buldum.
3-Amel terazisinin ağır olmasını istedim, onu “Allah’tan başka ilah yoktur ve Muhammed (s.a.a) O’nun elçisidir” şahadetinde buldum.
4-Cennete çabucak ve suratla girmeyi talep ettim, onu ameli Allah için işlemekte buldum.
5-Ölümü sevmeği istedim, onu malı Allah’ın hoşnutluğu için infak etmekte buldum.
6-İbadetin lezzetini istedim, onu günahı terk etmekte buldum.
7-Kalp rikkatini (kalp yumuşaklığı) istedim, onu açlık ve susuzlukta buldum.
8-Kalbin aydınlığını istedim, onu tefekkür ve ağlamakta buldum.
9-Sırattan (kolay) geçmeyi istedim, onu sadakada buldum.
10-Yüzde nuru istedim, onu gece namazında buldum.
11-Cihadın faziletini istedim, onu ailenin geçimi için kazançta buldum.
12-Allah’ın sevgisini istedim, onu günahkârlara karşı düşmanlık etmekte buldum.
13-Riyaset ve önderliği istedim, onu Allah’ın kullarına öğüt vermekte buldum.
14-Kalbin rahatlığını istedim, onu malın azlığında buldum.
15-İşlerin sağlamlığını istedim, onu sabırda buldum.
16-Şeref ve yüceliği istedim, onu ilimde buldum.
17-İbadeti istedim, onu vera ve takvada buldum.
18-Rahatlığı istedim, onu zahitlikte buldum.
19-Yücelik ve üstünlüğü istedim, onu tevazuda buldum
20-İzzeti istedim, onu doğruluk ve dürüstlükte buldum.
21-Yumuşaklığı ve tevazuu istedim, onu oruçta buldum.
22-Zenginliği istedim, onu kanaatte buldum.
23-Ünsiyet ve dostluğu istedim, onu Kuran okumakta buldum.
24-İnsanlarla arkadaşlığı istedim, onu güzel ahlakta buldum.
25-Allah’ın rızasını istedim, onu anne babaya iyilikte buldum.