İmam Kâzım(as)ın Şehadet Yıldönümü

0
Zeyd uzun bir yoldan İmam Kâzım (as)ı görmek için Medine’ye gelmişti. İmam’ı görme heyecanı ve aşkı bütün vücudunu sarmıştı. Zeyd, İmam’ın Mescid’un Nebi camiine çok sık gittiğini ve o kutsal mekanda ibadet ettiğini duymuştu.
Zeyd alelacele Mescid’un Nebi camiine gitti. İlk defa İmam Kâzım (as)ı yakından ziyaret etme fırsatını yakalayacağı için mutluydu. Peygamber sav’den duyduğu özellikler sayesinde imam as.ı tanıdı. İmam Kâzım as.ın Resulullah efendimiz saa. mübarek türbesi başında ibadet halindeyken buldu. İmam’a biraz daha yaklaşmak istedi, ama tam bu sırada ansızın halk arasında bir gürültü koptu.

Zalim Abbasi halifesi Harun’un askerleri, İmam (as)ı tutuklayıp Bağdat’a götürmek için camiye saldırmışlardı. Zeyd imama baktı, hazret hala özel bir metanetle namaza devam etmekteydi.

Zeyd, Harun’un askerlerinin İmam (as)a ulaşmasını engellemeye çalışan halka katıldı. Lakin Harun’un askerleri şiddet kullanmaktan kaçınmayark o kutsal mekanda küstahça halkı kırbaçlayıp İmama vardı ve namazı bitirdikten sonra o hazreti tutuklayarak beraberlerinde götürdüler.

Böyle bir küstahlığa tahammül etmek, peygamberin Ehl-i Beyt’ini sevenler için oldukça zordu. Olay karşısında sessiz kalmaması gerektiğini fark eden Zeyd kalabalığın arasından bağırdı:

– Allah Resulü’nün Ehl-i Beyt’ine niçin zulüm ediyorsunuz? Ben uzun bir yoldan sırf imamı ziyaret etmek için buraya geldim.

imam kazım

İmam’ın sevgi dolu bakışı Zeyd’e yöneldi, İmam (as) onu seven halk için endişe duymaktaydı.

Zeyd ağlıyor ve keşke bir dakika olsun imamın yanında olabilseydim, diyordu.

İmam Kâzım (as) halkı sükunet ve sabırlı olmaya çağırarak iman dolu ve kendisinden emin bir çehreyle Medine’den ayrıldı ve Bağdat’ta Harun’un hapishanesine götürüldü.

İmam Kâzım (as)ın sürgün ve hapishane yıllarındaki sabrı zalim Beni Abbas yöneticilerini hayrete düşürmüştü.

İmam Kazım (as) şehadet yıldönümü münasebetiyle tüm İslam alemine taziyetlerimizi bildiririz. Şimdi o hazretin berek dolu nurlu hayatından bazı kesitlere temas etmek istiyoruz…

Peygamber efendimiz (sav)in Ehl-i Beyt’inin özelliklerinden biri onların toplumda yaşanan olaylara vakıf olmaları ve halkın, hakkı batıldan ayrıtedebilmeleri, doğru yolda adım atmaları için olayların karanlık boyutlarını halkın gözleri önüne sermeleriydi. Resulullah efendimizin size iki önemli değer bırakıyorum, biri “Kur’an-ı Kerim” ve diğeri “İtretim”sözünün önemini bu noktada daha iyi kavramaktayız.

İmam Kâzım (as) yaklaşık 35 yıl Müslümanların imamlık vazifesini üstlendi ve bu süre içerisinde uzun yıllar hapis ve sürgün hayatı yaşadı.

İmam Kâzım(as) döneminde Abbasî hükümdarlarının peygamber efendimizin Ehl-i Beyt’ine yönelik baskıları ağır bir şekilde artmıştı. İmam Kâzım’ın mevcut duruma itirazlarına sebep olan temel mesele, Abbasi hükümdarları vasıtasıyla İslam’dan sapmış fasık bir sosyal ve siyasi düzenin İslam alemine egemen olmasıydı. Abbasiler yönetimi, diktatörlük ve oligarşi sisteme dönüştürmüşlerdi. Abbasi hükümdarlarının sarayları birer eğlence merkezine ve halktan gasp edilmiş yağmalanmış servetlerin korkunç hazinesine dönüşmüştü.