İmam Hasan (a.s)’dan Hikmet ve Öğüt

0
İyiliği Emretme ve Kötülükten Nehyetme vb.  Konularda Babası Hz. Ali (a.s) ve Başkalarının  Sorularına Verdiği Cevaplar

   İmam Hasan aleyhi’s-selâm’a Zühd nedir? Hata! Başvuru kaynağı bulunamadı. denildi; İmam: Takvalı olmaya rağbet etmek (ilgi göstermek) ve dünyaya gönül vermemektir. buyurdu.

Hilim nedir? denilince; Öfkeyi belirtmeyip yutmak ve kendine hakim olmaktır. buyurdu. Doğruluk nedir? denilince; Kötülüğü iyilikle önlemektir. buyurdu.

  Şeref nedir? diye sorulduğunda; Akrabalara iyilik etmek ve suçlarının malî cezasına (diyete) katlanmaktır. buyurdu.

   Yiğitlik nedir? diye sorulunca; Sığınmış olan kimseyi (mülteciyi) savunmak, savaş meydanlarında direnmek ve zor durum­larda girişken olmaktır. buyurdu.

Ululuk nedir? denilince; Darlıkta da olsan ihsanda bulunman ve suçu affetmendir. buyurdu.

   Mürüvvet nedir? diye sorulunca; Dini korumak, onur ve şahsi­yetine önem vermek, yumuşak davranmak, ihsanda bulunmayı adet edinmek, hakları eda etmek ve halka sevgi göstermektir. buyurdu.

  Kerem nedir? diye sorulunca; Muhtaç olan kimsenin istemesini beklemeden ona bağışta bulunmak ve kıtlıkta yemek vermektir. buyurdu.

Alçaklık nedir? denilince; Titiz olup, küçük kusurları büyük görmek ve değersiz şeyleri esirgemektir. buyurdu.

Adilik nedir? diye sorulunca; Cimrilik ve çirkin konuşmaktır. buyurdu.

Cömertlik nedir? diye sorulunca; Bolluk ve darlıkta bağışta bulunmaktır. buyurdu.

Cimrilik nedir? diye sorulduğunda; Elinde olanı kendine şeref bil­mek, bağışladığını da boşa gitmiş saymaktır. buyurdu.

Kardeşlik nedir? diye sorulunca; Zorlukta ve bollukta yardım­laşmaktır. buyurdu.

Korkaklık nedir? denilince; Dosta karşı cesur olup, düşmandan çekinmektir. buyurdu.

Zenginlik nedir? diye sorulunca; Az olsa bile, nasip ne ise ona razı olmaktır. buyurdu.

Fakirlik nedir? diye sorulunca; Her şeye göz dikmektir. buyurdu.

Cömertlik nedir? diye sorulduğunda; Kişinin gücü yettiği kadar, bağışta bulunmasıdır. buyurdu.

Kerem nedir? diye sorulunca; Darlıkta ve bollukta himaye etmek­tir. buyurdu.

Cesaret nedir? diye sorulunca; (Çekinmeden) rakiplerin karşısında durmaktır. buyurdu.

Kahramanlık nedir? denilince; Savaşta direniş göstermek ve güçlü insanlara karşı koymaktır. buyurdu.

Zillet nedir? diye sorulunca; Doğru konuşurken korkmaktır. buyurdu.

Sertlik nedir? diye sorulduğunda; Kendi hükümdarına ve sana zarar vermeye gücü yeten kimseye, karşı çıkmaktır. buyurdu.

Yücelik nedir? diye sorulunca; Güzel işleri yapmak ve kötü işleri terketmektir. buyurdu.

Mutkan olmak nedir? diye sorduklarında; Ağır başlı ol­mak, yöneticilerle geçinmek ve bütün insanlardan kendini muhafaza etmek­tir. buyurdu.

Şeref nedir? diye sorulunca; Din kardeşiyle uyum sağlamak ve komşu­ların (hakkını) riayet etmektir. buyurdu.

Mahrumiyet nedir? diye sorulunca; Sana sunulan nasibini (hakkını) almamandır. buyurdu.

Akılsızlık nedir? denilince; Alçaklara uymak ve sapıklarla arkadaş olmaktır. buyurdu.

Konuşmada acizlik nedir? diye sorulunca; Konuşurken sakalla oynamak ve boğazı çok temizlemektir. buyurdu.

Şecaat nedir? diye sorulunca; Rakiplerinden çekinmemek ve savaş alanında dirençli olmaktır. buyurdu.

  Külfet (kişinin kendisi için zorluk çıkarması) nedir? diye soru­lunca; Seni ilgilendirmeyen konularda konuşmandır. buyurdu.

Aklın azlığı nedir? diye sorulduğunda; Malında ahmaklık yapmak ve haysiyetini önemsememektir. buyurdu.

Alçaklık nedir? diye sorulunca; Kişinin kendisini koruması ve hanımını serbest bırakmasıdır. buyurdu