İmam Cevad’ın (a.s) Şehadet Yıl Dönümü

0

 

İmam Cevad(a.s)’in Şehadet yıldönümü münasebetiyle, başta İmam Zaman (a.c.f) olmak üzere bütün Ehl-i Beyt dostlarına taziyet arz ederiz!

İMAM CEVAD’IN (A.S) HAYATI
Adı: Muhammed

Lakapları: Cevad, Taki, İbnur-Rıza

Künyesi: Ebu Cafer.

Baba-Ana: Ali Rıza (a.s) – Hayzeran.

Doğumu: Hicretin 195. yılı, Recep ayının 10′unda veya Ramazan’ın 15 yahut 19′unda doğmuş ve 7 yaşında da imamet makamına ermiştir.

Döneminin Halifeleri: Me’mun, Mu’tasım (Abbasî halifelerinin 7. ve 8′cisi).

İmameti: 17 yıl (203-220).

Şahadeti: Hicretin 220. yılı, Zilkade ayının sonunda, Mu’tasım’ın komplosu ve kendi hanımı (Memun’un kızı) Ümmü Fazl’ın eliyle 23 veya 25 yaşında Bağdat’ta şahadete erişti.

Kabri şerifleri: Irak’ın Kazimeyn şehrinde.
Yaşam Dönemi:
1) 7 yıllık imamet öncesi dönem.
2) 17 yıllık imamet dönemi

Çocukları: İmam Muhammed Taki’nin Ali ve Musa adında iki oğlu, Fatıma ve Emame adında da iki kızı vardı. Kendisinden sonra oğlu Ali en-Naki (a.s) imam olmuştur.
KISA HADİSLER
1- Adamın biri: “Bana nasihat edin.” deyince İmam (a.s): “Kabul eder misin? diye sordu. O adam: “Evet, kabul ederim.” dedi. İmam şöyle buyurdular: “Sabrı kendine yastık et, fakirlikten çekinme, şehvetleri (lezzetleri) terket, heva ve hevese muhalefet et ve bil ki, Allah’ın gözünden uzaklaşamazsınız. Öyleyse nasıl bir halde olacağına dikkat et.”

2- İmam için götürülmekte olan değerli bir kumaş, yolun yarısında çalınır. Kumaşı götürmekle sorumlu olan şahıs, bir mektup yazarak olayı İmam’a bildirir. Bunun üzerine İmam kendi mübarek yazısıyla şöyle bir mektup yazar: “Bizim hem canımız ve hem de malımız Allah’ın, tatlı bağışlarından ve emanet edilen ödünçlerindendir. Dilediği şeyden, bizi memnunluk ve hoşnutlukla faydalandırır. Dilediği şeyi de, ecir ve sevap karşısında bizden alır. Kimin sabırsızlığı, sabrına galip gelirse, ecri yok olur. Biz bu durumdan Allah’a sığınırız.”

3- Kim bir işe şahit olur da onu sevmezse o işte bulunmayan kimse gibi olur. Kim de bir işte bulunmayıp da o işe razı olursa, o işte bulunan kimse gibi olur.

4- Kim  bir  konuşanı  dinlerse,  ona  tapmış  olur.  Konuşan Allah’tan konuşursa, dinleyen Allah’a tapmış olur; konuşan Şeytan’ın dilinden konuşursa, dinleyen Şeytan’a tapmış olur.

5- Davud ibn-i Kasım şöyle diyor: İmam Cevad’dan “Samed”in manası nedir?” diye sordum. İmam (a.s): “Samed  boşluğu olmayandır.”dedi İmam’a “Samedden maksat içi olma-yandır diyorlar.” dedim. İmam: “İçi olan her şeyin boşluğu da vardır.” diye buyurdular.

6- Ebu Haşim-i Caferi şöyle diyor: “İmam aleyhi’s-selâm’ın, Me’mun’un kızı Ümm-ü Fazl ile evlendiği gün İmam’a: “Ey mevlam, bugünün bereketi bize çok büyüktür.” dedim. İmam (a.s) buyurdular ki: “Ey Ebu Haşim, bugün   Allah’ın bereketleri bize çok büyüktür?” “Evet, öyledir ey mevlam; bugün ne söylemem gerekir?” dedim. İmam: “Hayrın sana ulaşması için hayır söyle.” buyurdular. “Ey mevlam, dikkatle bunu yapacağım.” dedim. İmam aleyhi’s-selâm: “Bu durumda hidayete kavuşur ve hayırdan başka bir şey görmezsin.” diye buyurdular.

7- İmam dostlarından birine şöyle yazdı: “Bu dünyada birbirimizden ayrıyız. Ama (ahirette) kimin fikri ve inancı, arkadaşının fikir ve inancının aynısı olursa, nerede olursa olsun o da onunla birlikte olur. Asıl yerleşme yurdu, ahiret yurdudur.”

8- Tövbeyi geciktirmek, aldanmaktır. Vazifeleri hep sonraya ertelemek ise şaşkınlıktır. (Günah işlemek amacıyla) Allah’a karşı bahane aramak, helak olmaya sebep olur. Günah işlemekte ısrar etmek, kendini Allah’ın tuzağından güvende bilmenin sonucudur. (Oysa) “…Allah’ın tuzak kurmasından, hüsrana uğrayan topluluktan başkası güvende olmaz.” (A’raf 99)

9- İmam aleyhi’s-selâm’ı, Medine’den Kufe’ye götüren bir deveci, İmam ona ücret olarak dört yüz dinar verdiği halde yine çene çalınca şöyle buyurdular: “Sübhanellah, kulların şükrü kesilmezse, Allah’ın bol bağışının kesilmeyeceğini bilmiyor musun?”

10- Kadınların Resulullah salla’llahu aleyhi ve alihi’e biat etmesi şöyle idi: Resulullah elini, içerisinde su bulunan bir kaba daldırıp çıkarıyor, daha sonra kadınlar, Allah’a ikrar ve iman, Resulünün de kendilerinden aldığı ahdi tasdik etmek amacıyla ellerini o kabın içerisine daldırıyorlardı.”

11- Bir şeyi (işi) sağlamlaşmadan önce açıklamak, o şeyin (işin) bozulmasına sebep olur.

12- Mü’min, Allah’tan olan bir başarıya, nefsinden olan bir öğütçüye ve nasihatçının da nasihatını kabul etmeye muhtaçtır.