İhya

0

– İhya veya geceyi ihya etmek (Arapça: إحياء);[1] yani geceyi dua ve ibadetle geçirmek Müslümanlar arasındaki önemli sünnetlerden biridir.

Müfessirlerin çoğunun görüşüne göre bu ibadetin kaynağı Müzzemmil Suresidir. İslam’ın ilk dönemlerinde gece namazı kılmak için geceyi ihya etmek yaklaşık bir yıl boyunca Allah Resulüne (s.a.a) farzdı ve Müslümanlar da peygamber efendimizle birlikte bu ameli yerine getirmekteydi. Fakih ve müfessirlerin çoğunluğunun görüşüne göre yaklaşık bir yıl sonra tıpkı Müzemmil Suresinin 1 ila 3. ayetlerinde belirtildiği gibi, Allah-u Teâlâ bu hükümde kolaylık sağladı ve bu amelin yerini teheccüt aldı.[2]

Özel Anlamıyla İhya

İhya kelimesinin ıstılahtaki özel anlamı, en önemlilerinden birisi Kadir gecesi (Ramazan ayının on dokuz, yirmi bir ve yirmi üçüncü gecesi) olan, yılın özel gecelerinde geceyi uyanık kalarak ihya etmekle geçirmektir.[3] Ayrıca İmam Ali’den (a.s) nakledilen bir rivayette Fıtır bayramı gecesi,Kurban bayramı gecesi, Şaban aynın ortasındaki gece veRecep ayının ilk gecesinin ihya edilerek geçirilmesi tavsiye edilmiştir.[4]

İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “İnsanın yılda dört gece, Fıtır bayramı gecesi, Kurban bayramı gecesi, Şaban aynın ortasındaki gece, Recep ayının ilk gecesi kendisini Allah’a ibadete vakfetmesini severim.[5]

Bir başka hadiste İmam Rıza (a.s) şöyle buyurmuştur: “Müminlerin Emiri (a.s) üç gece uyumazdı: Ramazan ayının yirmi üçüncü gecesi, fıtır bayramı gecesi ve Şaban ayının ortasındaki gece. Bu geceler de rızıklar bölüştürülür, ömrün süresi ve o yıl olacak olan her şey tayin edilir.[6]

Hz. Resulü Kibriya’dan (s.a.a) rivayet edilen bir hadiste, bayram (Fıtır ve Kurban) gecelerini ihya eden kişinin kalplerin öldüğü günde kalbinin ölmeyeceği belirtilmiştir. Şaban ayının ortasındaki geceyi ihya etme hakkında da buna benzer rivayet nakledilmiştir.[7]

Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Her kim bayram (Fıtır ve Kurban) gecesi ve Şaban ayının ortasındaki geceyi ihya ederse, kalplerin öldüğü gün kalbi ölmez.[8]