Hz Zeynep’in Mübarek doğum günü münasebetiyle

0

ERDEM: “Hz.Zeyneb (sa) Tarihte ümidini yitirmeyen tek şahsiyettir.”

Hiçbir olumsuzluk Hz. Zeynep’in sabrını kıramadı ve onun geleceğe karşın inancını ve ümidini azaltmadı, bu nedenle beşeriyet tarihinde onun kadar ümitli bir şahsiyet yeryüzünde bulunamaz.Ehlibeyt ve Peygamberimizin( s.a.s) pak Hanedanı ve Hz. Zeynep’in mübarek doğumuyla ilgili Sitemize konuşan s.Ahmet ERDEM: “ Hz. Zeynep’in doğumu çok değerli ve mübarektir.Zira bu İslam’ın Kahraman ve yiğit Hanımı Nübüvvet ve Risalet Hanedanında, kur’anın Nazil olduğu evde yani Hz. Ali’nin ve Zehra’nın evinde dünyaya geldi.Doğumuyla Peygamber Evine mutluluğu, saadeti ve ümidi armağan getirdi.Resulullah (s.a.s) ona Zeynep Adını koydu, Babasının ziyneti.Deniliyor ki Zeynebin doğumundan sonra babası Ali, Peygamberin önerisiyle ona Zeynep adı verdi  (zeyn+eb) ama bu isim yani babasına ziynet olabilecek tek isim zeyneptir. Ayrıca bu isim Araplarda da gelenekti.S.Ahmet ERDEM Hz. Zeynebin çocukluk döneminde ki yetişme şekline deyinerek konuşmasını şöyle sürdürdü : “ Hz. Zeynebin terbiyesinde ve yetişme kültürün de iki önemli husus tecelli etmiştir. Birisi irsi olarak Ceddinden, Babası Ali ve Annesi Fatıma Zehra’dan kaynaklanmaktadır.İkincisi iktisabı özelliklerdir ki ilahi bir nimet olarak ona verilmişti o özellikler Ceddinden, Babasından ve Annesinden gelen fazilet, ilim ve diğer insani sıfatları kesbetmesi ve öğrenmesiydi.Hz. Zeynep’te göze çarpan en önemli özellik İSTİKAMET ve zorluklar karşısında çaresiz kalmaması ve umutsuzluğa kapılmaması idi.En zor şartlarda bile o hanım izzetini korumuştur.“İstikamet” kendi kendiliğine kişilerde gelişen bir özelliktir. Yani sabır, izzet, ruhi basiret… Bu vasıflar bir insan da oluştuğunda kişiyi zamanenin sıkıntıları karşısında dağ gibi dayanıklı yapar. Geleceğe umut var yapar ve insan musibetler karşısında teslim olmaz ve de çaresiz olmaz.Hz. Zeynebin başına gelen belalar onu asla yıldırmadı, çaresiz etmedi, sabrını tüketemedi.O insanlar içinde en umutlu kişiydi ve bu özelliğini her fırsatta gösterirdi ve her şeyini kaybetmişti ama buna rağmen düşman karşısında sabrını, morelini, izzetini ve istikametini kaybetmemişti. Bu özelliği, Yezi (l.a) i ve Emeviler’i bitirdi Zeynebin.Hz.zeynep İSTİKAMET’İN her kademesini ceddinden; babasından, annesinden ve Kardeşlerinden öğrenmişti.Hz. Zeynebin yaşantısının en verimli döneminde Kerbela inkılâbı meydana geldi, Kerbela kahramanı olan kardeşi Hz. Hüseynin şahadetinden sonra Kıyamın Bayrağı sabır Anası ve Abidesi olan Zeynep’e emanet edildi.Ziyaret namelerde Şöyle bir Hitap vardır : “ESSELAMÜ ALEYKİ YA ŞERİKETEL HÜSEYİN…” yani Zeynebin Kerbela kıyamında o kadar etkinliği vardı ki eğer o olmasaydı Kerbela’nın şuuru, hedefi ve vefası günlere gelmezdi.Ama biz maalesef Zeynebin ve Genel olarak ehlibeytin yüce vasıflarını, düşüncelerini ve hedeflerini oldukları gibi tanıma ve tanıtma imkânımız olmamıştır…