Hz. Muhammed’in (saa) En Büyük Düşmanları

0
Müslümanların ulu önderinin bazı düşmanlarını tanımak, hicretten sonra gerçekleşen bazı olayların analizinde etkisiz değildir.
Biz burada onlardan bazılarının isim ve şahsi özelliklerini kısaca aktarmaya çalışacağız.1- Ebu Leheb: O, Hz. Peygamber’in (saa) amcası ve de komşusuydu.hiçbir zaman Peygamber’i (saa) ve Müslümanları yalanlamaktan ve ziyet etmekten kaçınmazdı.

2-Esved b. Abdi Yağus: O, alaycı biriydi. Müslümanları kimsesiz ve yoksul bir halde gördüğünde alaylı bir şekilde şöyle derdi: ” Şu fakirler, kendilerini yeryüzünün şahları sanıyorlar ve en kısa zamanda iran şahının taç ve tahtını ele geçireceklerini düşünüyorlar.” Ne yazık ki eceli ona, Müslümanların nasıl Kayser ve Kisra topraklarının, taht ve taçlarının varisi olduklarını, kendi gözleriyle görmesine mühlet vermedi.

3- Velid b. Muğire: Kureyş’in büyük servete sahip olan yaşlılarından biriydi.onun Hz. Peygamber (saa) ile yaptığı konuşmaya ilerdeki bölümlerde yer vereceğiz.

4-Ümeyye ve Übey b. Halef: Bir gün Übey, ölmüşlerin yumuşamış ve çürümüş kemiklerini eline aldı ve Peygamber’e (saa) dönerek şöyle dedi: ” Acaba senin Allah’ın bu kemikleri diriltecek mi?” O sırada şöyle vahiy geldi:

De ki: ” Onları evvelden yaratan Allah, diriltecektir“[1]

Bu iki kardeş Bedir Savaşı’nda öldürüldüler.

5- Ebu’l-Hakem b. Hişam: islam’a olan yersiz inat ve taassubundan dolayı; Müslümanlar ona Ebu Cehil diye hitap ederdi.O da Bedir Savaşı’nda öldürüldü.

6-As b. Vail: O, Allah Resulü’ne ebter(soyu kesik) olarak adlandıran Amr b. As’ın babasıdır.

7-Ukbe b. Ebu Muayt: O, Hz. Peygamber’in (saa) en büyük düşmanlarındandı, bir an bile ona ve MÜslümanlara eziyet etmekten geri kalmadı. [2]

Ayrıca , Ebu Sü fyan vb. Kişilerden oluşan insanlar da vardı ki, tarih yazarları, onların özelliklerini kaydetmişlerdir.biz konuyu uzatmamak için, onları nakletmiyoruz.

——————————————————————–

1-Yasin Suresi-78/76

2-el-Kamil Tarihi, 2/47-51; Ayrıca bk. Usdu’l-Gâbe, eli-İsabe, İstiab vs kaynaklar.