Hz. Meryem’in Münacatları

0
 Meryem Hatıra ve Hıfz Kapısının önüne geldiğinde ellerini göğe açar, ve önceki peygamberlerin münacaatları ile ağlayarak Rabbine yakarır, uzun uzun zikrederdi.
bulunmayı çok sever, önemserdi…Meryem’in Hz. Adem’i (a.s) hatırlayarak ettiği ilk dua şöyleydi:

“Allah’ım! Senden kalbime ebediyen marifetinin nurlarıyla ihya etmeni diliyorum.Ya Allah, Ya Allah, Ya Erhamerrahimiyn! Lütfü kereminle dinimi her türlü arızadan salim kılmanı, son nefeste imanımı muhafaza buyurmanı, merhameti olmayan zalimleri bize musallat etmemeni ve bir kapıkulun olan bizleri dünyadada ahrette de en hayırlı şeylerle rızıklandırmanı dilerim.Sen herşeye kadirsin Allah’ım; dualara icabet edecek olan da yalnız Sensin, dualarımızı kabul eyle!”….

Sonra da Hz. Nuh’a (a.s) selam ve salat ederek,onun duasıyla yakarırdı Hz. Meryem Rabbine…

“Hiç kimseye muhtaç olmayan bütün hamdlerin biricik merci icraatı ve tecellileriyle hep müstesna güzellikler sergileyen, merhameti, şefkati bol Rabbim! Seni her türlü noksan sıfatlarından tenzih ederim Ya Rab!”…

Ardından da Hz. İbrahim’i (a.s) hatırlayarak O’nu selamla yad eder ve Hz. İbrahim’in zikriyle duasına devam ederdi Hz. Meryem.

“Ululuk ve azametiyle beraber, yarattıklarına onlardan daha da yakın olan… Nuh Nebi’yi (a.s) sahil-i selamete çıkaran… Adem peygamberi (a.s) bağışlayıp tövbesini kabul eden Yüce şanı gecenin zulmeti ile gündüzün aydınlığı tarafından bile takdis edilen Rabbim! Seni akla gelebilecek yahut gelmeyecek bütün eksikliklerden tenzih ederim…”

SİRET-İ MERYEM adlı kitaptan alıntı.