Hz.Ali ve Hz.Fatıma(s.a) nın Kutlu İzdivaçları

0
İmam Ali (as) ile Hz. Fatıma (sa)’nın evlilik yıldönümleri İslam dünyasının dört bir yanında kutlanıyor.

Allame Cafer Süphani, Ebediyet Nuru adlı eserinde Peygamber kızı, Ehlibeyt’in annesi Hz. Fatımat’üz Zehra’nın çeyizini şu şekilde anlatıyor:

1- Yedi dirheme alınan bir gömlek
2- Bir dirheme alınan bir başörtüsü
3- Bütün vücudu  örtmeyen siyah bir kadife
4- Tahta ve hurma lifinden olan mısır ketanından iki döşek
5- İkisi yünden ikisi de hurma lifinden dört  yastık.
6- Perde.
7-Hasır
8- Eldeğirmeni
9- Deriden bir su tulumu
10- Tahtadan bir süt kabı
11- Deriden bir su kabı
12- Yeşil renkli bir testi.
13- Çeşitli testiler
14- İki gümüş bilezik
15- Bir bakır kap

Peygamber bunları görünce: “Allahım! Kaplarının çoğu topraktan olan bir topluluğun hayatını mübarek kıl” buyurdu.

Peygamber’in (s.a.v) kızının mehriyesine dikkat edilmelidir. Onun mehriyesi  sünnete  uygun olarak beş yüz dirhemden ibaretti. Bu izdivaç aslında diğerleri için bir örnektir.

Mihriyenin ağırlığından inleyen gençler için iyi bir örnektir. Aslında evlilik  hayatında samimiyet sevgi ve vefa olmalı  yoksa ağır mihriyeler ve bel bükücü çeyizler insanı  mutlu edemez.

Günümüzde veliler, damatlarının bir gün keyfi gelip de kızlarını boşarlar diye ağır mihriyeler tayin etmekteler. Hâlbuki bu iş onların hedefini asla temin etmemektedir. Boşanmaların önlenmesi için gençlerin ahlaklarını düzeltmek gerekir. Kültürümüz ve çevremiz öyle olmalı ki boşama diye bir şey gençlerimizin kafasından bile geçmemelidir.

Bu meselenin ahlâk düşkünlüğünden ileri gelen sebepleri yok edilmedikçe ağır mehriyeler (boşanma tazminatı) meseleyi halledemez. Çünkü evlenen kız sırf kocası kendisini  boşasın diye, bu tazminattan, vazgeçmek zorunda kalabilir. Kocasının elinden kurtulmak için mihriyesinide bağışlayabilir.
-Peygamber efendimiz Hz. Fâtıma’ya düğün günü şöyle nasihat etti:

*Kızım, evimizden çıkıp başka bir eve, ülfet etmediğin bir kimseye gidiyorsun..
*Sen kocana yer ol ki, o sana gök olsun!
*Sen ona hizmetçi ol ki, o sana köle olsun!
*Kocana yumuşak davran!
*Öfkeli hallerinde sessizce yanından kayboluver..
*Öfkesi geçinceye kadar ona görünme..
*Ağzını ve kulağını muhâfaza et..
*Kocan sana fenâ söylerse, söylediklerini duyma;
*sakın mukâbelede bulunma!
*Ona karşı gelme!
*Dâimâ senden güzel söz işitsin, güler yüz görsün..
*Bu suretle sana iyi nazarla baksın..”
-İnsanı örten en şanlı örtü EDEPTİR.