Hz.Ali Biat etmiş mi?

0
Ali EkberBenim sorum. Ebubekir halife olduktan sonra Hz. Ali onun ve halifeliğini tanımışımdır? Yoksa tanımayıp şialarını halifeden(ebubekir, Ömer, Osman) ayrı mı tutmuştur?

Cevap: Hayır, asla! Hz. Ali mevcut durumu kabul etmedi ve onlara karşı susmadı. Tehditere rağmen onların delillerini çürüttü ve biat etmedi. Sünni alimlerden İbn-i Kuteybe, Tarih’inde şöyle nakleder: “Hz. Ali onlara; “Vallahi sizlere biat etmeyeceğim; aslında sizin bana biat etmeniz gerekir.” dedi ve zevcesi Hz. Fatıma’yı yanına alarak Ensar’ın toplantılarına gidip kendisine biat etmelerini istedi. Ama onlar özür dileyerek daha önce Ebu Bekir’e biat ettiklerini söylediler.”1

İbn-i Kuteybe daha sonra şöyle diyor: “Hz. Fatıma hayatta olduğu sürece Hz. Ali onlara biat etmedi. Ama Fatıma’nın ölümünden sonra kendisine hiçbir destek göremedi ve Ebu Bekir’le anlaşmak zorunda kaldı.”