Hareket Bizden Bereket Allah’tan

0
Ashabtan biri Hz. Resulullah (s.a.a)’in huzuruna gelerek çok fakir olduğunu belirtip durumu hakkında açıklamada bulundu.

Resulullah (s.a.a) şöyle buyurdular: “Evine git, evinde değeri az da olsa ne eşyan varsa bana getir!”

Ensardan olan adam evinde bulunan bir kilim ile bir kâseyi alarak Hz. Resulullah’ın huzuruna götürdü. Resulullah (s.a.a) onları alıp orada bulunanlara şöyle buyurdular:

“Kim bunları benden satın almak istiyor?”

Bir adam: “Ben onları bir dirheme alırım” dedi.

Resulullah (s.a.a): “Bundan fazlasını veren yok mu?” diye buyurdular.

Diğer birisi: “Ben iki dirheme alırım” dedi.

Resulullah (s.a.a), bu eşyaları o adama vererek; “Bunlar senin malındır” buyurdular.

Daha sonra o iki dirhemi de Ensar’dan olan fakire vererek şöyle buyurdular:

“Bir dirhemle ailen için yiyecek temin et ve bir dirhemle de bir balta al.”

Ensar’dan olan adam Resulullah (s.a.a)’in emirlerine uyarak kendisine bir balta alıp tekrar Hz. Peygamberin huzuruna geldi.

Resulullah (s.a.a) şöyle buyurdular: “Bu balta ile git odun kes ve onları toplayarak pazara götürüp orada sat.”

Adam, Resulullah (s.a.a)’in emrine uyarak on beş gün ciddi bir şekilde çalıştı ve bu çalışma neticesinde durumu düzeldi.

Sonra Resulullah (s.a.a) o adama şöyle buyurdular:

“Böylesine çalışman, kıyamet günü yüzünde sadaka izinin olmasından daha hayırlıdır.”