Geldi Mah-ı Muharrem Gözlerde Nem Gönüllerde Elem

0

Bugün, 1 Muharrem… Matemin, gözyaşının ve yüce İslami değerlerin zirveye ulaştığı ay.

Muharrem ayı, Hicri takvime göre yılın birinci ayıdır.

Muharrem Arapça bir kelime olup, kelime kökü itibarıyla “haram”dan türemiştir. Sözcük karşılığı, haram olan, yasaklanan anlamındadır.

İslamiyet öncesi dönemde (Cahiliye döneminde) dahi, kabile yaşantısının bencilliklerinden kaçınarak, Arabi ilk ay olan “muharrem” ayında insanlar, birbirlerine savaş açmak gibi “yasaklanan” fiillerden kaçınır ve uzak dururlarmış.

Bugün Hicretin 1437’nci senesi. İslam dünyasında takvimin başı kabul edilen hicret günü hicri yılbaşı olarak biliniyor.

14 Ekim 2015 Çarşamba, İslam aleminin başlangıç günü, Hicri Yılbaşı. Hicri Yılbaşı aynı zamanda Muharrem ayının da başlangıcı oluyor.

HİCRİ YILBAŞI MÜSLÜMANLAR İÇİN MİLAT

Müslümanlar için bir dönüm noktası olan hicret, tarihte yeni bir sayfa açmıştır.

2. Halife döneminde, Hz Peygamberin hicreti gerçekleştirdiği gün, Hz. Ali’nin teklifiyle hicrî takvimin başlangıcı sayılmıştır. O günden itibaren de İslam âleminde, 1 Muharrem hicrî takvimin başlangıcı olarak kabul görmüştür.

Müslümanlar için bir milat olan hicret; Allah’a ve O’nun Kutlu Elçisi Rahmet Peygamberine gönülden bağlılığın bir ifadesi; hakka, hakikate, ilme, irfana ve medeniyete yapılan yolculuktur.

Hicret, Allah rızası için; anadan, babadan, evlattan, yardan, diyardan, maldan, mülkten hatta candan vazgeçmenin ibretli ve meşakkatli bir öyküsüdür. Hicret,  yüce dinimizin rahmet yüklü mesajlarını bütün insanlığa ulaştırmak için çıkılan kutlu yolculuğun adıdır. Öyle ki tebliğ hicreti doğurmuş, hicret ise tebliği yoğurmuştur. Kısaca hicret Müslümanlar için bir milattır.

Hicret, aynı zamanda Allah yolunda fedakârlığın, yardımlaşmanın kardeşliğin de zirvesidir.

MUHARREM AYI VE AŞURA

Aşura’nın içinde yer aldığı Muharrem ayının en büyük olayı ise  Hz.Muhammed’in (sav) torunu Hz. İmam Hüseyin’in ve çoğu Ehl-i Beyt mensubu 72 Can’ın siyasi ihtiraslar uğruna Kerbela’da şehid edilmesi. Bu  nedenle Muharrem ayı, Müslümanların ortak hafızasında büyük bir acının tarihidir.

Kerbela’da  şehit edilen Hz. Hüseyin ve yarenleri, bu hadisedeki asil duruşu ve haksızlıklar karşısındaki onurlu mücadelesi ile bütün müminlerin gönüllerinde taht kurmuş, ona ve yakınlarına bu zulmü reva görenler ise insanlığın ortak vicdanında mahkûm edilmiştir.

CAMİ VE HÜSEYNİYELER MATEME HAZIR

Ehli Beyt sevdalısı müminler ise bugünden itibaren cami, mescid ve hüseyniyelerde Kerbela şehitleri için ağıt, mersiye ve sinezenlerle matem tutuyorlar.

Matem rengi siyah ise bu ayın sembolleri arasında yer alıyor.

ALEVİ CANLARIN MUHARREM ORUCU BAŞLADI

“12 İmam Orucu” ve “Yas-ı “Matem” orucu olarak da bilinen Muharrem’de, Alevi canlar 12 gün oruç tutuyor.

Muharrem Orucu’nun ilk günü 13 Ekim Çarşamba…Ancak bazı bölgelerde Kerbela katliamında İmam Zeynel Abidin’in sağ olarak kurtulup Ehli-Beyt soyunun devamına vesile olması nedeni ile, 3 gün önceden Masum-u Pak aşkına da oruç tutulur.

Muharrem’de Oruç ile birlikte, Kerbela’da İmam Hüseyin ile birlikte şehid edilen “72 Can” için de yas tutulur.

Muharrem’in 10’ncu günü, yani Aşura, Hz. Hüseyin’in şehit edilişinin yıldönümü olduğu için Müslümanlar bu günlerde anma merasimleri yapar.
İslam’da Matem, “yaslı olma” durumu olarak algılandığı için Muharrem Orucu süresince eğlence yapılmaz.

Bu günde her türlü eğlence, zevk ve keyf verici davranışlardan mümkün oldukça uzak durulur ve sakınılır.
Matem tutulan bu günlerde, aşırı ve gereksiz süslenmelerden, gösteriş ve her türlü lüks özentilerden kaçınılır.