Erdem:Kerbela Ümmetin ortak değeri ve ortak acısıdır

0

Kerbela Matemiyle ilgili Alimimiz Seyyid Ahmet Erdem bir açıklama yaptı.

Bu matem Müslümanın ortam matemidir diyen Erdem: “İslam ve İslam’ın bütün mezheplerinin Hz. Hüseyin’in kanının bereketiyle ayakta kaldığını ve yayıldığını ; ‘Yoksa İslam’dan geriye bir şey kalmazdı’. Belirtti.
Açıklamasın da Ehli sünnet kardeşlerimizinde ortak değeri olan Hz. Hüseyin ve Kerbela acılarını matem tutması gerektiğini belirterek:”İslam ve İslam’ın bütün mezheplerinin Hz.Hüseyin’in kanının bereketiyle ayakta kaldı ve yayıldı ; Yoksa İslam’dan geriye bir şey kalmazdı”
Erdem Yaptığı Açıklama da:”Hz.Hüseyin (a.s) AŞURA Günü KERBELA Çölünde Ceddi’nin Dini İslama Bidat sokan Emevilere karşı Onurlu bir duruş ve haksızlığa karşı şanlı bir direniş serglemiştir..
O İslam’ın ve İnsanlığın onuru için kıyam etmiştir.
Onun Yolu Ceddi Resulullah’ın (s.a.s) Yoludur.
Hz. Hüseyin (a.s) sadece Şii ve Alevilerin değil Bütün Müslümanların ortak değeridir,Yüce Peygamberimiz (s.a.s) Ehlibeytini Ümmete emanet etmiştir.
Peygamberimize sevgiyi,saygıyı ve vefayı gösterme günlerindeyiz ,İslami kardeşliğimizi Hüseyni sevgide pekiştirelim.
Muharrem gününü Emeviler gibi bayram günü, kurtuluş günü, aşure tatlısı karnaval günü değil İmam Hüseyin’in (a.s) matem ve yas günü olduğunu haykıralım
Bizi Mezhepçilik ve Irkçılık ateşinde yakmaya niyetli olan Düşmanlara karşı Resulallah (s.a.s) Efendimizin Ciğerparesi İmam Hüseyin’in (a.s) onurlu duruşunu birlikte analım ve Ehlibeytin derdiyle dertlenelim ve İslami kardeşlik derdini anlamaya çalışalım.
AŞURa Gününü Yezit ve Emeviler Kerbelada ki cinayetlerini örtbas etmek için bayram günü ilan etmiş ve bu günü mübarek gün ilan etmişlerdir.
Hz. Resulallah’tan(s.a.s) medet umuyorsak Ona dostluğumuzu ve vefamızı göstemek istiyorsak onun mateminde saflarımızı birleştirelim Emevilerin Bayramında değil…