Erbain’i Hüseyini

0

Yürüyor insanlar bir aşk uğruna, çıplak ayaklarıyla maşukuna doğru, göz yaşları ravan olmuş kan ağlar gönüller Kerbela’yı muallaya varmak için yaşlı, genç, çocuk ,kadın ve erkek demeden bir cazibedir çekiyor insanları hakikat merkezine doğru. Karadan, havadan ve deryadan akıyor insanlar sel gibi Kerbelaya doğru. Coğrafyalara, mekanlara sığmayan bir aşk ateşi var sinesinde, yandıkça yakıyor Huseyne aşık olan gönülleri. Bu nasıl bir aşktır bu nasıl bir muhabbettir nüfuz etmiş çocuk, yaşlı, kadın, erkek ve her sınıfın ve her milletin kalbine, bu bir ilahi tecellidir tecelli etmiş mümin gönüllere.

Huseynin vasfı yapılmıştır ilahi aşkın mektebinde. Huseyin Nuhun gemisi kurtuluşun meşalesidir demiştır ona Resuli kibriya; yol göstericilik yapıyor yolunu kayıp etmiş olan kimselere. Güzelce kulak ver dinle bak bu hadisle ne demek istiyor beşiren ve neziren olan Resül senden: Huseyin gemidir, Huhun gemisi, binki kurtulasın yoksa gark olursun hem de yem olursun deryadaki balıklara.

Unutma sakın Huseyin (a.s) nuri Muhammed’tir (s.a.a) yazılmıştır ismi arşın altına, bu nedenledir ki kurtuluş gemisi hidayet nuru denilmiştir ona hidayet mektebinde. Acele et yetiş kayıp etmeden kavuş sahile, kurtuluş gemisi bekliyor seni Huseyindir o geminin kaptanı. Kalu kille geçirme vaktını çabuk ol yoksa kaçırırsın binemezsin saadet gemisine.

Niçin kulak vermezsin rahmet peygamberi Hz. Muhammed Mustafaya?  ’’Huseyin bendendir bende Huseyindenim’’ diye duyuruda bulunmuştur sana. Hira nur dağının metninde yazılmıştır bu söz risalet tacı giydirildiğinde Muhammede (s.a.a), bu bir manevi alandır girmek istersen bu alana, önce bak kalbin aynasına kirletilmiş paslı bir kalple gelme sakın bu alana, sonra deli dersin aşk ehline, gülersin aşk ehlinin yaratmış olduğu cazibenin manevi değerine.

Kerbela bir aşk mektebidir günahkarlar kayıt yaptıramazlar tövbe etmedikçe bu mektebe. Huseyni çok seviyorum diye gittim Kerbelaya, bu yetmez kaydını yazdırmak için kabul listesine. Huseyni olmak için Huseyni mektebin ön şartlarını yerine getirmen gerkir ki kaydın yapılsın vahyın mektebine.

İlk şart namazdır kılmalısın onu vaktin de. Namazsız biri Huseyni olamaz, zira O namazın ilk vaktinde durmuştu namaza yağmur gibi yağmakta olan düşman okları altında. Bu eylemile ümmetin yolunun haritasını belirlemiştir mevlasıyla irtibat kurmaya. Zalimlere karşı kıyamı öğretmiştir namazla.’’Heyhat minnezil’’ feryadı ile ikinci şartı koymuştur ortaya; zillete boyun eğmiş biri zalimle yanyana yürür hizmet ederse zalime, nasıl kaydını yaptırabilir Kerbela mektebine. Zalim kimdir sormak istersen Kur’ani kerimle hükmetmeyen idarecidir diye cevap verir sana. İstersen bak Maide suresinin 45. Ayetine; İmami Huseyni (s.a) şehid edip mubarek başını naşından ayıranlar namaz kılanlardı, oruç tutanlardı ve Hacca gidenlerdi ama Kur’anla hükmetmeyenlerdi imamı şehid edenler. Sakın namazına aldanma! bak neyle hükmettiğine; Allah’ın kitabıyla hükmetmeyenlere maddi ve manevi destekte bulunanlar olmazki kayıt yaptırsınlar Huseynin mektebine.

Huseyni kıyamın metninde var olan gerçek dinin ihyası, velayet makamının esaretten kurtulması, insanların ilahi adaletin gölgesinde özgürce yaşamalarını temin etmek vardır. Bu ilahi kıyamın taraftarı olabilmek için kıyamın felsefesini ve hedefini iyi bilmek gerekir ki Huseyni olabilinsin. Asrımız da Huseyni olabilmenin metninde ki şartı İmam Humeyni (r.a) yerine getirmiştir ve Huseyni olmanın yolunu göstermiştir. Şah Şia olmasına rağmen Allah’ın kitabı ile hükmetmediği için ona tağut ismini vermiştir ve ona karşı kıyamı vacip bilerek kıyam etmiştir. İmam bu kıyamıyla Huseyni olmanın kimliğini ortaya koyarak İmam Huseyin (a.s) mın taraftarı olanları netleştirmiştir ve şu ayetin metnindeki hakikatı tüm insanlığa sunmuştur.’’Zulmedenlere meyletmeyin onlara taraf olmayın; sonra size ateş dokunur(cehennemde yanarsınız). Sizin Allah’tan başka dostlarınız yoktur. Sonra (O’ndan da) yardım göremezsiniz!. 11/113

İlhamını bu ayetten alan İmam Humeyni (r.a) namaz kılan Şi’i olan şaha kıyamı vacip bilerek batı hayranı Amerika kölesini islam belderinden kovmuş ve Huseyni mektebin felsefesindeki var olan velayet mektebini ihya etmiştir. Bugün imamdan devraldığı velayet bayrağını tüm müstekbir ve onların hizmetçilerine karşı izzetli bir duruş sergiliyerek velayet gönül vermişlerin elinden tutan İmamımız rehberimiz Ayetullahul uzma Hameyni zalimlere karşı mücedeleyi devam ettirmektedir.

Şu sözlerimle bitirmek istiyorum: Zalimlere yardım edenler, onlara destek verenler onlarla beraber yürüyenler cehennem için sırtlarında odun taşıyan hammallar gibiler.

Zalimlere alkış tutanlar onların zalim olduklarını bildikleri halde yardım edenler cehennemin yakıtı olacaklarını unutmamalılar. Zalim Allah’ın kelamı olan Kur’anla hükmetmeyen laik ve seküler bir sistemle hükmedenlerden başkası olamaz!..

İmam Huseynin(s.a) kıyamının felsefesi bundan başka bir şey değildir. Huseyni olmak için böyle olmak gerektirdiğini asrımızın imamı canlı olarak göstermiştir bize.

Muhammed Avci