Dünyada kimler aldanmıştır?

0
Cehennemi hesaba katmayan dindar aldandı!

Çünkü Kur’an şöyle anlattı: ‘Allah tarafından hiç hesaba katmadıkları
karşılarına çıkıverdi…’ (Zümer 47)

— Cennetteki yerini hazır bilen herkes aldandı!Zira Kur’an ‘O öyle sizin kuruntu ve hayallerinizle olacak iş değil.’
Buyurmuştu. (Nisa/123)

— ölüm yokmuş gibi yaşayan dünyaperest aldandı! Zira Kur’an: ‘Her nerede olursanız olunuz olum size
yetişir! Velev eflake ser çekmiş surlarda bulunun!’ (Nisa 78)

— Ameline güvenen abit aldandı! Çünkü Efendimiz (s.a.a) şöyle  buyurdu:

“Zinhar aldanmayın! Hiç kimse ameli ile kurtulamaz!”

Soruldu:

“Sen de mi Ya Rasulallah?”

Cevap verdi: “Evet ben de!”

— Salih amel işliyorum sanan riyakâr aldandı!

Çünkü Kutsi Hadiste Allah Teala şöyle buyurdu: “Kim bir amel işler de o
amele benimle birlikte bir başkasını ortak ederse onu ve şirkini baş başa
bırakırım.”

—Âleme telkin verip kendini unutan vaiz aldandı!”İnsanlara iyilik emreder de kendinizi unutur musunuz?

Hâlbuki kitap
okuyorsunuz, artik akıl etmez misiniz?’ (Bakara 44)

— Rabbini bırakıp hevasına kulluk eden aldandı!
“Gördün mü o hevasını ilah edineni? Artık ona sen mi vekil olacaksın. Yoksa
onların çoğunu işitirler veya akıl ederler mi sanıyorsun? Onlar sırf hayvan
gibi hatta gidişçe daha sapkındırlar?” (Furkan 43–44)

— Rahmete güvenip kendini emniyete salan fasık aldandı!

“Allah’ın kendilerine kuracağı plandan emin mi oldular? Kendilerine yazık
eden kavimlerden başkası Allah’ın mekrinden emin olmaz!” (A’raf/98)

— Yolunun eğriliğinden şüphe etmeyen kendini bilmez aldandı! “Tuttukları yol sebebiyle dünya hayatındaki bütün çabaları boşa gitmiştir de
zannederler ki cidden iyi bir iş yapıyorlar.” (Kehf /104)

— Kendini hizmette bilip, kılını dahi kıpırdatmayanlar aldandı! “Allah gayret gösterip cihat edenlere, olduğu yere mıhlanıp kalanların çok
üzerinde bir ecr-i azim ihsan etmiştir.” (Nisa /95)

— Nasıl desem bilmem ki Namazsız aldandı! -“Hele bir baksan ya Kur’an nasıl anlattı: ‘Ashabı yemin Cennetten seslenip
mücrimlere soruyorlar, sizin bu sekar cehennemine girmenize ne sebep oldu?
Diye. Onlar da diyorlar: “Biz namaz kılanlardan değildik…’ (Muddessir/ 39-43)

-“Ben bundan sonra kurtulmam.” diyen me’yus aldandı! -“De ki:

“Günah işlemek suretiyle öz-nefisleri aleyhine israf etmiş kullarım! ”
Allah’ın rahmetinden ümidi kesmeyin, çünkü Allah bütün günahları mağfiret
buyurur. Şüphesiz o öyle gafur, öyle rahim. Onun için ümidi kesmeyin de
başınıza azap gelmeden evvel tövbe ile Rabbinize dehalet edin ve ona halis
Müslümanlık yapın, sonra kurtulamazsınız!” (Zümer/ 53–54)

-“Allah dilemeseydi günahkâr mı olurdum!’ diyen kaderci aldandı!  ‘Diyeceği gün bir nefis: Eyvah! Allah yanında yaptığım eksikliklerden dolayı
hasretime bak, doğrusu ben eğlenenlerden idim.

Yahut diyeceği: Allah bana
yolunu gösterse idi ben de muttakilerden, Allah’tan korkan dindarlardan
olurdum.” (Zümer 56–57)

-“Keşke her günahım bunun gibi olsa.”diyen muznib aldandı!  Zira Sahabe Hazreti Enes şöyle anlattı: “Sizler, size göre saç kılından
ince, kıymeti olmayan işler yapıyor, günahlar isliyorsunuz. Lakin biz onları
Resulullah zamanında helak sebebi sayıyorduk.”

“Bakma! Benim kalbim temiz.’ diyen amelsiz aldandı! ‘Yemin olsun ki zamana! İnsan mutlak hüsrandadırlar. Ancak şunlar müstesna: Onlar
iman edip Salih amel islediler!” (Asr 1–3)

-“Bir lokma bir hırka devirleri geçti artık; bu zamanda her şey para!”
Diyen zengin aldandı! “Oyaladı o malda çokluk kuruntusu sizleri.

Ta… Ziyaret edişinize kadar
kabirleri. Öyle değil, ileride bileceksiniz. Öyle değil ilmel-yakin bileceksiniz. Kasem olsun o cehennem
ateşini çaresiz, göreceksiniz. Sonra kasem olsun onu çaresiz, aynel- yakin
göreceksiniz. Sonra kasem olsun o gün mallarınızdan hesaba
çekileceksiniz!” (Tekasür)
-“Bu zamanda da bu olur mu canım!’ diyen cahil aldandı!’Rabbinin kelimesi doğrulukça da adaletçe de tam kemalindedir, onun
kelimelerini değiştirebilecek yok, işiten de O, bilen de O. Yerdekilerin
çoğuna uyarsan seni Allah yolundan saptırırlar, onlar sırf zan ardına gider
ve nara atarlar.” (A’raf 115–116)

-“Göreceksin biz nice hacı-hocadan önce gireceğiz cennete!’ diyen nadan
aldandı!  “Şüphesiz korunan muttakiler içindir Rablerinin katında na’im Cennetleri.
Artik Müslimleri mücrimler gibi kılarmıyız?

Neniz var? Nasıl
hükmediyorsunuz? Yoksa size mahsus bir kitap var da onda su dersi mi
okuyorsunuz?” (Kalem 34–37)

-“Hem ondan hem bundan lazım; öyle tek taraflı, a-sosyal olmaz.’ diyen
bihaber aldandı! Zira ‘..İyi bir amel ile diğer bir kötüyü karıştırdılar…” (Tövbe /102) –

“O kadar incesine aklım ermez.’ diyen akıllı aldandı!’Onlar dünya hayatını zahiren biliyorlar. Ahiret hakkında ise hepten
gafiller!” (Rum 7)

-“Bu da bir şey mi canım, millet neler işliyor.’ diyen günahkâr aldandı!

“Ona kendi kazandığı, size de kendi kazandığınız. Siz onların amellerinden
sorulacak değilsiniz.” (Bakara /134)

Lakin ‘Şüphe yok bütün yaptıklarınızdan mes’ul tutulacaksınız!’ (Nahl /93)

-“Benim babam da hacı.’ diyen evlat aldandı!”Çünkü baksana dalgalar arasındaki inkarcı oğlu için yalvaran Nuh peygambere
ne denildi:

‘Ey Nuh!.. O senin ailenden değil, çünkü o, dürüst iş yapan
temiz bir insan değildi.

O halde hakkında kesin bilgin olmayan bir şeyi
Benden isteme.

Onun kurtulması için dua ederek cahil bir iş yapmandan seni
sakındırırım.’ (Hud/ 46)

-“Ben gıybet etmiyorum ki, olanı söylüyorum.’ diyen aldandı! “Zira Efendimiz bir gün soruverdi:

“Bilir misiniz gıybet nedir?” diye. Ashap, “Allah ve Resulü daha iyi bilir” dediler. Efendimiz, “kardeşini beğenmeyeceği şekilde anmandır” buyurdular.

Soruldu:

“Ya söylediğimiz şey onda varsa?”

Cevap verdi Efendimiz:

“Eğer varsa onu gıybet ettin demektir.

Şayet
söylediğin onda yoksa bu zaman da ona iftira ettin demektir.”

-“İslediysek biz işledik; azabını çeker diyetini öderiz.’ diyen bedbaht
aldandı!”

“Yemin olsun! Rabbinizin azabından onlara velev bir nefha, bir kıvılcım
dokunuverse VAY BIZLERE derler!” (İsra/ 21) — Güzel dost! Bir bilsen daha kimler aldandı! Allah bizi aldananlardan eylemesin…