Dört Önemli Görev

0
Allame Meclisi değerli kitabı Bihar’ul-Envar, c. 71, s. 86’da, “Kendinizi ve ehlinizi ateşten koruyunuz” ayet-i şerifenin tefsiri hakkında ev reisinin sorumluluğu ile ilgili birkaç önemli meseleye işaret etmiştir.
 Bu birkaç meseleye riayet edildiği takdirde aile ve ev halkının yarınki ateşten korunması mümkündür.     1- Onları Allah’a itaate çağırarak

Evin reisi olan erkek hayatta olduğu müddetçe ailesini Allah’a itaate, Hak Teâlâ’nın insanın dünya ve ahiret menfaatine olan emirlerine teslim olmaya davet etmelidir. Davet öyle bir şekilde olmalıdır ki, bu davete ev halkının icap eti zor olmamalıdır. Bu davet sevgi, muhabbet, yumuşak bir dil, güler bir yüz, metanet, dil ve amel ile olmalıdır. Öyle ki kadın ve çocuklar Hak Teâlâ’ya, ibadete ilgi duymalı, âşık olmalı ve bunu bütün görevlerinden öne geçirmelidirler. Ben bu anlamı kendi evimde denemeye çalıştım, oldukça faydalı oldu, sizler de deneyin faydasını göreceksiniz.

Çocuklar Allah’a itaate yöneldiklerinde onları teşvik ediniz, öpünüz, kucağınıza alınız ki vücut atmosferlerinde itaatin izleri sabit ve kalıcı olsun.

Kadınlar da dikkat etmelidirler ki, eşleri tarafından Rabbe itaate davet edildiklerinde büyük bir şevk ve rağbetle kabul etsinler. Böylece bu kabul edişin etkisi çocuklarının ufkunda ortaya çıkacaktır.

      2- Onlara farzları öğreterek

Evin erkeği mümkün olduğu kadar, bir bölümü ilmihallerde diğer bir bölümü ise ahlâki ve fıkhi kitaplarda yer alan Hak Teâlâ’nın farzlarını ailesine öğretmelidir.

Eğer bu görevi yerine getiremiyorsa, en azından onları, öğrenmek için camiye ve dini merasimlere götürerek öğrenme ortamını sağlamalı veya Hak Teâlâ’nın farzlarını öğretmesi için Rabbani bir âlimi eve davet etmelidir.

Bazı kimseler için bir ilmihal okumak zor olabilir. Bunu açıklamak ise daha zor olabilir. Bu yüzden sıra çocukları ilgili dershanelere yazdırmaya gelmektedir. Böylece kızlar ve erkekler buluğ ve teklif çağına ermeye yakınken şer’i görevlerinden haberdar olmuş olurlar.

      3- Onları çirkinliklerden alıkoyarak

Evin reisinin ev halkını çirkinliklerden sakındırması, onları günahların akıbetinden korkutması ve evde günah üreten ortamı ortadan kaldırması farzdır.

     4- Onları hayırlı işlere teşvik ederek

Evin reisi olan kimseye ev halkın bütün hayırlı işlerinde; Allah yolunda sadaka vermek, insanlara tevazu göstermek, büyüklere saygılı olmak, küçükleri korumak, bireyler arasında barış ve uzlaşma ortamını sağlamak, hak söz söylemek, hakkı aramak, hakkı istemek ve özetle hayır olan her iş hususunda teşvik etmesi bir farzdır.

Bu dört hakikati hayata geçirmekle Allame Meclisi’nin (r.a) buyurduğu gibi “Kendinizi ve ehlinizi ateşten koruyunuz” gerçeği tahakkuk edecektir.

Böylece Allah’ın kullarını hidayete erdirmek için adım atmanın sevabını ise Allah’tan başka hiç kimse bilmemektedir.

Allah Resulü, Müminlerin Emiri Ali’yi (a.s) insanları hidayete erdirmek için Yemen’e gönderdi ve bu yolculuktan önce ona şöyle buyurdu: “Allah’a yemin olsun ki Allah’ın, birini senin vasıtanla hidayete erdirmesi, senin için güneşin üzerine doğup battığı her şeyden daha hayırlıdır.”[1]

Ne kadar ilginç bir ticaret ve ne kadar büyük bir fayda! Bana kalırsa şöyle demek gerekir: “Ne mutlu yeni bir hayat kuranlara, eşine ve çocuklarına iyilik ve güzellikleri öğretenlere!” Onlardan her birini hidayete erdirmekle Allah Resulü’nün Müminlerin Emiri Ali’ye (a.s) buyurduğu üzere büyük bir sevap elde edeceklerdir. Bu sevap hayat işlerini idare etmek için helal kazanmanın ardı sıra gitmenin sevabından ayrı bir sevaptır. Dolayısıyla kadın ve çocuklarının geçimini temin etmek için maddi işlerin ardı sıra gitmenin bir sevabı ve eş ve çocuklarının hidayeti için manevi işlerin ardı sıra gitmenin de ayrı bir sevabı vardır. Bu tür ev reislerinin durumu sevap içinde sevap ve rahmet içinde rahmettir.

“Bunlar Allah’ın hudutlarıdır. Allah’a ve Peygamberi’ne kim itaat ederse onu içlerinden ırmaklar akan cennetlere koyacaktır, orada temellidirler, büyük kurtuluş budur.”  (Nisa/13)

—————————————————————

[1]- Bihar, c. 21, s. 361