Dinimizde Mezheplerin Yeri Nedir?

0

SAYIN HOCAM İYİ GÜNLER DİNİMİZDE MEZHEPLERİN YERİ NEDİR İSLAM İNANCI TAŞIYAN ALLAHA KURANA VE PEYGAMBER EFENDİMİZE İNANAN BİR MÜMİN HERHANGİBİR MEZHEBE MENSUP OLMASI GEREKİR Mİ?
TEŞEKKÜR EDERİM

M.SADIK GELERİ/KARS

Cevap:

Mezheplerin ortaya çıkması Peygamberimiz (sav)’in vefatından sonra olmuştur. Çünkü Peygamberimiz (s.a.s) hayatta olduğu dönemlerde sahabi-ler herhangi bir mesele olduğunda Peygamberimiz (s.a.s)’e geliyor, o husus-ta bilgi istiyorlardı. Peygamberimiz (s.a.s) de sorulan soruyu bir vahye istinaden veya kendi bilgisi ile cevaplandırıyordu. Dolayısıyla Peygambe-rimiz (s.a.s) zamanında herhangi bir mezhep olması düşünülemezdi.Gerek Ehli Sünnetin gerekse Şianın birbirlerine bakışı İslam kardeşliği dairesinde olmalıdır. Elbette ki aramızda bazı tartışmalı konular vardır fakat bunlar aramızdaki birlik unsuru olan konuların yanında binde bir kalır. Nitekim dinimiz bir, Allahımız bir, Kur’anımız bir, Peygamberimiz birdir ki bu birlikler binlerce birliği de içerir ve gerektirir. Bütün bu fevkalade yüksek birlik noktalarını ve gereklerini ihmal ederek tartışmalı konuları gündeme getirmek İslama saldırıldığı bu zamanda düşmana zemin hazırlamaktan başka bir amaca hizmet etmeyecektir. Mezhep sahiplerinin kendi mezhebinin doğru, diğerinin yanlış olduğunu düşünmesi doğaldır. Eğer aradaki farklılık İslamiyet’in temeli olan inanç esaslarında değilse aradaki İslam kardeşliğine zarar vermez. Nitekim İslam kardeşliğinin bütün gerekleri yerine getirilmelidir. Diğer mezhepte en çok yanlış gördüğümüz bir hususu dahi ifade etmek zorunda kaldığımızda bunu, karşı tarafı “din dışı” ya da “sapık fırka” gibi ifadelerle itham etmeden bu konuda yanıldıklarını ifade ederek medeni bir şekilde yapmalıyız. Fakat esas olan bu tartışmaların olur olmaz zamanlarda ve zeminlerde açılmaması, hatta fayda vermeyecek ise hiç açılmamasıdır. Şu anda orta doğuda Sünni Şii çatışması çıkarılmak istenmektedir. Her iki kesimin de böyle bir oyunun aleti olmamasını gönülden arzu ediyoruz. Bu çatışmaya yardım edenler bilerek ya da bilmeyerek İslama darbe vurmak isteyenlerin maşası olmaktadı.