Tarama Kategorisi

Kuran-ı Kerim

Nehc’ul Belağa ve Kur’an

Nehc'ul Belağa'nın Kur'an'la olan İlişkisi;  Müminlerin emiri Ali (a.s), bazı yerlerde sözlerine de­lil olarak Kur'an ayetlerini zikretmiştir. Seyyid Razi, bunlardan bazısını Nehc'ul Belağa'da zikretmiştir. Ör­ne­ğin: 1-     …

Ayet ve Hadislerle Ramazan Ayı

Allah Resulünün Ramazan Ayı Yaklaştığında Okuduğu Hutbeler / Ramazan Ayında Şeytanların Zincire Vuruluşu / Ramazan Ayında Allah’ın Bağışlaması Kur’an: “(O sayılı günler) Ramazan ayıdır ki onda Kur'an, insanların hidayeti için, doğruyu…

Ayet ve Hadisler Işığında:Günah

Günahtan Sakınmak / Akıllı İnsan Günah İşlemez / Günahtan Sakınmak İyilikten Daha Evladır/ Kötülüklerin Galebesinden Sakındırmak / Allah’a İsyan İle Bir İş Yapmak İsteyen Kimse / Açıkça Günah İşlemek / Günahların En Büyüğü / En Pis Günah /…

Ayet ve Hadisler Işığında Sadaka (1)

Sadakanın Fazileti/Allah, Sadakaları Almaktadır/Sadakanın Sevabı/ Sadaka ve Belayı Defetme/ Sadaka ve Kötü Ölümü Defedişi/Hastaların Sadakayla Tedavisi/ Sadaka Rızkın Anahtarıdır/ Her İyi İş Sadakadır/ Kötülüğü Terketmek Sadakadır/ En…

Ayet ve Hadisler Işığında Sadaka (2)

Gizli Sadakanın Fazilet ve Etkileri/ Ehl-i Beyt (a.s) ve Gizli Sadaka/ Açık Sadakanın Fazileti ve Etkileri/ Gece ve Gündüz Verilen Sadakanın Fazileti ve Etkileri/ Bollukta ve Darlıkta Sadakaya Teşvik/ Sadakanın Sınırı/ Sadakaları Elden Ele…

Ayet ve Hadisler Işığında Namaz (1)

Namaz Resulullah’ın (s.a.a) Gözünün Nurudur/ Namaz Takva Sahiplerinin (Allah’a) Yakınlaşma Sebebidir/ Namaz Takdir Edilen En Hayırlı Tekliftir/ Allah’ı Tanıdıktan Sonra Namaz En Üstün Ameldir/ Namaz Dinin Direğidir/ Namaz Çirkin ve Kötü…

Ayet ve Hadisler Işığında Hacc

Haccın Felsefesi / Hacc’ın Fakirliği Ortadan Kaldırması / Haccın Günahları Temizlemesi / Haccın Kamil Olmasına Sebep Olan Şey / Haccı Terketmenin Akıbeti / Haccı Tatil Etmek / Yetmiş Hacdan Üstün Olan Şey / Gerçek Hacılar Azdır / Hacca…

Kur’an ve Hadisler ışığında Uyku

“Uykunuzu dinlenme vakti kıldık.” İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Uyku dert ve sıkıntılardan rahatlama sebebidir ve ölümle aynı türdendir.” İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: “Uyku bedenin rahatlık sebebidir, söz ruhun rahatlık…

Bakara Suresinin Tefsiri (37

37- “Adem, Rabbi'nden kelimeler aldı; (onlarla tevbe etti) Rabbi de bunun üzerine tövbesini kabul etti. فَتَşüphesiz o tövbeleri daima kabul edendir, merhametli olandır. ” Tefsir Adem yasak ağaçtan tadınca onca nimetlerden ve…

Ehlibeyt’e Göre Büyük Günahlar

Mümin birinin günahlarının tümü büyükte olsa bağışlanabilir. Ancak kul hakkına ait günahlar için helallik alınmalıdır. Büyük günahları işleyenler tövbe etmedikleri sürece imanın yüce derecelerinden biri olan adalet makamından düşerler.…

Allah İle Kul İlişkisi

Enes, Peygamber’den (sallallahu aleyhi ve alih) Peygamber Cebrail’den o da Allah Azze ve Celle’den şöyle nakletmiştir: “Her kim benim dostuma hakaret ederse, hiç şüphesiz bana karşı savaşa kalkışmıştır ve ben ölümden hoşlanmayan müminin…

Fatiha Suresi

Fatiha süresinin yedi ayeti vardır. Cabir Bin Abdullah Ensari’den nakledilen bir rivayette Peygamber şöyle buyuruyor: “Hamd suresi Kur’an surelerinin en iyisidir. ” Eğer bu sure namazda okunmazsa namaz batıldır: “Fatihasız namaz olmaz” Hamd…

Kuran’da Oruç

Mübarek ramazan ayında tutulan oruç hükümleri Bakara suresinde bazı ayetlerde işaret edilirken, diğer bazı surelerin ayetlerinde de orucun çeşitleri belirtilmiştir. Mübarek ramazan ayında tutulan oruçla ilgili hükümler Bakara suresinde…

Kur’an ve Ehlibeyt

Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Biz takva kelimesi, hidayet yolu, en yüce örnek, en azametli hüccet ve en sağlam kulpuz.”; “Ehl-i Beyt’imin sizin aranızdaki örneği ona binenin kurtulduğu ve binmeyenin ise helak olduğu Nuh’un…

Kerbelâ-i Kâzım’ın Öyküsü

Muhammed Kâzım, İran'ın Batısında yer alan Erak ilinin Ferahan ilçesinin "Saruk" köyü ahalisinden bir çiftçi idi. Bölge halkının çoğunluğu gibi okuma yazma nimetinden mahrumdu. Bir yıl, ilahî ahkâmı, helal ve haramı tebliğ etmek…

İşittik ve İtaat Ettik

Ve dediler ki: "İşittik ve itaat ettik. Rabbimiz bağışlamanı dileriz. Varış ancak sanadır."(Bakara/285) "İşittik ve itaat ettik." sözü bizzat kendilerinin sunulan şeye itaat edeceklerini bildirmedir, ve haber verme şeklinde bir ifade…