Tarama Kategorisi

Kategorisiz

Vahiy Mantığında Kadın

ok değerli Mecme’ul Beyan tefsirinde şöyle yer almıştır: Esma bint-i Ümeys, değerli eşi Cafer b. Ebi Talib’le ilâhi ve salt dini korumak için yaptıkları hicretten geri döndüklerinde Peygamber’in eşlerini görmeye gitti ve onlara şöyle dedi:…

Efendimiz Hz.Peygamber’in Sütannesi

Umarım Allah, bu çocuk sayesinde, hayatımıza bereket katar.                             Hz. Halime. Mekke Etrafındaki kabilelere, yeni doğan çocuklarını büyüyene kadar emanet etmek, Mekke halkının bir geleneği haline gelmişti. Maddi…

Hz. Meryem ve Annesi

Hz. Meryem'in kıssası, Kur'an'da geçen en ilginç ve en güzel kıssalardan biridir. Meryem'in dünyaya gelişi, anesinin hayat hikayesi, bakire bir genç kız olduğu halde gebe kalıp "Hz. İsa"yı doğurması gibi olaylar, Kur'an-ı Mecid'de…

Rus Model: Allah’a Ulaşmak İçin Kapandım

“Maşa Elilikna” Rusya ve Rusçanın yaygın olduğu yerlerde çok iyi bilinen bir isim. O, iki yıl kadar önce aranan son derece çekici ve etkileyici modellerden biriydi. Ün ve şöhreti “Fabrik müzik ve dans ekibi”yle birlikte en yüksek…

Gadir-Hum Hutbesinin Tam Metni

Ey Rabbim! Senin emrinle şöyle diyorum: “Allah’ım! Ali’yi seven kimseyi sev, Ali’ye düşman olan kimseye düşman ol. Ona yardım edene yardım et, onu yardımsız bırakan kimseyi, sen de yardımsız bırak. Ali’yi inkar eden kimseye lanet et,…

Hüseynî Kıyamın Mahiyeti

İmam Hüseyin'in (a.s) kıyamı konusunda incelenmesi gereken meselelerden biri de bu kıyamın mahiyetinin ne olduğudur. Zira tüm doğal yaratık ve olgular gi­bi, kıyamların da muhtelif mahiyeti vardır. Doğal varlık ve olguların, madenlerden…

KERBELA SEHİTLERİNİN ARDINDAN

Şüphesiz yeryüzü tarih boyunca birçok olaylara sahne olmuş ve bu olaylara tesir eden nice eşsiz şahsiyetlere… Bu yüce şahsiyetler kendi kişisel yaşamlarını, hedef ve a-maçlarına feda ederek çaba göstermişler ve sonuçta insanlık tarihi de…

Kerbela Faciasından Önce Vuku Bulan Olaylar

  İmam Hüseyin (a.s), 4. hicrî kamerî yılında, şaban ayının beşinci gününün akşamı veya üçüncü gününde dünyaya gelmiştir. Bazıları da İmam Hüseyin'in (a.s), hicrî üçüncü yılında ve rebiyülevvel ayının sonlarında dünyaya geldiğini…

Hz. Fatıma”nın Üzüntü Ve Ağıtı

1- Buhârî, Sahih'inde kendi senediyle Enes'ten şöyle rivayet etmiştir:Resulullah'ın (salla’llâhu aleyhi -ve alihi- ve sellem), hastalığı ağırlaşmış, ağrısı çoğalmıştı. Fatıma (selâm’ullahi aleyha), (Peygamber’in bu halini görünce):…