Tarama Kategorisi

İslam ve Kadın

İslamda anne ve babanın makamı (2)

Sekizinci İmamımız İmam Rıza (a .s): "Anne babaya iyilik etmek vaciptir; hatta müşrik olsa dahi. Elbette Allah'a isyan olan şeylerde onlara itaat edilmez."  Buraya kadar ayet ve hadislerden anne ve babanın ikisine de iyilik ve…

İslamda anne ve babanın makamı (3)

Yine Resul-i Ekrem'den (s.a.a) şöyle nakledilmiştir: "Cennet annelerin ayağı atındadır."  Bir başka hadiste: "Annelerin ayaklarının altı, cennet bahçelerinden bir bahçedir" buyurmaktadır. Bu hadisin bir manası şudur ki cenneti…

Ehlibeyt’ten Hanımlara mesajlar

Bu yazıda, Resulullah (s.a.a) ve Ehl-i Beyti'nden nakledilen ve hanımlar için bir takım özel mesajlar taşıyan bazı hadisleri, kısa bir açıklamayla huzurunuza takdim etmek istiyoruz. İnşallah faydalı olur. Rabbim gereğince amel etmeği nasip…

Aile Ahlakı

Aile hayatı, toplumsal varlığın başlangıcıdır. İslâmda aile teşkilâtı pek önemlidir. Aile ferdleri, başta zevc ile zevceden ve bunların çocuklarından ibarettir. Bunların karşılıklı görevleri vardır.  1)   Kocasının başlıca görevleri:…

Nehc’ul Belağa’da Kadın

 Bu yazı Hz. Ali (a.s) açısından kadın ve onun Nehc’ül Belağa’daki yeri üzerine bir araştırmadır. KUR’AN’IN KADINA BAKIŞI   Asıl konuya başlamadan önce, konuya giriş niteliğinde olacak birkaç meseleye değinmek gerek. Bir kere, İmam Ali…

İfk olayı

Muminler'in Annesi Ayşe Hakkın da Söylenen İftira) Pek çok önemli kaynak kitaplarında söz konusu edilen önemli olaylardan birisi ifk olayıdır. İfk olayı önemli tarih, tef Muminler'in Annesi Ayşe Hakkın da Söylenen İftira) Pek çok…

Ali aydır, Fatıma Zühre

Sevgili Resul! Eve geldiğinde kırk karanlık geceden sonra âdeta güneş doğmuş gibi oldu. Evim ışıl ışıl aydınlandı birden. Yüreğim aydınlanıverdi hâsılı. Asıl, senin varlığını damarlarımda hissetmeye başladığım o an, yaşadım kendimdeki…

Hz. Hatice: Mesajın ve Risaletin İlk Tanığı

İslâm tarihi, Hz. Muhammed (s)’in Yüce Allah tarafından elçi olarak seçilmesi ve vahiy almasıyla başlar. Tarihe ve topluma, iletilen bir bildirimle gerçekleşen bu müdahale ve mücadelede, 40 yaşındaki elçinin yanı başında onurlu ve vakarlı…

Cihad-ı Ekber, Nefisle Cihattır

Nefisle cihat o kadar önemli bir meseledir ki Resul-i Ekrem (s.a.a) onu Cihad-ı Ekber, yani büyük cihat diye tanıtmıştır. O kadar önemlidir ki hatta silahlı savaştan bile üstün sayılmıştır. Hz. Ali (a.s) şöyle naklediyor: Resulullah…

Dil…

"Biz o insana iki göz, bir dil ve iki kulak vermedik mi?" (Beled, 9) Bu ayeti Kerimeden de anlaşıldığı gibi Allah-u Teala'nın insana lütfettiği en büyük nimetlerden birisi de dil ve konuşma nimetidir. Bu nimetin önemini ancak ondan…

Asırlara Taşınan Sessiz Çığlık

Her defasında olduğu gibi bu kez de hüznümü kâğıdımla ve kalemimle paylaşıyorum. Elemim gözyaşı misali aktı kâğıdıma yüreğimden çıkan acı dolu yakarışımla. Gözlerim doluyor, akıtamıyorum gözyaşlarımı. Kalemim konuşuyor…

Hz. Hacer

Allah’ın elçisi Hz. ibrahim Halil aleyhisselâm, bugünkü Irak’ın güneyinde kalan “Mavereünnehir” bölgesindeki Bâbil Uygarlığı’nın “Âverkeldaniyan” şehrinde doğdu, burada yetişip büyüdü.  “Âver”, eski Farsça bir kelime olup şehir anlamına…

Musibet: İnsana isabet eden hayır ya da şer

S-v-b kökünden türeyen ‘musibet’, ‘isabet eden şey’ anlamındadır. Kavramın, kelime anlamında, her ne kadar doğrudan ‘olumsuzluk’ bildiren bir işaret yoksa da, terim, çoğunlukla insanın zarar/şer olarak gördüğü durumları karşılamak için…

Muaviye’nin Evlilik Teklifi…

Muaviye, Emir’ul-Muminin Hz. Ali (a.s)’ın şahadetinden sonra kudret tahtına oturup bütün İslamî ülkelerin hükümdarı oldu.  Muaviye tarafından Medine’nin valisi olan Mervan Muaviye'den bir mektup aldı, o mektupta şöyle yazılmıştı:…

İslamda Özel Hayat

İnsan hayatı tabiatı gereği toplum, kabile, köy veya şehir gibi yerlerde yaşayan kimselerle birlikte genel bir hayat yaşanmasını gerektiriyor. Yine bu tabiat gereği evinde, ailesinin fertleri arasında özel bir hayat yaşamasını da…

Kimya-yı Saadet (1)

Bil ki dünya din yolunun konaklarından bir konak, Allah’a giden yolda bir uğrak ve yolcuların azıklarını almak için çölün başında kurulmuş bir pazardır. Dünya ve ahiret iki halden ibarettir. Dünya ve ahiret iki halden ibarettir. Ölümden…

Kimya-yı Saadet (2)

Dünyadaki her şey kötü değildir. Çünkü dünyada bazı şeyler vardır ki dünyadan değildir. Mesela ilim ve amel dünyada kazanılır fakat dünyadan değildir. Onlar insana arkadaş olup ahirete giderler. İlim insanla aynen kalır. Amel her ne kadar…

Kimya-yı Saadet (3)

Gazap kuvvetinin haddinden fazla olmasına, tehevvür (korkusuzluk); noksan olmasına yüreksizlik ve cesaretsizlik; orta halde, yani normal olmasına da cesaret denir. Cesaretten lütuf, kerem, yüksek hizmet, hilim (yumuşaklık) tahammül temkin…