Tarama Kategorisi

İslam ve Kadın

İslâm’da Kız Çocuğunun Değeri

Çocuk İhsan Etmekte Hak Teâlâ’nın İradesi   Hak Teâlâ’nın mukaddes vücudu dilediğini yapan göklerin ve yerin maliki, Âlim, Kadir, ilim ve kudret sahibi, hikmetli, Âdil, Rahman ve Rahim’dir.    Allah’ın kulları hakkındaki iradesi ve…

İdeal hayat

İdeal Bir Hayat İçin Programlı Olalım Vakit, aslında her dakikası çeşitli şekilde geçip giden insanın ömrüdür. Açıktır ki, ömür ve ondan en iyi şekilde yararlanmak, insanın yetkisinde olan tek sermayedir ve kâmil bir insanın…

Ümmül-Benin

Kerbela Aslanının Annesi        Hz. Ali’nin evine ayak bastığı ilk andan itibaren o hazretin küçük evlatları için şefkatli bir anne olmuştur. İsmi Fatıma, Hazam bin Halid Amiri’nin kızı, annesinin ismi Semame, hicretin yaklaşık beşinci…

Asıl kör kim?

Rivayet ederler ki ilim öğrenmeye çalışan birisi, bir gün cimri birisinin yanına giderek şöyle dedi: "Duyduğuma göre sen mallarından bir kısmını fakirlere ayırmışsın. Ben de çok perişan bir haldeyim. Bana da yardım eder misin? O adam…

Tesettür ve Fıtrat

 İslam dini, Yahudilik, Hıristiyanlık ve Zerdüşt dini kadınların örtünmesini farz biliyor.   Bütün dinlerde kadınların örtünmesinin kendine has, çok önemli bir konumu vardır, bu da örtünmenin fıtri olduğunun bir göstergesidir. Hz. Adem ve…

Mutlu bir aile olmanın formülü

Halihazırda bir yuva sahibi olanlar ya da yakın gelecekte kuracağı yuvanın hayaliyle yaşayanlar, mutlu ailelerin hemen hepsinin ortak özelliği olarak gösterilen bazı hususlara dikkat ederek huzurlu bir ev ortamına kavuşabilirler. Yeter ki…

Kıskançlık

Kıskançlığın yoğun yaşandığı evlilikler, kıskanan için de, kıskanılan için de çekilmez olur. Her şeyden önce yersiz yere kıskanılan kişi, kendisini kapana kısılmış hisseder. Az miktarda kıskançlık duygusu evlilikte tutkal etkisi yapar,…

İslam’da Kadının Yaratılışı ve Toplumsal Yeri

Kadın iyi bir anne, iyi bir eş, iyi bir arkadaş, merhamet timsali, şefkat abidesi ve hepsinden önemlisi "Allah"ın insanlığa rahmeti" dir. Bu yüceliklere sahip olan böyle bir varlık olan "kadını yeniden okumak" ve İslam"ın ona verdiği yüce…

Kadının Medeni Şahsiyeti

Geçmiş ve mevcut mektep ve ideolojiler karşısında İslam'ın kadın hakkındaki görüşünü belirleyen ve ortaya koyan en önemli şey kadın ve erkeği insanlık vazifeleri ve mefhumları açısından eşit kabullenmesidir. İslam, hem kadına ve hem de…

Bilinçli İman

Çocukluk devresindeki iman bütün saflığına ve temizliğine rağmen şu noksanlığa sahiptir: daha çok çevrenin etkisi altında oluşma...  Bu da bilinç ile içice olan çözümleme yeteneğinden kaynaklanmaktadır. Gerçekten bu bir çeşit yansımadır.…

Hidayet Meş’alesi Ümm-ü Esved

Ümm-ü Esved, A'yen b. Senes-i Şeybanî'nin kızıdır. Bu değerli kadın A'yen kabilesinden Ehlibeyt ile irtibata geçen ve onların nurlu mektepleriyle aşina olan ilk insandır.  İmam Cafer-i Sadık'ın zamanında yaşayan bu akıllı ve imanlı…

İslam’da örtünme

Yabancı erkeklere karşı kadının örtünmesi İslam dininin kesin hükümlerinden biridir. Bu hükmün İslam’a ait olduğunda hiçbir şüphe yoktur. Kuran-ı Kerim’in ayetlerinde, Peygamber ve Ehl-i Beyt İmamlarının hadislerinde kadının örtünmesinin…

Çocuksuz evde bereket de olmaz

İnsanın kişiliğinin çocuk yaşta şekillendiği artık bilim adamları ve din büyüklerinin açıkça ifade ettiği bir gerçektir, diğer bir deyimle kişinin hayatının temel taşları çocukluk döneminde atılıyor. Bu yaşta çocuklarımızın, büyüklerinden…

İslâmda Kız Çocuğunun Değeri

Çocuk İhsan Etmekte Hak Teâlâ’nın İradesi   Hak Teâlâ’nın mukaddes vücudu dilediğini yapan göklerin ve yerin maliki, Âlim, Kadir, ilim ve kudret sahibi, hikmetli, Âdil, Rahman ve Rahim’dir. Allah’ın kulları hakkındaki iradesi ve…

Firavun’un Karısı Hz. Âsiye

Kur'an-ı Kerim'de adı övgüyle geçen namlı kadınlardan biri de Hz. Âsiye'dir. Yaşadığı dönemde Mısır'ın en ünlü kadını ve bu tarihî ülkenin zalim ve kan içici imparatoru Firavun'un eşiydi. Bugün Firavun'un insanlık tarihine kendi adıyla…

Emzirmenin faydaları

Bebeklerini emziren anneler sadece bebeklerini değil kendi sağlıklarınıda koruyorlar. Araştırma, bebeklerini emziren annelerin kalp damar hastalıkları, diyabet ve yüksek tansiyon ile felç geçirme riskinin emzirmeyenlere oranla daha az…

İslamda anne ve babanın makamı (1)

İslam'da annelik makamı ve annelik makamını ve insanın hayatındaki rolünü anlayabilmemiz için yüce Rabbimizin kitabına ve Resulullah'ın (s.a.a) ve Ehl-i Beyti'nin nurlu sözlerine müracaat  etmemiz gerekir. Biz de mümkün mertebe ayet ve…