Tarama Kategorisi

İslam ve Kadın

Hz. Zeyneb’in Şam’daki Konuşması

Hz. Zeyneb’in Şam’da ya da Yezid’in huzurunda yaptığı konuşma (Arapça: خطبة السيدة زينب عليها السلام في مجلس يزيد) Hz. Zeyneb’in (s.a) Kerbela vakıasından sonra esirlerin Şam’da Yezid’in huzuruna çıkarıldıklarında yaptığı konuşmaya işaret…

Düşük yapmak (Kürtaj)

Soru: İktisadî sorunlar yüzünden ana rahmindeki çocuğu düşürmek caiz midir? Cevap:Sırf iktisadî sorunlar ve sıkıntılar nedeniyle çocuk düşürmek caiz değildir. Soru : Hamileliğin ilk aylarında doktor, kadını muayene…

Kadın namaz kılarken niçin bedenini örtmelidir?

Soru: Kadınlar namaz kılarken niçin bedenlerini örtüyorlar? Hâlbuki Allah-u Teâlâ gizli ya da aşikâr her varlığı bilir! Cevap: Allah’ın gizli veya aşikâr her şeyden ve herkesin halinden haberdar olduğunda şüphe yoktur ve kendi…

İslam Ahlakı Kadını Yüceltir

Allah'a gönülden bağlı olan müslüman kadınlar, tüm yaşamlarını Allah'ın bildirdiği hükümlere göre düzenler ve Kuran ahlakını yaşamak konusunda büyük bir titizlik gösterirler. Bu nedenle İslam dini tüm insanlara olduğu gibi, ömürleri boyunca…

Erkek, kadın sayesinde mirac’a yükselir

İslam hem kadına hem de erkeğe eşit bir gözle bakmaktadır. Hem erkeği hem de kadını insan olarak kabul etmektedir. İnsanın insanlığı ile ilgili düzenlemelerde kadın ile erkeğin arasında hiçbir farklılık yoktur. Zira İslam'da, kadın ve erkek…

Kadının Cihadı

Hz. Emir-ül Mû'minin Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Kadının cihadı, kocasına karşı olan görevlerini en iyi şekilde yerine getirmek (ve onu hoşnut etmesidir.)" Bir gün Ensar kadınlarından birisi olan Esma bint-i Yezid, ashabının arasında…

Kadının Kültürel Sahadaki Şahsiyeti

İslam kültürü ve tefekkürünün yayılması ve İslamî hükümler ile şer'i mefhumların beyanı hususunda dikkate değer çalışmalar göstermiş bir çok müslüman kadın vardır tarihte. Onlar, İslam'ı asıl kaynağından öğrenip üzerinde derince bir…

Sude, Kahraman Bir Kadın

Tarihte eşi-benzeri az görülmüş taş yürekli, gaddar ve acımasız bir adam olan Muaviye’nin ordu komutanı Busr b. Ertat, İmam Ali’ye (a.s) olan katı düşmanlığıyla ün yapmıştı.        Hz. Ali (a.s) ve Muaviye’nin orduları arasında…

Fatıma (s.a) Yaşamımızın Neresindedir

Rahman, Rahim Allah’ın adıyla“ Şüphesiz, biz sana Kevseri verdik. Şu halde Rabbin için namaz kıl ve tekbir alırken, namazda ellerini boğazına kadar kaldır. Doğrusu asıl ebter(soyu kesik) olan sana kin duyandır.” Bir…

Kur’ân Açısından Kadının Mahremleri

Hidayet kitabı, saadet kaynağı, şahsiyet terbiye eden, insanlar için dünya ve ahiret haberini getiren Allah’ın kitabı Kur’ân bir ayette kadının mahremlerini açıkça saymaktadır.   Böylece kadın kimler karşısında özgür ve kimler karşısında da…

İslam’da Mükemmel İnsanı Tanımanın Yolları

İslam nazarında mükemmel insanı tanımanın iki yolu vardır:   1- Birinci derecede Kur'an-ı Kerim'de, ikinci derecede sünnette kamil insanın nasıl tanımlanıp, hangi özelliklerle beyan edildiğine bakmak. Bu tabir Kur'an ya da sünnette…

Aile Haklarının Bir Panoraması

Kadın ve erkeğin birbirine karşı, sahip oldukları hakları Kur’ân-ı Kerim'de ve rivayetlerde detaylı olarak zikredilmiştir ve bu konuda hiçbir şey ihmal edilmemiştir. İnsan bu karşılıklı hakları okuyunca onların İslâm'ın temiz kültürünün…

Dört Önemli Görev

Allame Meclisi değerli kitabı Bihar’ul-Envar, c. 71, s. 86’da, “Kendinizi ve ehlinizi ateşten koruyunuz” ayet-i şerifenin tefsiri hakkında ev reisinin sorumluluğu ile ilgili birkaç önemli meseleye işaret etmiştir.  Bu birkaç meseleye…

Mükemmel eş olmak

Aşağıdaki yazı,  yeni evlenmiş bir çiftin arasında geçen bir söyleşiyi konu edinmektedir. Zevkle okuyacağınızı umuyoruz. İşte Hz. Ali'yi (a.s) örnek almaya çalışan Ali beyle, Hz. Fâtıma'yı (s.a) kendisine örnek edinmeye çalışan Fatıma …

İyi Ve Kötü Kadınlar

Ahlaklı ve dindar olmayıp ama zahirde çok güzel olan kadın veya kızlar, genelde kendilerini beğenen, mağrur, eşinin sözünü kulak ardı eden, kocasına hükmetmek isteyen ve her istediğini elde etmeyi amaçlayan, anlaşılması güç kimselerdir. Bu…

Şu Kadınlarla Evlenmeyiniz!

İslâm; fasıklar, beyinsizler, kötü ahlâklı ve şarap içen kimselere kız vermekten sakındırmış ve kadının değerini onu bu kimselerle evlilikten men ederek korumuştur. Aynı şekilde mümin ve yüce genç erkeklerin de, ilâhi ve İslâmi şartlara…

Vahiy Mantığında Kadın

ok değerli Mecme’ul Beyan tefsirinde şöyle yer almıştır: Esma bint-i Ümeys, değerli eşi Cafer b. Ebi Talib’le ilâhi ve salt dini korumak için yaptıkları hicretten geri döndüklerinde Peygamber’in eşlerini görmeye gitti ve onlara şöyle dedi:…