Tarama Kategorisi

İnanç Esasları

Farz namazlar

Ehl-i Beyt mektebine göre farz namazlar sirasiyla söyledir: 1- Yevmiye namazi denen günlük bes vakit namazlar. 2- Ayet namazi denen günes, ay tutulmasi, zelzele olmasi ve insanlarin gelinin korkmasina yol açan siddetli gök gürültüsü,…

Namazı Bozan Şeyler

* On iki şey namazı bozar ve onlara "mübtilat" denir: 1) Namazda, namazın şartlarından birinin bulunmaması. Örneğin, namazdayken mekanın gasp edilmiş olduğunun anlaşılması gibi. 2) Namazdayken bilerek veya unutarak veya…

Namazda Bedeni Örtmek

* Erkek namazda, kimse görmese bile avret yerini örtmelidir. Hatta göbekten dizlerine kadar örtmesi, daha iyidir. * Kadın namazda, saçı ve başı da dâhil olmak üzere bütün bedenini örtmelidir. Ama, yüzün abdestte yıkanan miktarını,…

Tövbe

  Allah’ım, ey niteleyenlerin nitelemesiyle nitelenmeyen, ey umutluların vazgeçemediği, ey iyilik yapanların mükâfatı katında zayi olmayan, ey kulluk sunanların korkusunun sonu, ve ey takvalıların haşyetinin gayesi!    Günahtan günaha…

Ölümden sonraki şaşırtıcı hayat

Ölümden sonraki hayat, kıyamet, cennet ve cehennemdeki vak’alar, bu sınırlı dünya hayatında anlayamayacağımız kadar öte ve şaşırtıcıdır: "Artık hiçbir nefis, yapmakta olduklarına karşılık olmak üzere, onlar (iyiler) için gözler aydınlığı…

Nesibe

Amma (re) adında oğlu olduğundan, Ümmü Ammare diye çağrılan, Kab kızı Nesibe, geçmişte aldığı büyük bir yaranın, omuzundaki izini hikaye ediyordu.    Amma (re) adında oğlu olduğundan, Ümmü Ammare diye çağrılan, Kab kızı Nesibe, geçmişte…

Şer Sayılan Şeylerin Altında Hayırlar Yatmaktadır

İslam bilginleri, madde aleminin hayrının şerrinden daha fazla olduğu ilkesiyle de yetinmeyip, şer olarak nitelenen şeylerin kendilerinin bile, alemin hayırlarının bir gereği olup, varlıklarının zorunlu olduğunu vurguluyorlar.Şöyle ki;…

Yoksulların ve Yetimlerin korunması

 Sizden, faziletli ve varlıklı olanlar, yakınlara, yoksullara ve Allah yolunda hicret edenlere vermekte eksiltme yapmasınlar, affetsinler ve hoşgörsünler. Allah'ın sizi bağışlamasını sevmez misiniz? Allah, bağışlayandır, esirgeyendir. (Nur…

İslam Dini ve Kültüründe Hac

Zilhicce güneşinin ışınları Mekke'yi muazzama dağının ardından saçılmaya başladığında, Vahy, Kur'an ve İslam beldesi olan Mekke'ye doğru hacı adaylarının akını başlar.  Hacı adaylarının lebbeyk lebbeyk zikirleri Mekke'nin manevi…

Hz. Resulullah”ın (s.a.a) Hacla İlgili Sünnet Ve Âdâbı

1- Merhum Kuleyni el-Kâfî kitabında senedini zikrederek Ebul Ferec"in şöyle dediğini nakleder: Ebân İmam Sadık (a.s)"dan Resulullah (s.a.a)"in yaptığı belirli bir tavaf varmıydı? diye sordu. İmam (a.s) Resulullah (s.a.a) gündüz gece on defa…

İnsan Ve Kader

İnsanın fiilleri, yaratılış dünyasının olgularından birisidir ve var oluşunda evrenin diğer olguları gibi illete tam bir bağlılığı vardır. İnsan, evrenin bir parçası ve onun diğer parçalarıyla varoluşsal ilintisi olması dolayısıyla evrenin…

Ey İbrahim, insanları hacca çağır!

Hz. İbrahim Babil'den hicret edip Şam'a gider. O ana kadar hanımı Sara'dan çocuğu olmamıştı. Sonra Mısır hükümdarı tarafından Sara'nın hizmetine Hacer isminde bir cariye takdim olunur. Hz. İbrahim Sara'nın rızasıyla Hacer'le evlenince, bir…

ALLAH’ın Sıfatlarına inacımız

Cemal ve kemal sıfatlarının, yani ilim, kudret, gına, irade, hayat gibi sübuti sıfatların tümünün, zatına muzaf sıfatlar olmayıp zatının aynı olduğuna inanmaktayız. Vücudu, ancak zati vücuddur; kudreti, hayatı dolayısıyladır ve hayatı,…

Dualar kabul olmuyorsa

Birçoğumuz dualarımızın kabul edilmediğinden yakınıyoruz, siz de böyle düşünüyor olabilirsiniz ama bundan şüpheniz olmasın ki Allah, sözünden dönmez. Her işte olduğu gibi duada da istenilen sonuca ulaşmak için doğru yolu izlemek…

Ey rahim olan Allahım!

Ey yüce yaratıcımız, sana binlerce şükürler olsun ki bizi hidayete ulaştırdın, bize akıl verdin. "Sırat-ı müstakim"e kılavuzluk etmeleri için peygamberleri ve de ilâhî hüccet ve delilleri gönderdin Maddî ve manevî, küçük ve…

Anne-Babaya ve Akrabalara İyilik

Şeyh Saduk (r.a) İmam Sadık'ın (a.s) şöyle buyurduğunu nakletmiştir: "Kim yüce Allah'ın, ölüm sarhoşluğunu kendisi için kolaylaştırmasını istiyorsa, kendi akrabalarına, anne ve babasına iyilik ve ihsanda bulunsun. Kim böyle yaparsa…

Kurbanla nefsimizi kurban ediyor muyuz?

Kurban, bizi Hz. İbrahim’in itaatine, Hz. İsmail’in teslimiyetine yönlendirerek sıkıntı ve imtihanlara karşı Rabbimize kurban olma ve Rabbimize dost olarak sıkıntılarımıza çözüm bulma yollarını gösterir. Kurban, Allah’la kurbiyet…