Tarama Kategorisi

İnanç Esasları

Bilal-i Habeşi (2)

Bilâl, Resulullah (s.a.s.)'ın müezzini olarak tanınmaktadır. Rasulullah (s.a.s) sık sık ezanı Bilâl'e okuttururdu. Hatta sabah ezanındaki "Namaz uykudan hayırlıdır" ibaresini Bilâl ezana eklemiş Resulullah da "Bilâl, bu ne güzel söz!"…

İsmailik!

İsmaililer  Allahu Teâlâ’nın iki âlemi yarattığına inanmaktadırlar. Akaidleri Muhakkik Tusi, İsmaililerin itikatlarını Kavaidu’l Akaid adlı eserinde şöyle açıklamaktadır: Emr ve Halk Âlemlerinin Yaratılışı İsmaililer…

İsmailiye Fırkası

Şia’nın meşhur fırkalarından biri İsmailiye’dir. Bu fırka­nın maceralarla dolu bir tarihi vardır ve bu fırkadan birçok yeni fırka ortaya çıkmıştır. Zira bu fırkanın inançları ve ta­rihi gelişimi daima araştırmacıların dikkatini…

Hanbeli Mezhebi

Ebû Abdullâh Ahmed b. Hanbel eş-Şeybânî'ye nisbet edilen mezhebin adıdır ve Ehli Sünnet’in dört büyük fıkıh mezhebinden birisidir. Ahmed b. Hanbel 164/780 yılında Bağdad'ta doğdu. 241/855'te yine orada vefat etti. Büyük babası Hanbel…

Yeryüzüne Dökülen İlk Kan

Allah Teala, Hz. Adem’e şöyle vahyetti: “Ben yeryüzünde, dinimi tanıtacak bir alimin eksik olmasını istemiyorum; bu alimi senin zürriyetinden türetmek istiyorum. Öyleyse ism-i â’zamı, peygamberlik mirasını, isimlerden sana…

Vahabiliğin İçyüzü

Günümüz haricileri olan “Vahabi- Selefi” akımının İslam dini için çok büyük tehlikeler arz ettiğinden ve halkımızın bu tehlikenin farkına varması için Kars Ehlibeyt olarak okuyucularımıza “Ehli sünnet bakışıyla Vahabilik” adında bir makale…

İslam’ın Rükünleri

Kumeyl b. Ziyâd der ki: "Emir'ül müminin Ali'den (a.s)  İslam'ın erkanı nedir? diye sordum. Şöyle buyurdu: "İslam'ın erkânı yedidir: 1- Akıl; sabır da akıl üzerine kurulmuştur. (Akıl olmaksızın sabretmek mümkün değildir.) 2- Irzı…

Hayırda Yarışın!

Onlar, Allah'a ve âhiret gününe inanırlar, iyiliği emreder, kötülükten men'ederler; hayır işlerine koşarlar. İşte onlar iyilerdendir. - Yapacakları hiçbir iyilik inkâr edilmeyecektir. Şüphesiz Allâh, (günâhlardan) korunanları…

Şiaya Atılan İftiralara Cevaplar

Ehlisünnetin Caiz Bildiği ‘Misyar Nikahı’ ile ‘Muta Nikahı’ Aynı Şey mi? Hz. Peygamberimizin Ehlibeytinin yolunu takip eden Şiilerin tarih boyunca hakarete uğramasına, kötülenmesine ve haksız eleştirilerde bulunulmasına sebep olan…

Yemin Etme ve Bozma Kefareti

Eğer birisi herhangi bir işi yapmaya veya terk etmeye, örneğin oruç tutmaya veya sigara içmemeye yemin eder, daha sonra bilerek bu yemini bozarsa, kefaret vermeli, yani bir köle azat etmeli veya on fakiri doyurmalı yada giydirmeli; bunlara…

Oruç Ve Günahtan Sakınmak

Oruç, takva ve sakınma ruhunun oluşmasında ve onu güçlendirmede önemli rol oynayan bir unsurdur. Kurân-ı Kerim orucun bu büyük yararına "Umulur ki sakınırsınız." ifadesiyle işaret etmiş ve bu ibadetin takva elde etmede önemli bir etken…

Bilal Habeşi’nin Halifeler’e Tavrı?

Bilal, Ribah ve Hemame’nin oğlu olup esaret halinde Habeşistan’dan Arabistan yarımadasına getirilmiştir. O, Kureyş’in ileri gelenlerinden sayılan “Ümeyye b. Halef” adındaki bir şahsın kölesiydi. İslam’ın ilan edilmesiyle büyük bir…

İslam’da Zina Haddi ve Hükümleri

Zina: Erkeğin cinsel organını (sünnet yeri miktarı kadarı) kendisine haram olan ve aralarında nikah ve nikah şüphesi olmayan bir kadının cinsel organına ister vajina yoluyla ve isterse anal yoluna dahil etmesine zina denir… Zina…

İslam’da Uyku Adabı

Sabahın başlangıcı (tan yerinin ağarması) ile güneşin doğuşu arasında, akşam ve yatsı arasında ve ikindiden sonra uyumak mekruhtur. Öğleden önce, hava sıcak olduğu vakit ve öğle namazından sonra ikindiye kadar uyumak öğle istirahatidir ve…

Ehlibeyt İnancına Göre Bir Müslümanın Görevleri (2)

Fasık birisinin getirdiği haberi inceleyip araştırmak farzdır. İster haber dini hükümlerde olsun. —Örneğin Masum (imamların) birinden bir hüküm veya hikmet aktarımında yahut her hangi bir fakihten bir fetva nakledilmesinde- İsterse dış ve…

Ahir Zaman’da Yaşanacak Kırkısya Savaşı

İslami rivayetler, ahiri zamanda İmam Mehdi’nin (a.f) zuhuru eşiğinde çok sayıda savaşlar, fitneler ve isyanların vuku bulacağını haber vermektedir. Peş peşe yaşanacak fitneler bir çok ülkeyi kapsayacaktır. Müslümanların inancına göre…

Hakiki Oruç Nasıl Olmalıdır?

O halde oruç tutanlar ne az ve aç kalanlar ne kadar da çoktur? İmam Cafer es-Sadık (a.s.) şöyle buyurdu: “Oruç sadece yemeden içmeden sakınmak değildir. Bilakis orucun tam ve mükemmel olması için (gözetilmesi gereken) bir takım…

Namaz’in farz oluşu

Namaz; Farsça bir kelimedir. Arap dilindeki karsiligi “Salât”tir. Dilimizde de  Farsça’da oldugu gibi, belli bir kural ve kaideler çerçevesinde yerine getirilen bildigimiz bedeni ibadetin ismi olarak kullanilmaktadir. Namaz; Farsça bir…