Tarama Kategorisi

Gençlerin Dünyası

Ailenin Temel Gereksinimleri

Aile bir ilişkiler sistemidir. Aile demekle neyi kastediyoruz? Soyut anlamda kişiler arası ilişkileri içeren belli kuralları olan bir düzendir. Aile sistemi dediğimiz zaman aile içindeki bireylerin birbirleriyle nasıl etkileşimde…

Sağlıklı Bir Aile

•Duygu ve düşünceler olduğu gibi, abartılmadan ortaya konulmalıdır (Bu tutuma kendine güvenli ve kendine saygılı tutum diyoruz. Bu tutum içinde olan kişiler hem kendilerine hem de başkalarına saygı gösterirler.) Sorunlar şimdiki bağlam…

Anne-baba olma sanatı

Okuma sanatı, yazma sanatı, sevme sanatı, iş başarma sanatı, yemek pişirme sanatı, dost kazanma sanatı gibi terkipleri sıklıkla duyuyoruz. Bu yüzdendir ki, garip karşılamıyoruz. tabiri ise, ilk bakışta garipsenebilir. Oysa, ‘sanat’ olmaya…

İslam’da Ailenin Makamı

İslam'da annelik makamı ve annelik makamını ve insanın hayatındaki rolünü anlayabilmemiz için yüce Rabbimizin kitabına ve Resulullah'ın (s.a.a) ve Ehl-i Beyti'nin nurlu sözlerine müracaat etmemiz gerekir. Biz de mümkün mertebe ayet ve…

İyilikte Yarışmak Rabb’in Emridir!

Sana da, daha önceki kitabı doğrulamak ve onu korumak üzere hak olarak Kitab’ı (Kur’an’ı) gönderdik. Artık aralarında Allah’ın indirdiği ile hükmet; sana gelen gerçeği bırakıp da onların arzularına uyma. Ey ümmetler!) Her birinize bir…

Evlenme öncesi söyleşi

Hz. Ali'yi (a.s) Örnek Almaya Çalışan Ali Beyle, Hz. Fâtma’yı(s.a) Kendisine Örnek Edinmeye Çalışan Fatıma hanımın, Müşterek Hayatlarının İlk Saatlerinde Gerçekleştirdikleri söyleşi: Ali: Fatıma hanim, müsaadenizle size bazı hususları…

Dünyada kimler aldanmıştır?

Cehennemi hesaba katmayan dindar aldandı! Çünkü Kur'an şöyle anlattı: 'Allah tarafından hiç hesaba katmadıkları karşılarına çıkıverdi...' (Zümer 47) — Cennetteki yerini hazır bilen herkes aldandı!Zira Kur'an 'O öyle sizin kuruntu…

İyi Arkadaşın özellikleri

Hz. Ali (a.s) şöyle buyuruyor: "Bütün dostlar (bilahare bu dostluklardan ötürü) pişman olurlar; muttakiler hariç." (Nur-üs Sekaleyn, c.4, s.612) Yani takva ve Allah rızası üzere kurulan dostluklarda hiçbir zaman pişmanlık olmaz. Hz.…

Kıyamet Korkusundan Korunacak olanlar

Hz. Peygamber (s.a.a) birkaç grubun kıyamet korkusundan korunacağını buyurmuştur. Kısaca bu gruplar şunlardır: 1- İslam ve inanç yolunda saçını ve sakalını ağartan insanlara saygı göstermek. Bunlar Ebeveyn olursa daha da önem kazanır.…

Hz.ali’nin Gençlere Yönelik Tavsiyeleri

Şehvetine yenik düşen kişi, altın karşılığında alınıp satılan köleden daha değersizdir.  Hz.ali İslam dininin ilk ve en başarılı öğrencisi olarak bu dinin getirdiği bütün değerleri kendisine erdem edinen yüce ruhlu bir insan olarak bütün…

Çocuk bu; evliya değil ki!..

Bugünkü Müslümanlar helalle mücadele ediyor. Adamın oğlu var, pahalı elbise almış, araba almış... Parası varsa alsın, helalle mücadelemiz yok... Amma bir şişe bira içerse kıyameti koparmak lazım. On beş yaşına gelen genç, İslam'ın…

Ölümden Kurtulan Genç

İmam Muhammed Bagır (as.) şöyle buyuruyor; ‘Bir gün Hz. Davud oturmaktaydı. Hz. Davud’un yanına gelip giden, zahirde fakir ve çökmüş bir gençte O Hazretin huzurundaydı. Bu esnada ölüm meleği gelerek sert bir şekilde o gence baktı ve…

Anne Ve Baba 2

İmam Rıza (as) şöyle buyuruyor: Yüce Allah kendisine ve anne-babamıza teşekkür etmemizi emretmiştir dolayısıyla anne ve babasına teşekkür etmeyen birisi Allah’a da şükredemez.  İşin aslına bakacak olursak anne ve babaya gösterilmesi…

Anne Ve Baba 3

İmam Zeynel-Abidin (as) şöyle buyuruyor: Annenin senin üzerindeki hakkı budur: Hiç kimseyi taşımadığı bir yerde (rahminde) seni taşıdığını bilmelisin, hiç kimseye tattırmadığı kalbinin meyvesiyle seni beslemiştir. elini, ayağını, gözünü,…

Anne Ve Baba 4

Acaba annemizin bizim için katlandığı onca zorluklar ve acılar bu kutularla telafi edilebilir mi? Bu hediyelerin hangisi annemizin sıcak kucağının bedeli olabilir? Ya da hangisi annemizin bizi karnında taşıdığı zorlukları telafi edebilir?…

Maymun ve domuz sıfatlı olanlar

İmam Sadık (a.s)’ın muhlis ve samimi Şiilerinden olan Ebu Besir, İmam (a.s)’la hac merasimine katıldı. İmam (a.s)’la birlikte Ka’be’yi tavaf ederken İmam’a şöyle dedi: “Canım sana feda olsun, acaba Allah Teala hac merasimine katılan bu…

Kıskançlık Alevi!

Yaz mevsiminin sonlarında, Hicri 218. Yılının Recep ayının on ikinci gecesi Abbasi halifesi olan Memun dünyadan göçtü ve “Tarsus”* bölgesinde toprağa verildi. Ondan sonra kardeşi Mu’tesim hilafet makamına geçti. Mümkün olan her yolla…

Hz.Süleyman’ın Belkıs’la Evlenmesi

 Hz. Süleyman’ın Şam’da hükümranlığı zamanında Seba kraliçesi Bilkis de Yemen’de hükümranlık yapıyordu.  Hz. Süleyman tarafından bir heyet Yemen’e gidip O’nun ordusunun azamet ve gücünü Seba kraliçesine bildirdiler. Seba kraliçesi,…