Tarama Kategorisi

Hz.İmam Zeynel Abidin (a.s)

İmam Seccad’ın Şam’daki Konuşması

İmam Seccad’ın (a.s) hutbesi, İmam Zeynel Abidin’in (a.s) Şam’da Hz. Resulullah’ın Ehlibeytini ve İmam Hüseyin’i tanıttığı bir konuşmadır. Rivayi kaynakların naklettiğine göre, Yezid bin Muaviye’nın saray mollası Yezid’in emri ile minbere…

İmam Seccad’ın Şam’daki Konuşması

İmam Seccad’ın (a.s) hutbesi, İmam Zeynel Abidin’in (a.s) Şam’da Hz. Resulullah’ın Ehlibeytini ve İmam Hüseyin’i tanıttığı bir konuşmadır. Rivayi kaynakların naklettiğine göre, Yezid bin Muaviye’nın saray mollası Yezid’in emri ile…

İmam Seccad’ın Şehadet Yıldönümü

İmam Seccad ve İmam Zeynel Abidin(Arapça: علي بن حسين; Ali ibn Husayn Zayn al-Abidin) diye meşhur olan Ali b. Hüseyin b. Ali b. Ebu Talip, Şiaların dördüncü imamıdır.İmamet süresi 34 yıldır. Kerbela vakıasındabulunduğu gibi Harre vakıası, …

Yevmu’l-Hedm (Tahrip Günü)

Yevmu’l-Hedm (Tahrip Günü) (Arapça:یَومُ الهَدم); Baki kabristanının tahribinin yıl dönümüdür. Hicri kameri 1344 yılı,Şevval ayının sekizinci günü Vahhabiler tarafından gerçekleşen bu elem hadise sonucunda, Baki imamlarının(a.s) kabri ve…

İmam Zeynel Abidin’in (a.s) Doğum Günü Münasebetiyle

İmam Seccad ve İmam Zeynel Abidin (Arapça: علي بن حسين; Ali ibn Husayn Zayn al-Abidin) diye meşhur olan Ali b. Hüseyin b. Ali b. Ebu Talip, Şiaların dördüncü imamıdır. İmamet süresi 34 yıldır. Kerbela vakıasında bulunduğu gibi Harre…

Hz.Zeynelabidin (a.s) den”Haklar Risalesi”

Hz. Ali (a.s)’nin torunu Hz. Ali b. Hüseyin’den müthiş bir risale. Bu risale günümüz insanlarına çok önemli mesajlar taşıyor… Hicri 95 senesinde vefat eden İmam Ali b. Hüseyin bu risaleyi hicri birinci asrın son çeyreği; miladi 8. asrın…

Kerbela’da Hz.Seccad (a.s)’ın İfşaatı

Kanlı Kerbela kıyamı, beşeri kıyamlar ve dini-inkılabi hamaseler arasında eşsiz bir yere sahiptir. Bu mesele o kadar açıktır ki, hiçbir delil göstermeye gerek yoktur. Buna göre, bu kıyamın özelliklerini incelemek ve onun imtiyaz yönlerini…

Çölde Bir Çocuk

İbrahim b. Edhem şöyle diyor: Kafileyle birlikte çölde hareket ediyordum. Bir ihtiyaçtan dolayı kafileden uzaklaştım. Aniden bir çocuğun tek başına hareket ettiğini gördüm. Kendi kendime dedim ki: Sübhanellah! Susuz ve otsuz bu…

İmam Seccad’ın (a.s) Yakarışı

Allah'ım! Muhammed ve Âline salât eyle ve benim imanımı en kâmil iman, yakinimi en üstün yakin kıl; niyetimi niyetlerin, amelimi amellerin en güzeline ulaştır. اللهم صل علي محمد و اله ، و بلغ بايماني اكمل الايمان ، و اجعل يقيني افضل اليقين…

İmam Seccad (a.s) ın İbni Ziyad İle Münazarası

İsmet ve taharet Ehl-i Beyt esirlerini Kufe'ye götürdüklerinde İmam Hüseyin (a.s) ve dostlarını şehid etmek ve geride kalanlarını ise esir etmekle zafer ve gurur sarhoşluğunu yaşayan Kufe emiri Ubeydullah b. Ziyad tahtına oturdu ve sözde…

İmam Zeynelabidin (a.s)’ın Şehadeti

Dördüncü imamımız, İmam Zeynelabidin (as) şehadet yıldönümünde İslam dünyasınn dört bir yanında törenlerle anılıyor. İmam Zeynelabidin (as)'ın Kısaca Hayatı  İmam Seccad ve Zeynelabidin lakaplarıyla tanınan Ali, İmam Hüseyin'in…

Şehadeti Münasebetiyle:Ben Mekke ve Mina’nın Oğluyum…

Ey insanlar! Ben Hüseyin b. Ali b. Ebu Talib'im! Ben malı yağmalanmış, ailesi esir alınıp buraya getirilmiş adamın oğluyum; ben Fırat'ın kenarında şehit edilen, kimsenin kanını dökmeyen, boynunda kimsenin hakkı bulunmayan o büyük insanın…

İmam Zeynülabidin’in (a.s) Duası…

Allah'ım! Muhammed ve Âline salât eyle ve benim imanımı en kâmil iman, yakinimi en üstün yakin kıl; niyetimi niyetlerin, amelimi amellerin en güzeline ulaştır. Allah'ım! Lütfunla niyetimi halis kıl; katındakine (rahmetine) yakinimi…

İmam Zeyn-ul Abidin (as)’ın Mektubu

İmam Zeyn-ul Abidin (as)"ın Muhammed İbn-i Muslim-i Zühri"ye Mektubu   Allah, bizi ve sizi fitnelerden korusun ve ateşe yakalanmaman için sana rahmetsin. Bu gün öyle bir duruma düşmüşsün ki, seni tanıyan herkesin sana acıması gerekir.…

İmam Zeynül-Abidin’in (a.s) Doğumu Mübarek olsun

Hz.İmâm Zeynel Âbidin, Hicret’in 38. yılında Medine-i Münevvere’de dünyaya gelmişlerdir. Künyeleri “Ebû Muhammed”, lâkapları “Zeynel Âbidin (İbâdet edenlerin bezentisi), Seyyid’üs Sâcidin (Secde edenlerin ulusu)” ve “Zü’s-Sefenât”tır…

Ehlibeyt’in Şam’a Girişi ve Şam Gelişmeleri

Şam ve civarı muaviyenin 40 yıl hükümeti altında yönetilen yeni Müslüman olmuş halktı. İslamiyeti seçen bu halk Ebusüfyan, muaviye ve emevilerden başka kimseyi tanımamaktadırlar. Şamlıların Müslümanlığı muaviyenin ve emevilerin onlara…

İmam Zeynelâbidin (a.s) Şam’da

İmam Zeynelâbidin"in (a.s) Şam"da Melun Yezid"in Önünde Okuduğu Hutbe:"Ey insanlar, bize altı şey ihsan edilmiş ve yedi şey sebebiyle de üstün kılınmışız. Bize ilim, hilim, cömertlik, fesahat, cesaret ve müminlerin kalbinde (bize karşı)…

İmam Seccad as. Kerbela Kıyamının Mesajcısı

Bu gün Hicri Kameri 12 Muharrem (m.11 Şubat) Ehl-i Beyt fertlerinden birinin şehadet yıl dönümünü idrak ediyoruz. Bu şahsiyet, imam Hüseyin (sa)nın oğludur ki ilahi takdir gereği Kerbela hadisesinden sağ kurtuldu ve babasının…