Tarama Kategorisi

Hz.İmam Muhammed Bakır(a.s)

Yevmu’l-Hedm (Tahrip Günü)

Yevmu’l-Hedm (Tahrip Günü) (Arapça:یَومُ الهَدم); Baki kabristanının tahribinin yıl dönümüdür. Hicri kameri 1344 yılı,Şevval ayının sekizinci günü Vahhabiler tarafından gerçekleşen bu elem hadise sonucunda, Baki imamlarının(a.s) kabri ve…

Baki İmamlarının Türbesinin Tahribi

Baki imamları (Arapça: ‎أئمة البقيع); kabirleri Medine’nin Baki kabristanlığında bulunan Şiaların dört İmamıdır. Şii hacı ve ziyaretçiler bu kabristanlıkta onların ziyaretlerine özel bir ilgi göstermektedirler. Kabirleri Cennetü’l Baki’de…

Kerbela Esirleri Yezid’in Sarayında

Hz.Hüseyin'in (a.s) ehlibeyti kolları bağlı olarak Yezid'in tertiplediği meclise götürüldü. Kolları bağlı olarak Yezid'in karşısına çıkarılan Ali b. Hüseyin (a.s) şöyle buyurdu: "Ey Yezid, seni Allah'a ant veriyorum, eğer…

İmam Muhammed Bakır (a.s) ve Emevîler

Bir imam için halkın arasında olmak ile inzivaya zorlanıp evinde oturmak arasında hiçbir fark yoktur. Zira imamet de peygamberlik gibi Allah vergisi bir makamdır ve insanlar kendi reylerine uyarak kafalarına göre birine biat edemezler. Biat…

Hz.İmam Muhammed Bakır (a.s) ın Doğumu

Ehlibeyt ve İmamet müessesesinin Beşincisi olan Hz.İmam Muhammed Bagir (a.s) kutlu doğum günlerinde İslam dünyasının dört bir yanında törenlerle anılıyor. İmam Muhammed Bagir (as)'ın Hayatıİmam Muhammed b. Ali (a.s), lakabı Bagir'dır.…

İmam Muhammed Bakır (as)’ın Şehadeti

Ehlibeyt İmamlarının Beşincisi olan ve Hz. Resulullah efendimizin torunlarından İmam Muhammed Bagır (a.s) şehadet yıldönümünde İslam dünyasının dört bir yanında törenlerle anılıyor. İmam Muhammed Bagır (as)'ın Hayatı İmam Muhammed…

İmam Bakır (a.s)’ın Cabir’e Vasiyeti

“(Ey Cabir!) Bil ki (Yine) bil ki, yaşadığın şehrin bütün halkı sana: “Sen kötü insansın” derlerse, bu seni üzmemeli; “Sen iyi insansın” derlerse de, bu seni sevindirmemeli; böyle olmadıkça bizlerin dostu olamazsın. (Her halukârda) sen…

İmam Muhammed Bakır (a.s) (2)

İmam Muhammed Bakır'ın (sa) talebesi Cabir Bin Yezid Co'fi, o hazretten 70 bin hadis nakletmiştir. Cabir şöyle diyor: 18 yıl İmam Bakır'ın (sa) hizmetindeydim. Kendisinden ayrılmak istediğimde şöyle arz ettim: Ey Allah…

İmam Muhammed Bakır (as) (1)

İmam Muhammed Bakır (sa) hicri kameri 57 yılında Medine'de dünyaya geldi. İmam Muhammed Bakır, Hz. İmam Seccad'ın (sa) evladıydı. İmam Bakır (sa) dünyaya gelmeden yıllar önce İslam Peygamberi (sav) sahabelerden Cabir Bin Abdullah…

İmam Bakır (as)’ın Kısaca Hayatı

Kimlik bilgisi Adı: Muhammed Künyesi :  Ebu Cafer  Lakabı :  Bakır Baba adı : Ali ibn Hüseyin Anne adı: Fatıma bint Hasan Doğum yeri: Medine Doğum tarihi: 1 Recep  57.h. Peygambere (s.a.a) olan yakınlığı: Torunu…

İmam Bakır (a.s)

Muhammed b. Munkedir şöyle diyor: Ali b. Hüseyin'den (a.s.) daha üstün birini görmedim, hatta bir gün onun oğlu Muhammed'i (a.s.) görüp nasihat etmek isterken o bana nasihat etti. Tahzib-ut Tahzib, c: 9, s: 352)  Şia'nın beşinci imamı…

Dini Hakikatlerini Aydınlatan İmam Muhammed Bakır (as)

Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (saa)'in Ehl-i Beyt'i, özel faziletlere sahip oldukları için Müslüman toplumun gözdesi olarak büyük sevgi ve saygıya mahzar olmuş bulunuyorlar. Müslümanların kalpleri onların aşkıyla doludur.…

İmam Bakır (as)’ ın Fazileti ve Siresi (3)

Ziyareti İmam Hasan Askeri (a.s) şöyle buyuruyor: “Kim İmam Cafer Sadık veya babası İmam Bakır’ı (aleyhum’us- selam) ziyaret ederse; gözleri ağrımaz, hastalığa yakalanmaz ve küfür ve nifaka düşerek de ölmez.” Kalp…

İmam Bakır (as)’ın Fazileti ve Siresi (2)

İlmi Resulullah (s.a.a) Cabir’e şöyle buyurdular: “Sen o kadar yaşayacaksan ki, Hüseyn’in neslinden olan Muhammed adlı evladımla karşılaşacaksın. O dini ilimleri yarıp açıklayacaktır. Onunla karşılaştığında selamımı ona…

İmam Bakır (as)’ın Fazileti ve Siresi (1)

İmam Bakır (as)’ın Makamı Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “And olsun ki, latif ve her şeyden haberdar olan Allah Teala bana şöyle haber verdi: “Hüseyin’in neslinden atası Ali ile aynı isimde olan bir evlat dünyaya…