Tarama Kategorisi

Hz.İmam Mehdi

Hz. Peygamber(sav)’in Hadislerinde Hz.Mehdi (a.f)

Mehdilik konusunun üzerinde önemle durulması gereken yönlerinden biri, bu inancın, elimize ulaşan hadislerde nasıl beyan edilmiş olduğudur. Çünkü Kur’an’da genel hatlarıyla geçen bu İslamî inancın asıl kaynağı, Peygamber…